Den dětí Meziboří – Sayda

Základní škola Meziboří ve spolupráci se Základní školou v Saydě dne 03. 06. 2016, připravily pro děti k jejich svátku zábavné pásmo her a turnajů ve fotbale, vybíjené a volejbalu. Ač počasí hrám nepřálo, děti si celý den užily. Chlapci i přes nepřízeň počasí odehrály fotbalový turnaj na venkovním hřišti, děvčata využila na vybíjenou a volejbal tělocvičnu. První místo ve fotbale v kategorii starších žáků obsadili chlapci z 9.A, v kategorii mladších žáků první místo získali chlapci ze Saydy. Volejbal s přehledem vyhrály dívky z 8. B a první místo ve vybíjené získalo družstvo ze Saydy. Děti si také mohly vyzkoušet, jak se pohybuje nevidomý člověk za pomoci vodícího psa. Za trpělivost a krásnou ukázku práce se psem patří velký dík paní Alici Červinkové. Celá akce se mohla uskutečnit díky dotaci poskytnuté v rámci Fondu malých projektů v Euroregionu Krušnohoří – program Ahoj sousede Fond malých projektů.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY DNE 31.5. 2024

Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.

Poslední novinky

Nyní je možné podávat setkávací projekty s nedoložitelným počtem účastníků.
Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge vyhlašuje výzvu k podání návrhů na udělení prestižní Ceny Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge pro rok 2024. Toto ocenění je udělováno osobám, které se významným způsobem zasloužily o přeshraniční spolupráci v rámci Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge.
Vstoupili jsme do poslední fáze přípravy a testování pro podávání projektů z Fondu malých projektů pro širokou veřejnost.