Hospodářství a turistika

Jednání této komise proběhlo 23. 11. 2016 pod vedením její předsedkyně Ing. Ivany Košanové v sídle OHK Chomutov. Komise velmi kriticky hodnotila realizaci velkých projektů v programu Interreg V-A, kde jsou rok po zahájení programu již vyčerpány prostředky dvou prioritních os a další osy budou v krátké době rovněž vyčerpány. Komise navrhuje zpracovat analýzu schválených velkých projektů z hlediska finanční náročnosti a jejich přínosu pro přeshraniční spolupráci. Po krátké diskusi komise jednomyslně doporučila ke schválení malý projekt spolupráce zámků, ale vyjádření k velkým projektům tak snadné nebylo. Komise po dlouhé a vysoce odborné diskusi nedoporučuje projekty, které spočívají ve výzkumných pracích bez efektivního využití v praxi, projekty, které suplují úkoly státu či které očividně mají jen přispět různým institucím k vylepšení jejich rozpočtu ohledně personálních nákladů. Komise vyjádřila přání zapojit se do přípravy nového programu. Pro připravovanou rozvojovou strategii euroregionu předběžně navrhuje ze svého oboru výměnu hospodářských a turistických informací na základě již realizovaného přípravného malého projektu z minulého roku Nové výzvy a vzájemnou prezentaci technického vzdělávání.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslední novinky

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně.
Členové pracovní skupiny pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli 14. září 2023 v „Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank“ státního podniku Sachsenforst.
Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.