Česko-saská spolupráce

  1. zasedání Česko-saské pracovní skupiny pro přeshraniční spolupráci

Na jubilejní zasedání této komise, složené ze zástupců vlád, ministerstev, saských vládních ředitelství, českých krajů a česko-saských euroregionů, pozval saský ministerský předseda Michael Kretschmer 11. června 2018 u příležitosti 25. výročí podpisu Společného prohlášení o spolupráci mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko nejen členy komise, ale také i  mnoho významných hostů. Všichni velmi ocenili příjezd českého premiéra Andreje Babiše, který si i ve složité době sestavování vlády našel čas, aby svou přítomností podpořil česko-saskou spolupráci. Vysoce ji také ve svém projevu vyzdvihl.  Po projevech obou premiérů měli přítomní možnost si v neformálních rozhovorech vyměnit zkušenosti z přeshraniční spolupráce a prohloubit dosavadní kontakty.

Další den pokračovalo jednání komise v devíti pracovních podskupinách. Euroregiony byly zastoupeny v podskupině pro územní rozvoj, spolupráci euroregionů, krajů a pro turistiku. České euroregiony zde zastupoval jednatel Euroregionu Krušnohoří Mgr. František Bína a saské euroregiony jednatel Euregia Egrensis Steffen Schönicke.

Pro euroregiony je potěšitelné, že role euroregionů je velmi pozitivně hodnocena, a že se nadále v novém programovém období počítá s jejich Fondem malých projektů, na který by mělo připadnout 15 % z celkové alokace programu na podporu přeshraniční spolupráce Interreg.

Facebook
Twitter
LinkedIn

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

ŠKOLSKÁ KOMISE S NOVÝMI ČLENY ZE SASKÉ STRANY: SPOJENÍ PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.

Poslední novinky

Dne 26. dubna 2024 proběhla správní rada Euroregionu Krušnohoří, tentokrát formou videokonference. Na programu jednání bylo několik klíčových bodů, které byly projednány a diskutovány.
Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.
Lokální řídící výbor dne 30.4. 2024 zasedal v Mostě a schválil další malé projekty z Fondu malých projektů.