Příhraniční regiony se setkaly online

Euroregiony na německo-polské a německo-české hranici včera na společné videokonferenci hovořily o aktuálních výzvách.
Diskutovalo se  o pandemii a jejích důsledcích a především o roli euroregionů, které by měly být na společné hranici přinejmenším spojovacím článkem při řešení krizových situací.

Výzvy, které pro nás vyplynuly z pandemie COVID 19  jsou podílet se na projektech, které analyzují dopad pandemie, především v souvislosti s malých přeshraničních stykem.  Zapojení euroregionů při řešení otázek přeshraniční spolupráce – jednotné evropské předpisy, společné postupy, informovanost. Euroregiony chtějí nabídnout pomoc.

Dále jsme hovořili o  možnosti spolupráce s Česko-německým fondem budoucnosti a samozřejmě v závěru jednání o přípravě nového dotačního období 2021+.
Konstruktivní a inspirující debatu vedly všechny tyto euroregiony:
Euroregion Pomerania
Euroregion „Pro Europa Viadrina“
Euroregion Spree-Neisse-Bober
Neiße-Nisa-Nysa, Euroregion Neisse e.V.
Euroregion Elbe/Labe .de
Euroregion Erzgebirge e.V./Krušnohoří
EUREGIO EGRENSIS
Euregio Bayerischer Wald-Böhmerwald-Regionalmanagement Mühlviertel
Facebook
Twitter
LinkedIn

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

ŠKOLSKÁ KOMISE S NOVÝMI ČLENY ZE SASKÉ STRANY: SPOJENÍ PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.

Poslední novinky

Dne 26. dubna 2024 proběhla správní rada Euroregionu Krušnohoří, tentokrát formou videokonference. Na programu jednání bylo několik klíčových bodů, které byly projednány a diskutovány.
Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.
Lokální řídící výbor dne 30.4. 2024 zasedal v Mostě a schválil další malé projekty z Fondu malých projektů.