Dobrovolnická práce Obrnice – Stollberg

Celodenní konference v Obrnicích dne 22. 11. 2016 na téma sociální dobrovolnická práce je hlavní aktivitou projektu s názvem Přátelství měst: Obrnice – Stollberg ve Fondu malých projektů v programu Interreg V-A. Na konferenci se prezentovala na přání německé strany místní dobrovolnická sdružení, jako jsou např. Obrnické centrum sociálních služeb, příspěvková organizace, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež „VULKÁN“, Odborné sociální poradenství „OBRNICKÁ SOCIÁLNÍ PORADNA“ Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – „OLIVÍN“, Terénní programy „SPOLU V ULICÍCH“ a církevní dobrovolnické centrum Duhovka.
Německá strana vysoce ocenila tyto aktivity a ve svých příspěvcích představili zástupci dobrovolnických spolků ze Stollbergu a z diakonie svou práci s uprchlíky, která je velmi podobná té obrnické. V příjemné pracovní atmosféře se podnětně a do značné hloubky diskutovalo o integraci minorit do společnosti, o vzdělávacích programech, sociálním bydlení či systému financování dobrovolnické práce. Ve Stollbergu je v současné době 220 uprchlíků, ubytovaní jsou jednak v místní ubytovně, jednat v bytech. Rodina zástupce Stollbergu Christiana Ahnera např. sama ubytovala ve své domácnosti 2 uprchlíky. Neformální rozhovory pokračovaly na obědě i při exkurzi v sociálních a školských zařízeních v Obrnicích. Obdiv zaslouží nepřekonatelná tlumočnice Luise Zelenková, ale i projektová manažerka Aneta Vejlupková, která konferenci dokonale připravila. K dispozici byly nejen připravené dvojjazyčné texty, ale účastníci mohli využít všech technických možností prezentace svých příspěvků. Vzájemné poznání dobrovolnické práce v obou obcích a výměna zkušeností jejich pracovníků jsou nejen aktuálně prospěšné pro obě strany, ale položily základy další hlubší spolupráce v této důležité oblasti.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY DNE 31.5. 2024

Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

Poslední novinky

Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge vyhlašuje výzvu k podání návrhů na udělení prestižní Ceny Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge pro rok 2024. Toto ocenění je udělováno osobám, které se významným způsobem zasloužily o přeshraniční spolupráci v rámci Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge.
Vstoupili jsme do poslední fáze přípravy a testování pro podávání projektů z Fondu malých projektů pro širokou veřejnost.
Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.