Hospodářství a turistika

Jednání této komise proběhlo 23. 11. 2016 pod vedením její předsedkyně Ing. Ivany Košanové v sídle OHK Chomutov. Komise velmi kriticky hodnotila realizaci velkých projektů v programu Interreg V-A, kde jsou rok po zahájení programu již vyčerpány prostředky dvou prioritních os a další osy budou v krátké době rovněž vyčerpány. Komise navrhuje zpracovat analýzu schválených velkých projektů z hlediska finanční náročnosti a jejich přínosu pro přeshraniční spolupráci. Po krátké diskusi komise jednomyslně doporučila ke schválení malý projekt spolupráce zámků, ale vyjádření k velkým projektům tak snadné nebylo. Komise po dlouhé a vysoce odborné diskusi nedoporučuje projekty, které spočívají ve výzkumných pracích bez efektivního využití v praxi, projekty, které suplují úkoly státu či které očividně mají jen přispět různým institucím k vylepšení jejich rozpočtu ohledně personálních nákladů. Komise vyjádřila přání zapojit se do přípravy nového programu. Pro připravovanou rozvojovou strategii euroregionu předběžně navrhuje ze svého oboru výměnu hospodářských a turistických informací na základě již realizovaného přípravného malého projektu z minulého roku Nové výzvy a vzájemnou prezentaci technického vzdělávání.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

ŠKOLSKÁ KOMISE S NOVÝMI ČLENY ZE SASKÉ STRANY: SPOJENÍ PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.

SPOJUJEME ŠKOLY A PŘEKRAČUJEME HRANICE

Jsme nadšeni, že se nám podařilo  navázat nové partnerství škol. Díky naší společné iniciativě a podpoře z Fondu malých projektů se otevírají nové možnosti pro žáky a pedagogy Základní školy Hornické v Chomutově  a základní školy Bildungszentrum Adam Ries v Annabergu.

SOCIÁLNÍ KOMISE NAVŠTÍVILA HOSPIC „Ellen Gorlow“ V OEDERANU

Dne 11. dubna se konalo v Hospiz- und Palliativdienst begleitende Hände e.V. v Oederanu v Německu zasedání sociální komise Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Téma hospicové péče navázalo na předešlé jednání komise v Hospici v Mostě. Tentokrát byly představeny klíčové aspekty hospicové péče ve okresu Střední Sasko. 

HOSPODÁŘSKÁ KOMISE A SMART RAIL CONNECTIVITY CAMPUS ANNABERG

9.4. 2024  se členové komise pro hospodářství a turistiku setkali v Annabergu. Jednání se odehrálo na Smart Rail Connectivity Campus, kde se stará nádražní budova proměnila v unikátní testovací dráhu, slibující nové příležitosti pro rozvoj regionu.

Poslední novinky

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.
Dnešní zasedání česko-saské komise životního prostředí bylo plné diskuzí a informací týkajících se ochrany přírody a udržitelného rozvoje. Hlavní téma komise se týkalo regionálního rozvoje a využití větrné energie.
Jsme nadšeni, že se nám podařilo  navázat nové partnerství škol. Díky naší společné iniciativě a podpoře z Fondu malých projektů se otevírají nové možnosti pro žáky a pedagogy Základní školy Hornické v Chomutově  a základní školy Bildungszentrum Adam Ries v Annabergu.