Dobrovolnická práce Obrnice – Stollberg

Celodenní konference v Obrnicích dne 22. 11. 2016 na téma sociální dobrovolnická práce je hlavní aktivitou projektu s názvem Přátelství měst: Obrnice – Stollberg ve Fondu malých projektů v programu Interreg V-A. Na konferenci se prezentovala na přání německé strany místní dobrovolnická sdružení, jako jsou např. Obrnické centrum sociálních služeb, příspěvková organizace, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež „VULKÁN“, Odborné sociální poradenství „OBRNICKÁ SOCIÁLNÍ PORADNA“ Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – „OLIVÍN“, Terénní programy „SPOLU V ULICÍCH“ a církevní dobrovolnické centrum Duhovka.
Německá strana vysoce ocenila tyto aktivity a ve svých příspěvcích představili zástupci dobrovolnických spolků ze Stollbergu a z diakonie svou práci s uprchlíky, která je velmi podobná té obrnické. V příjemné pracovní atmosféře se podnětně a do značné hloubky diskutovalo o integraci minorit do společnosti, o vzdělávacích programech, sociálním bydlení či systému financování dobrovolnické práce. Ve Stollbergu je v současné době 220 uprchlíků, ubytovaní jsou jednak v místní ubytovně, jednat v bytech. Rodina zástupce Stollbergu Christiana Ahnera např. sama ubytovala ve své domácnosti 2 uprchlíky. Neformální rozhovory pokračovaly na obědě i při exkurzi v sociálních a školských zařízeních v Obrnicích. Obdiv zaslouží nepřekonatelná tlumočnice Luise Zelenková, ale i projektová manažerka Aneta Vejlupková, která konferenci dokonale připravila. K dispozici byly nejen připravené dvojjazyčné texty, ale účastníci mohli využít všech technických možností prezentace svých příspěvků. Vzájemné poznání dobrovolnické práce v obou obcích a výměna zkušeností jejich pracovníků jsou nejen aktuálně prospěšné pro obě strany, ale položily základy další hlubší spolupráce v této důležité oblasti.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VIDEOKONFERENČNÍ SPRÁVNÍ RADY

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně. Přinášíme vám nejdůležitější informace, které byly v rámci jednání projednány: Euroregion byl

Poslední novinky

Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.