Květnové videokonferenční zasedání rady

Dnes jsme opět pozvali členy Rady Euroregionu Krušnohoří do virtuálního prostředí platformy Webex, abychom uskutečnili plánové jednání květnové rady dle navrženého programu.
Jednání řídil předseda euroregionu Ing. Vlastimil Vozka. V úvodu jednání jsme členy rady seznámili se zprávou o činnosti jednatelství. Květen se nesl v duchu videokonferencí našich odborných bilaterárních komisí, setkání euroregionů a zasedání lokálního řídícího výboru. Podrobněji jsme členům rady představili výsledky LŘV dne 26.5.2021, zprávu revizní komise z 26.4.2021 a samozřejmě aktuální informace k přípravě příštího programového období 2021+ s analýzou možných variant fungování Fondu malých projektů CZ-Sasko pomocí nástroje Evropského sdružení pro územní spolupráci (ESÚS).
V závěru jednání jsme členy informovali o vyhlášení výzvy Ceny Euroregionu/Erzgebirge 2021.
Rada bude zasedat ještě videokonferenčně dne 25.6.2021 a po letních prázdninách se už velice těšíme na osobní jednání v Mostě dne 24.9.2021.
Děkujeme všem členům rady za konstruktivní jednání v přátelské atmosféře.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

ŠKOLSKÁ KOMISE S NOVÝMI ČLENY ZE SASKÉ STRANY: SPOJENÍ PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.

Poslední novinky

Dne 26. dubna 2024 proběhla správní rada Euroregionu Krušnohoří, tentokrát formou videokonference. Na programu jednání bylo několik klíčových bodů, které byly projednány a diskutovány.
Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.
Lokální řídící výbor dne 30.4. 2024 zasedal v Mostě a schválil další malé projekty z Fondu malých projektů.