Česko – saská setkávání

Tento projekt je podpořen z programu na podporu přeshraniční spolupráce v kooperačním programu Česká republika-Sasko 2014 – 2020 ve Fondu malých projektů Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge

Projekt Česko – saské návštěvy byl zakončen 3. září workshopem ve zcela zaplněném konferenčním sále na nedalekém saském zámku Augustusburg. Účastníky workshopu zde seznámila Ing. Jiřina Pečnerová, ředitelka Okresní hospodářské komory Most, která je leadpartnerem, s dosavadní realizací projektu. Projektovým partnerem je Průmyslová a obchodní komora Chemnitz, kterou zde zastupovali Dietmar Richter a Michaela Holá.  Oni také workshop na saské straně připravili. Po úvodních slovech následovaly prezentace dalších partnerů, zapojených do projektu a nebyly to jen turistické spolky, svazy a destinační agentury, ale byli to i zástupci samospráv Wolkensteinu a Augustusburgu, které mají s rozvojem turistiky hodně zkušeností. Na workshopu byly také představeny úspěšné velké i malé projekty v oblasti turistiky. O jejich podpoře z prostředků EU a o možnostech podávání projektů ve Fondu malých projektů informoval přítomné na přání pořadatelů jednatel Euroregionu Krušnohoří. Partneři projektu a četní hosté se shodli na další vzájemné spolupráci a provázanosti. Znovu se prokázalo, že spojení turistických spolků a jejich aktivit v Krušnohoří, které na saské straně zastřešuje turistický svaz Touristmusverband Erzgebirge, je vhodným námětem i pro českou stranu. Dále se účastníci shodli na tom, že je třeba více turistické cíle a atraktivity propagovat, nabízet je společně a vytvářet podmínky pro vícedenní turistiku, kombinovanou v obou částech euroregionu.

Pro odborníky v cestovním ruchu byla součástí workshopu velmi zajímavá, podnětná a podrobná exkurze. Zámek Augustusburg byl saskou stranou velmi vhodně vybrán, spolu s výstavou motocyklů patří mezi největší saské turistické atraktivity a ročně ho navštíví více něž 250 000 hostů

Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslední novinky

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně.
Členové pracovní skupiny pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli 14. září 2023 v „Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank“ státního podniku Sachsenforst.
Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.