Životní prostředí

Ing. Monika Zeman, zástupkyně ředitele Krajského úřadu Ústeckého kraje pro výkon přenesené působnosti a vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, zorganizovala společné jednání komise pro životní prostředí a regionální plánování Euroregionu Krušnohoří s Výborem životního prostředí zemědělství a rozvoje venkova Ústeckého kraje. Podnětem byl jejich společný zájem o průběh hydrické rekultivace po těžbě na Mostecku a stížnosti na pachové zátěže v příhraničí. Oba tyto subjekty, usilující o zdravé životní prostředí v nadregionálním měřítku, se proto sešly 6. září 2018 v Mostě a jejich členové společně absolvovali vysoce odbornou exkurzi na rekultivovaném jezeře Most pod vedením Ing. Miroslava Seidla z Palivového kombinátu Ústí. Ten také zodpovídal množství dotazů saských i českých účastníků. Všichni pak měli možnost se zúčastnit i průzkumu stavu ryb a jejich druhové skladby. Analýza odebraných vzorků ukázala opět na velmi dobrou kvalitu vody jezera.  

V druhé části společného jednání se členové obou subjektů seznámili v mosteckém muzeu s realizací projektu OdCom – Objektivizace stížností na zápach v Erzgebirgskreis a v Ústeckém kraji – příspěvek k analýze příčin a zjišťování zdravotních následků. Projekt je realizován s podporou Evropské unie, konkrétně z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj. Přednášející Anja Zscheppang a Martin Otto, zástupci leadpartnera – Technické univerzity v Drážďanech, představili postup prací a současný stav výzkumu. Jedná se zatím o výstupy ze tří monitorovacích stanic, dotazníkových akcí a telefonických interview, s cílem shromáždit data.  Stížností na pachovou zátěž na saské straně v posledních letech údajně ubývá. Celkem se dá říct, že spokojenost se stavem ovzduší po rozsáhlých investicích v devadesátých letech je na české straně větší než na saské straně. V diskusi doplnila MUDr. Eva Rychlíková postup prací na české straně v tomto společném projektu a podrobně vysvětlila používané metody zdravotnického výzkumu na české straně. Účastníky diskuse překvapila malá informovanost obyvatelstva. V Sasku např. 58 % obyvatel neví, kam se v případě pachové epizody obrátit, ze zbylé části využilo tuto možnost jen 9 občanů.  V Mostě se v roce 2000 slavnostně otevřelo Ekologické centrum pro Krušnohoří, které bylo založeno právě pro tyto účely. Zástupce ekologického centra ale na tomto důležitém jednání chyběl. Právě do ekologického centra by ale měl směřovat společný projekt informovanosti. Komise pro životní prostředí Euroregionu Krušnohoří pověřila proto svého předsedu, Dr. Jiřího Rotha, aby se obrátil na vedení společnosti VÚHU, protože ekologické centrum je jeho součástí.  Jednání v muzeu výborně tlumočila Mgr. Petra Polesná.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY DNE 31.5. 2024

Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

Poslední novinky

Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge vyhlašuje výzvu k podání návrhů na udělení prestižní Ceny Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge pro rok 2024. Toto ocenění je udělováno osobám, které se významným způsobem zasloužily o přeshraniční spolupráci v rámci Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge.
Vstoupili jsme do poslední fáze přípravy a testování pro podávání projektů z Fondu malých projektů pro širokou veřejnost.
Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.