Dobrovolnická práce Obrnice – Stollberg

Celodenní konference v Obrnicích dne 22. 11. 2016 na téma sociální dobrovolnická práce je hlavní aktivitou projektu s názvem Přátelství měst: Obrnice – Stollberg ve Fondu malých projektů v programu Interreg V-A. Na konferenci se prezentovala na přání německé strany místní dobrovolnická sdružení, jako jsou např. Obrnické centrum sociálních služeb, příspěvková organizace, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež „VULKÁN“, Odborné sociální poradenství „OBRNICKÁ SOCIÁLNÍ PORADNA“ Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – „OLIVÍN“, Terénní programy „SPOLU V ULICÍCH“ a církevní dobrovolnické centrum Duhovka.
Německá strana vysoce ocenila tyto aktivity a ve svých příspěvcích představili zástupci dobrovolnických spolků ze Stollbergu a z diakonie svou práci s uprchlíky, která je velmi podobná té obrnické. V příjemné pracovní atmosféře se podnětně a do značné hloubky diskutovalo o integraci minorit do společnosti, o vzdělávacích programech, sociálním bydlení či systému financování dobrovolnické práce. Ve Stollbergu je v současné době 220 uprchlíků, ubytovaní jsou jednak v místní ubytovně, jednat v bytech. Rodina zástupce Stollbergu Christiana Ahnera např. sama ubytovala ve své domácnosti 2 uprchlíky. Neformální rozhovory pokračovaly na obědě i při exkurzi v sociálních a školských zařízeních v Obrnicích. Obdiv zaslouží nepřekonatelná tlumočnice Luise Zelenková, ale i projektová manažerka Aneta Vejlupková, která konferenci dokonale připravila. K dispozici byly nejen připravené dvojjazyčné texty, ale účastníci mohli využít všech technických možností prezentace svých příspěvků. Vzájemné poznání dobrovolnické práce v obou obcích a výměna zkušeností jejich pracovníků jsou nejen aktuálně prospěšné pro obě strany, ale položily základy další hlubší spolupráce v této důležité oblasti.

Facebook
Twitter
LinkedIn

SOCIÁLNÍ KOMISE NAVŠTÍVILA HOSPIC „Ellen Gorlow“ V OEDERANU

Dne 11. dubna se konalo v Hospiz- und Palliativdienst begleitende Hände e.V. v Oederanu v Německu zasedání sociální komise Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Téma hospicové péče navázalo na předešlé jednání komise v Hospici v Mostě. Tentokrát byly představeny klíčové aspekty hospicové péče ve okresu Střední Sasko. 

HOSPODÁŘSKÁ KOMISE A SMART RAIL CONNECTIVITY CAMPUS ANNABERG

9.4. 2024  se členové komise pro hospodářství a turistiku setkali v Annabergu. Jednání se odehrálo na Smart Rail Connectivity Campus, kde se stará nádražní budova proměnila v unikátní testovací dráhu, slibující nové příležitosti pro rozvoj regionu.

DOPRAVNÍ KOMISE V DÖBELN: PŘESHRANIČNÍ DOPRAVA A SPOLUPRÁCE

Jednání dopravní komise dne 12.3. na zemském úřadě  v Döbeln, které zahájil pan  Dr. Lothar Beier, zástupce zemského rady okresu střední Sasko,  se zaměřilo na důležité aspekty přeshraniční dopravy a spolupráce mezi Českou republikou a Saskem.

Poslední novinky

Dne 11. dubna se konalo v Hospiz- und Palliativdienst begleitende Hände e.V. v Oederanu v Německu zasedání sociální komise Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Téma hospicové péče navázalo na předešlé jednání komise v Hospici v Mostě. Tentokrát byly představeny klíčové aspekty hospicové péče ve okresu Střední Sasko. 
9.4. 2024  se členové komise pro hospodářství a turistiku setkali v Annabergu. Jednání se odehrálo na Smart Rail Connectivity Campus, kde se stará nádražní budova proměnila v unikátní testovací dráhu, slibující nové příležitosti pro rozvoj regionu.
Zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, které se konalo dne 22.3.2024, bylo plné důležitých diskusí a informací. Členové rady se sešli v  Kulturním domě Stropník.