Příhraniční regiony se setkaly online

Euroregiony na německo-polské a německo-české hranici včera na společné videokonferenci hovořily o aktuálních výzvách.
Diskutovalo se  o pandemii a jejích důsledcích a především o roli euroregionů, které by měly být na společné hranici přinejmenším spojovacím článkem při řešení krizových situací.

Výzvy, které pro nás vyplynuly z pandemie COVID 19  jsou podílet se na projektech, které analyzují dopad pandemie, především v souvislosti s malých přeshraničních stykem.  Zapojení euroregionů při řešení otázek přeshraniční spolupráce – jednotné evropské předpisy, společné postupy, informovanost. Euroregiony chtějí nabídnout pomoc.

Dále jsme hovořili o  možnosti spolupráce s Česko-německým fondem budoucnosti a samozřejmě v závěru jednání o přípravě nového dotačního období 2021+.
Konstruktivní a inspirující debatu vedly všechny tyto euroregiony:
Euroregion Pomerania
Euroregion „Pro Europa Viadrina“
Euroregion Spree-Neisse-Bober
Neiße-Nisa-Nysa, Euroregion Neisse e.V.
Euroregion Elbe/Labe .de
Euroregion Erzgebirge e.V./Krušnohoří
EUREGIO EGRENSIS
Euregio Bayerischer Wald-Böhmerwald-Regionalmanagement Mühlviertel
Facebook
Twitter
LinkedIn

JAZYK SOUSEDŮ OD ZAČÁTKU

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina!
Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO.
Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY V MOSTĚ

Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.

PF 2024

Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci.
Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví!
Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.

PRVNÍ SETKÁVACÍ PŘESHRANIČNÍ PROJEKTY ZÍSKALY FINANČNÍ PODPORU

Dne 14.12. 2023 byly na 2. Lokálním řídícím výboru  Fondu malých projektů Euroregionu Erzgebirge  schváleny první 4 přeshraniční setkávací projekty, u nichž lze doložit počet účastníků a jsou financovány prostřednictvím jednotkovým nákladů s pevnou sazbou na osobu a den. Projekty budou podpořeny celkovou částkou 17 417,00 EUR

Poslední novinky

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina! Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO. Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.
Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.
Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci. Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví! Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.