Česko – saská setkávání

Tento projekt je podpořen z programu na podporu přeshraniční spolupráce v kooperačním programu Česká republika-Sasko 2014 – 2020 ve Fondu malých projektů Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge

Projekt Česko – saské návštěvy byl zakončen 3. září workshopem ve zcela zaplněném konferenčním sále na nedalekém saském zámku Augustusburg. Účastníky workshopu zde seznámila Ing. Jiřina Pečnerová, ředitelka Okresní hospodářské komory Most, která je leadpartnerem, s dosavadní realizací projektu. Projektovým partnerem je Průmyslová a obchodní komora Chemnitz, kterou zde zastupovali Dietmar Richter a Michaela Holá.  Oni také workshop na saské straně připravili. Po úvodních slovech následovaly prezentace dalších partnerů, zapojených do projektu a nebyly to jen turistické spolky, svazy a destinační agentury, ale byli to i zástupci samospráv Wolkensteinu a Augustusburgu, které mají s rozvojem turistiky hodně zkušeností. Na workshopu byly také představeny úspěšné velké i malé projekty v oblasti turistiky. O jejich podpoře z prostředků EU a o možnostech podávání projektů ve Fondu malých projektů informoval přítomné na přání pořadatelů jednatel Euroregionu Krušnohoří. Partneři projektu a četní hosté se shodli na další vzájemné spolupráci a provázanosti. Znovu se prokázalo, že spojení turistických spolků a jejich aktivit v Krušnohoří, které na saské straně zastřešuje turistický svaz Touristmusverband Erzgebirge, je vhodným námětem i pro českou stranu. Dále se účastníci shodli na tom, že je třeba více turistické cíle a atraktivity propagovat, nabízet je společně a vytvářet podmínky pro vícedenní turistiku, kombinovanou v obou částech euroregionu.

Pro odborníky v cestovním ruchu byla součástí workshopu velmi zajímavá, podnětná a podrobná exkurze. Zámek Augustusburg byl saskou stranou velmi vhodně vybrán, spolu s výstavou motocyklů patří mezi největší saské turistické atraktivity a ročně ho navštíví více něž 250 000 hostů

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY DNE 31.5. 2024

Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

Poslední novinky

Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge vyhlašuje výzvu k podání návrhů na udělení prestižní Ceny Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge pro rok 2024. Toto ocenění je udělováno osobám, které se významným způsobem zasloužily o přeshraniční spolupráci v rámci Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge.
Vstoupili jsme do poslední fáze přípravy a testování pro podávání projektů z Fondu malých projektů pro širokou veřejnost.
Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.