Společné grémium

Tentokrát se každoroční zasedání společného grémia Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge uskutečnilo v krásném a příjemném prostředí zámku Krásný Dvůr. Pod vedením předsedy české části Euroregionu Krušnohoří Ing. Jiřího Hlinky se seznámilo s realizací programu Interreg V-A a především s realizací Fondu malých projektů, který euroregion společně spravuje a administruje. Podrobně se poté členové české Rady Euroregionu Krušnohoří a německého Představenstva Euroregionu Erzgebirge seznámili s činností svých odborných komisí, na což navázala konstruktivní diskuse o tradičních projektech euroregionu. Souvisí s připravovanou rozvojovou strategií euroregionu, která by měla být vizí euroregionu do roku 2020. Základem jsou návrhy a projektové záměry vzešlé z komisí, které budou do strategie zapracovány. Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge oslaví v roce 2017 již 25. výročí svého vzniku. Společné grémium navrhlo uspořádat lidovou slavnost na společném náměstí Vejprty/Bärenstein, které je realizovaným velkým projektem obou měst. Návrh termínu oslavy je sobota 17. června 2017 a česká strana euroregionu pro ni připraví projektovou žádost. Členové grémia vyjádřili přání, aby na tuto slavnost byli pozváni i všichni bývalí členové rady, představenstva, komisí a řídících výborů, tak jako tomu bylo před pěti lety v Deutschneudorfu. Jubileum euroregionu by nemělo být ovšem jen jednorázovou událostí, mělo by se zmiňovat po celý rok.  Na závěr absolvovali členové grémia velmi podrobnou prohlídku zámku. Průvodkyní jim byla kastelánka zámku, Mgr. Michaela Hofmanová, aktivní členka komise euroregionu pro muzea a kulturní památky.

Facebook
Twitter
LinkedIn

ŠKOLSKÁ KOMISE S NOVÝMI ČLENY ZE SASKÉ STRANY: SPOJENÍ PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.

SPOJUJEME ŠKOLY A PŘEKRAČUJEME HRANICE

Jsme nadšeni, že se nám podařilo  navázat nové partnerství škol. Díky naší společné iniciativě a podpoře z Fondu malých projektů se otevírají nové možnosti pro žáky a pedagogy Základní školy Hornické v Chomutově  a základní školy Bildungszentrum Adam Ries v Annabergu.

SOCIÁLNÍ KOMISE NAVŠTÍVILA HOSPIC „Ellen Gorlow“ V OEDERANU

Dne 11. dubna se konalo v Hospiz- und Palliativdienst begleitende Hände e.V. v Oederanu v Německu zasedání sociální komise Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Téma hospicové péče navázalo na předešlé jednání komise v Hospici v Mostě. Tentokrát byly představeny klíčové aspekty hospicové péče ve okresu Střední Sasko. 

HOSPODÁŘSKÁ KOMISE A SMART RAIL CONNECTIVITY CAMPUS ANNABERG

9.4. 2024  se členové komise pro hospodářství a turistiku setkali v Annabergu. Jednání se odehrálo na Smart Rail Connectivity Campus, kde se stará nádražní budova proměnila v unikátní testovací dráhu, slibující nové příležitosti pro rozvoj regionu.

Poslední novinky

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.
Dnešní zasedání česko-saské komise životního prostředí bylo plné diskuzí a informací týkajících se ochrany přírody a udržitelného rozvoje. Hlavní téma komise se týkalo regionálního rozvoje a využití větrné energie.
Jsme nadšeni, že se nám podařilo  navázat nové partnerství škol. Díky naší společné iniciativě a podpoře z Fondu malých projektů se otevírají nové možnosti pro žáky a pedagogy Základní školy Hornické v Chomutově  a základní školy Bildungszentrum Adam Ries v Annabergu.