Diskuzní fórum sociální komise

Členové naší česko-saské sociální komise si v diskuzním virtuálním fóru dne 21.6.2021vyměnili zkušenosti s tím, jaké dopady měla pandemie covidu v sociální oblasti. Hlavním a společným cílem bylo ochránit nejzranitelnější skupinu obyvatel, především seniory a osoby se zdravotním postižením, ale také osoby samostatně žijící, osoby bez domova a klienty azylových domů. Důležitá byla i podpora rodin s dětmi při distanční výuce. Diskuze se zaměřila také na téma dobrovolnictví, které se rozvinulo především při vyhlášení nouzového stavu a komise si jej zvolila jako další téma společného jednání.
Děkujeme všem členům za jednání v přátelském duchu, za náměty a příspěvky.
Na příští jednání komise nás pozvala německá strana do Freibergu dne 8.9.2021 a kromě tématu dobrovolnictví se budeme zabývat problematikou potravinových bank. Velice se těšíme na osobní setkání.
Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY DNE 31.5. 2024

Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

Poslední novinky

Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge vyhlašuje výzvu k podání návrhů na udělení prestižní Ceny Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge pro rok 2024. Toto ocenění je udělováno osobám, které se významným způsobem zasloužily o přeshraniční spolupráci v rámci Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge.
Vstoupili jsme do poslední fáze přípravy a testování pro podávání projektů z Fondu malých projektů pro širokou veřejnost.
Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.