Česko – saská setkávání

Tento projekt je podpořen z programu na podporu přeshraniční spolupráce v kooperačním programu Česká republika-Sasko 2014 – 2020 ve Fondu malých projektů Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge

Projekt Česko – saské návštěvy byl zakončen 3. září workshopem ve zcela zaplněném konferenčním sále na nedalekém saském zámku Augustusburg. Účastníky workshopu zde seznámila Ing. Jiřina Pečnerová, ředitelka Okresní hospodářské komory Most, která je leadpartnerem, s dosavadní realizací projektu. Projektovým partnerem je Průmyslová a obchodní komora Chemnitz, kterou zde zastupovali Dietmar Richter a Michaela Holá.  Oni také workshop na saské straně připravili. Po úvodních slovech následovaly prezentace dalších partnerů, zapojených do projektu a nebyly to jen turistické spolky, svazy a destinační agentury, ale byli to i zástupci samospráv Wolkensteinu a Augustusburgu, které mají s rozvojem turistiky hodně zkušeností. Na workshopu byly také představeny úspěšné velké i malé projekty v oblasti turistiky. O jejich podpoře z prostředků EU a o možnostech podávání projektů ve Fondu malých projektů informoval přítomné na přání pořadatelů jednatel Euroregionu Krušnohoří. Partneři projektu a četní hosté se shodli na další vzájemné spolupráci a provázanosti. Znovu se prokázalo, že spojení turistických spolků a jejich aktivit v Krušnohoří, které na saské straně zastřešuje turistický svaz Touristmusverband Erzgebirge, je vhodným námětem i pro českou stranu. Dále se účastníci shodli na tom, že je třeba více turistické cíle a atraktivity propagovat, nabízet je společně a vytvářet podmínky pro vícedenní turistiku, kombinovanou v obou částech euroregionu.

Pro odborníky v cestovním ruchu byla součástí workshopu velmi zajímavá, podnětná a podrobná exkurze. Zámek Augustusburg byl saskou stranou velmi vhodně vybrán, spolu s výstavou motocyklů patří mezi největší saské turistické atraktivity a ročně ho navštíví více něž 250 000 hostů

Facebook
Twitter
LinkedIn

ŠKOLSKÁ KOMISE S NOVÝMI ČLENY ZE SASKÉ STRANY: SPOJENÍ PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.

SPOJUJEME ŠKOLY A PŘEKRAČUJEME HRANICE

Jsme nadšeni, že se nám podařilo  navázat nové partnerství škol. Díky naší společné iniciativě a podpoře z Fondu malých projektů se otevírají nové možnosti pro žáky a pedagogy Základní školy Hornické v Chomutově  a základní školy Bildungszentrum Adam Ries v Annabergu.

SOCIÁLNÍ KOMISE NAVŠTÍVILA HOSPIC „Ellen Gorlow“ V OEDERANU

Dne 11. dubna se konalo v Hospiz- und Palliativdienst begleitende Hände e.V. v Oederanu v Německu zasedání sociální komise Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Téma hospicové péče navázalo na předešlé jednání komise v Hospici v Mostě. Tentokrát byly představeny klíčové aspekty hospicové péče ve okresu Střední Sasko. 

HOSPODÁŘSKÁ KOMISE A SMART RAIL CONNECTIVITY CAMPUS ANNABERG

9.4. 2024  se členové komise pro hospodářství a turistiku setkali v Annabergu. Jednání se odehrálo na Smart Rail Connectivity Campus, kde se stará nádražní budova proměnila v unikátní testovací dráhu, slibující nové příležitosti pro rozvoj regionu.

Poslední novinky

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.
Dnešní zasedání česko-saské komise životního prostředí bylo plné diskuzí a informací týkajících se ochrany přírody a udržitelného rozvoje. Hlavní téma komise se týkalo regionálního rozvoje a využití větrné energie.
Jsme nadšeni, že se nám podařilo  navázat nové partnerství škol. Díky naší společné iniciativě a podpoře z Fondu malých projektů se otevírají nové možnosti pro žáky a pedagogy Základní školy Hornické v Chomutově  a základní školy Bildungszentrum Adam Ries v Annabergu.