Česko-saská spolupráce

  1. zasedání Česko-saské pracovní skupiny pro přeshraniční spolupráci

Na jubilejní zasedání této komise, složené ze zástupců vlád, ministerstev, saských vládních ředitelství, českých krajů a česko-saských euroregionů, pozval saský ministerský předseda Michael Kretschmer 11. června 2018 u příležitosti 25. výročí podpisu Společného prohlášení o spolupráci mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko nejen členy komise, ale také i  mnoho významných hostů. Všichni velmi ocenili příjezd českého premiéra Andreje Babiše, který si i ve složité době sestavování vlády našel čas, aby svou přítomností podpořil česko-saskou spolupráci. Vysoce ji také ve svém projevu vyzdvihl.  Po projevech obou premiérů měli přítomní možnost si v neformálních rozhovorech vyměnit zkušenosti z přeshraniční spolupráce a prohloubit dosavadní kontakty.

Další den pokračovalo jednání komise v devíti pracovních podskupinách. Euroregiony byly zastoupeny v podskupině pro územní rozvoj, spolupráci euroregionů, krajů a pro turistiku. České euroregiony zde zastupoval jednatel Euroregionu Krušnohoří Mgr. František Bína a saské euroregiony jednatel Euregia Egrensis Steffen Schönicke.

Pro euroregiony je potěšitelné, že role euroregionů je velmi pozitivně hodnocena, a že se nadále v novém programovém období počítá s jejich Fondem malých projektů, na který by mělo připadnout 15 % z celkové alokace programu na podporu přeshraniční spolupráce Interreg.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslední novinky

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně.
Členové pracovní skupiny pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli 14. září 2023 v „Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank“ státního podniku Sachsenforst.
Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.