Diskuzní fórum životní komise

Členy Komise pro životní prostředí Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge jsme pozvali dne 10.6.2021 na diskuzní fórum prostřednictvím videokonference, abychom si vyměnili zkušenosti a stanovili témata, která bude komise projednávat na svém již prezenčním zasedání dne 14.9.2021 na saské straně.   Seznámili jsme také členy s přípravou nového programového období 2021+. Hlavní tématem příštího zasedání budou vlci na česko-německém území. Komise ale nezapomene i na aktuální téma Česko mění klima. Děkujeme všem členům komise za konstruktivní a přátelské jednání.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY DNE 31.5. 2024

Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.

Poslední novinky

Nyní je možné podávat setkávací projekty s nedoložitelným počtem účastníků.
Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge vyhlašuje výzvu k podání návrhů na udělení prestižní Ceny Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge pro rok 2024. Toto ocenění je udělováno osobám, které se významným způsobem zasloužily o přeshraniční spolupráci v rámci Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge.
Vstoupili jsme do poslední fáze přípravy a testování pro podávání projektů z Fondu malých projektů pro širokou veřejnost.