Den dětí Meziboří – Sayda

Základní škola Meziboří ve spolupráci se Základní školou v Saydě dne 03. 06. 2016, připravily pro děti k jejich svátku zábavné pásmo her a turnajů ve fotbale, vybíjené a volejbalu. Ač počasí hrám nepřálo, děti si celý den užily. Chlapci i přes nepřízeň počasí odehrály fotbalový turnaj na venkovním hřišti, děvčata využila na vybíjenou a volejbal tělocvičnu. První místo ve fotbale v kategorii starších žáků obsadili chlapci z 9.A, v kategorii mladších žáků první místo získali chlapci ze Saydy. Volejbal s přehledem vyhrály dívky z 8. B a první místo ve vybíjené získalo družstvo ze Saydy. Děti si také mohly vyzkoušet, jak se pohybuje nevidomý člověk za pomoci vodícího psa. Za trpělivost a krásnou ukázku práce se psem patří velký dík paní Alici Červinkové. Celá akce se mohla uskutečnit díky dotaci poskytnuté v rámci Fondu malých projektů v Euroregionu Krušnohoří – program Ahoj sousede Fond malých projektů.

Facebook
Twitter
LinkedIn

SOCIÁLNÍ KOMISE NAVŠTÍVILA HOSPIC „Ellen Gorlow“ V OEDERANU

Dne 11. dubna se konalo v Hospiz- und Palliativdienst begleitende Hände e.V. v Oederanu v Německu zasedání sociální komise Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Téma hospicové péče navázalo na předešlé jednání komise v Hospici v Mostě. Tentokrát byly představeny klíčové aspekty hospicové péče ve okresu Střední Sasko. 

HOSPODÁŘSKÁ KOMISE A SMART RAIL CONNECTIVITY CAMPUS ANNABERG

9.4. 2024  se členové komise pro hospodářství a turistiku setkali v Annabergu. Jednání se odehrálo na Smart Rail Connectivity Campus, kde se stará nádražní budova proměnila v unikátní testovací dráhu, slibující nové příležitosti pro rozvoj regionu.

DOPRAVNÍ KOMISE V DÖBELN: PŘESHRANIČNÍ DOPRAVA A SPOLUPRÁCE

Jednání dopravní komise dne 12.3. na zemském úřadě  v Döbeln, které zahájil pan  Dr. Lothar Beier, zástupce zemského rady okresu střední Sasko,  se zaměřilo na důležité aspekty přeshraniční dopravy a spolupráce mezi Českou republikou a Saskem.

Poslední novinky

Dne 11. dubna se konalo v Hospiz- und Palliativdienst begleitende Hände e.V. v Oederanu v Německu zasedání sociální komise Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Téma hospicové péče navázalo na předešlé jednání komise v Hospici v Mostě. Tentokrát byly představeny klíčové aspekty hospicové péče ve okresu Střední Sasko. 
9.4. 2024  se členové komise pro hospodářství a turistiku setkali v Annabergu. Jednání se odehrálo na Smart Rail Connectivity Campus, kde se stará nádražní budova proměnila v unikátní testovací dráhu, slibující nové příležitosti pro rozvoj regionu.
Zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, které se konalo dne 22.3.2024, bylo plné důležitých diskusí a informací. Členové rady se sešli v  Kulturním domě Stropník.