Květnové videokonferenční zasedání rady

Dnes jsme opět pozvali členy Rady Euroregionu Krušnohoří do virtuálního prostředí platformy Webex, abychom uskutečnili plánové jednání květnové rady dle navrženého programu.
Jednání řídil předseda euroregionu Ing. Vlastimil Vozka. V úvodu jednání jsme členy rady seznámili se zprávou o činnosti jednatelství. Květen se nesl v duchu videokonferencí našich odborných bilaterárních komisí, setkání euroregionů a zasedání lokálního řídícího výboru. Podrobněji jsme členům rady představili výsledky LŘV dne 26.5.2021, zprávu revizní komise z 26.4.2021 a samozřejmě aktuální informace k přípravě příštího programového období 2021+ s analýzou možných variant fungování Fondu malých projektů CZ-Sasko pomocí nástroje Evropského sdružení pro územní spolupráci (ESÚS).
V závěru jednání jsme členy informovali o vyhlášení výzvy Ceny Euroregionu/Erzgebirge 2021.
Rada bude zasedat ještě videokonferenčně dne 25.6.2021 a po letních prázdninách se už velice těšíme na osobní jednání v Mostě dne 24.9.2021.
Děkujeme všem členům rady za konstruktivní jednání v přátelské atmosféře.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslední novinky

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně.
Členové pracovní skupiny pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli 14. září 2023 v „Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank“ státního podniku Sachsenforst.
Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.