O podpoře malých projektů rozhodl bilaterální česko-saský lokální řídící výbor videokonferenčně

Dne 26.5.2021 jsme uskutečnili 20. Zasedání Lokálního řídícího výboru Fondu malých projektů formou videokonference, abychom mohli výboru představit celkem 9 projektových žádostí v celkové výši dotace 82 917,50 EUR.
6 německých a 3 české projektové žádosti představili tradičně naši projektoví manažeři. Až na jeden český projekt, který bude po dohodě s žadatelem přepracován, byly všechny ostatní žádosti schváleny.
Tabulka schválených žádostí ke stažení: Přehled schválených projektů_LŘV26.5.2021

V rámci Fondu malých projektů mohou být podporovány malé projekty s lokálním charakterem přeshraniční spolupráce až do výše dotace 15.000 EUR z prostředků ERDF. České projekty byly schváleny jako náhradní a čekají v tzv. zásobníku na zpětný tok finančních prostředků. Na německé straně zbývá dočerpat cca. 84 000,00 EUR.
Děkujeme členům výboru za hlasování, konstruktivní debatu a těšíme se na příští osobní jednání dne 22.9.2021 v Mostě.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslední novinky

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně.
Členové pracovní skupiny pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli 14. září 2023 v „Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank“ státního podniku Sachsenforst.
Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.