Životní prostředí

Ing. Monika Zeman, zástupkyně ředitele Krajského úřadu Ústeckého kraje pro výkon přenesené působnosti a vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, zorganizovala společné jednání komise pro životní prostředí a regionální plánování Euroregionu Krušnohoří s Výborem životního prostředí zemědělství a rozvoje venkova Ústeckého kraje. Podnětem byl jejich společný zájem o průběh hydrické rekultivace po těžbě na Mostecku a stížnosti na pachové zátěže v příhraničí. Oba tyto subjekty, usilující o zdravé životní prostředí v nadregionálním měřítku, se proto sešly 6. září 2018 v Mostě a jejich členové společně absolvovali vysoce odbornou exkurzi na rekultivovaném jezeře Most pod vedením Ing. Miroslava Seidla z Palivového kombinátu Ústí. Ten také zodpovídal množství dotazů saských i českých účastníků. Všichni pak měli možnost se zúčastnit i průzkumu stavu ryb a jejich druhové skladby. Analýza odebraných vzorků ukázala opět na velmi dobrou kvalitu vody jezera.  

V druhé části společného jednání se členové obou subjektů seznámili v mosteckém muzeu s realizací projektu OdCom – Objektivizace stížností na zápach v Erzgebirgskreis a v Ústeckém kraji – příspěvek k analýze příčin a zjišťování zdravotních následků. Projekt je realizován s podporou Evropské unie, konkrétně z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj. Přednášející Anja Zscheppang a Martin Otto, zástupci leadpartnera – Technické univerzity v Drážďanech, představili postup prací a současný stav výzkumu. Jedná se zatím o výstupy ze tří monitorovacích stanic, dotazníkových akcí a telefonických interview, s cílem shromáždit data.  Stížností na pachovou zátěž na saské straně v posledních letech údajně ubývá. Celkem se dá říct, že spokojenost se stavem ovzduší po rozsáhlých investicích v devadesátých letech je na české straně větší než na saské straně. V diskusi doplnila MUDr. Eva Rychlíková postup prací na české straně v tomto společném projektu a podrobně vysvětlila používané metody zdravotnického výzkumu na české straně. Účastníky diskuse překvapila malá informovanost obyvatelstva. V Sasku např. 58 % obyvatel neví, kam se v případě pachové epizody obrátit, ze zbylé části využilo tuto možnost jen 9 občanů.  V Mostě se v roce 2000 slavnostně otevřelo Ekologické centrum pro Krušnohoří, které bylo založeno právě pro tyto účely. Zástupce ekologického centra ale na tomto důležitém jednání chyběl. Právě do ekologického centra by ale měl směřovat společný projekt informovanosti. Komise pro životní prostředí Euroregionu Krušnohoří pověřila proto svého předsedu, Dr. Jiřího Rotha, aby se obrátil na vedení společnosti VÚHU, protože ekologické centrum je jeho součástí.  Jednání v muzeu výborně tlumočila Mgr. Petra Polesná.

Facebook
Twitter
LinkedIn

JAZYK SOUSEDŮ OD ZAČÁTKU

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina!
Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO.
Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY V MOSTĚ

Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.

PF 2024

Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci.
Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví!
Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.

PRVNÍ SETKÁVACÍ PŘESHRANIČNÍ PROJEKTY ZÍSKALY FINANČNÍ PODPORU

Dne 14.12. 2023 byly na 2. Lokálním řídícím výboru  Fondu malých projektů Euroregionu Erzgebirge  schváleny první 4 přeshraniční setkávací projekty, u nichž lze doložit počet účastníků a jsou financovány prostřednictvím jednotkovým nákladů s pevnou sazbou na osobu a den. Projekty budou podpořeny celkovou částkou 17 417,00 EUR

Poslední novinky

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina! Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO. Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.
Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.
Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci. Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví! Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.