Společné grémium

Tentokrát se každoroční zasedání společného grémia Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge uskutečnilo v krásném a příjemném prostředí zámku Krásný Dvůr. Pod vedením předsedy české části Euroregionu Krušnohoří Ing. Jiřího Hlinky se seznámilo s realizací programu Interreg V-A a především s realizací Fondu malých projektů, který euroregion společně spravuje a administruje. Podrobně se poté členové české Rady Euroregionu Krušnohoří a německého Představenstva Euroregionu Erzgebirge seznámili s činností svých odborných komisí, na což navázala konstruktivní diskuse o tradičních projektech euroregionu. Souvisí s připravovanou rozvojovou strategií euroregionu, která by měla být vizí euroregionu do roku 2020. Základem jsou návrhy a projektové záměry vzešlé z komisí, které budou do strategie zapracovány. Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge oslaví v roce 2017 již 25. výročí svého vzniku. Společné grémium navrhlo uspořádat lidovou slavnost na společném náměstí Vejprty/Bärenstein, které je realizovaným velkým projektem obou měst. Návrh termínu oslavy je sobota 17. června 2017 a česká strana euroregionu pro ni připraví projektovou žádost. Členové grémia vyjádřili přání, aby na tuto slavnost byli pozváni i všichni bývalí členové rady, představenstva, komisí a řídících výborů, tak jako tomu bylo před pěti lety v Deutschneudorfu. Jubileum euroregionu by nemělo být ovšem jen jednorázovou událostí, mělo by se zmiňovat po celý rok.  Na závěr absolvovali členové grémia velmi podrobnou prohlídku zámku. Průvodkyní jim byla kastelánka zámku, Mgr. Michaela Hofmanová, aktivní členka komise euroregionu pro muzea a kulturní památky.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VIDEOKONFERENČNÍ SPRÁVNÍ RADY

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně. Přinášíme vám nejdůležitější informace, které byly v rámci jednání projednány: Euroregion byl

Poslední novinky

Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.