Příhraniční regiony se setkaly online

Euroregiony na německo-polské a německo-české hranici včera na společné videokonferenci hovořily o aktuálních výzvách.
Diskutovalo se  o pandemii a jejích důsledcích a především o roli euroregionů, které by měly být na společné hranici přinejmenším spojovacím článkem při řešení krizových situací.

Výzvy, které pro nás vyplynuly z pandemie COVID 19  jsou podílet se na projektech, které analyzují dopad pandemie, především v souvislosti s malých přeshraničních stykem.  Zapojení euroregionů při řešení otázek přeshraniční spolupráce – jednotné evropské předpisy, společné postupy, informovanost. Euroregiony chtějí nabídnout pomoc.

Dále jsme hovořili o  možnosti spolupráce s Česko-německým fondem budoucnosti a samozřejmě v závěru jednání o přípravě nového dotačního období 2021+.
Konstruktivní a inspirující debatu vedly všechny tyto euroregiony:
Euroregion Pomerania
Euroregion „Pro Europa Viadrina“
Euroregion Spree-Neisse-Bober
Neiße-Nisa-Nysa, Euroregion Neisse e.V.
Euroregion Elbe/Labe .de
Euroregion Erzgebirge e.V./Krušnohoří
EUREGIO EGRENSIS
Euregio Bayerischer Wald-Böhmerwald-Regionalmanagement Mühlviertel
Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslední novinky

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně.
Členové pracovní skupiny pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli 14. září 2023 v „Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank“ státního podniku Sachsenforst.
Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.