Drážďanský generální konzulát v Euroregionu Krušnohoří

Na pozvání Rady Euroregionu Krušnohoří se generální konzulka JUDr. Markéta Meissnerová a konzulka Mgr. Lenka Konšelová sešly dne 22. 2. 2019 na přátelském setkání s jejími členy v Mostě na radnici. Obě konzulky kladně ocenily role euroregionů v každodenní přeshraniční spolupráci Sasko-Česká republika. Zástupci euroregionu projevili přání více se zapojit do akcí konzulátu v Drážďanech a prohloubit mediální spolupráci, především se více vzájemně prezentovat na webových stránkách a na facebooku. Pro Euroregion Krušnohoří je aktuální problematika znečištění ovzduší (zápach) na saské straně. Pro zjišťování příčin byl přijat velký projekt OdCom, který zjišťuje příčiny. Předseda komise pro životní prostředí Euroregionu Krušnohoří Dr. Jiří Roth o tom podal podrobnou zprávu. Nicméně se v poslední době stížnosti ze saské strany neobjevují. Pro náš společný euroregion jsou důležitá další dopravní propojení pomocí autobusových linek. Zatím je to jen spoj Olbernhau-Litvínov. Bohužel k dalšímu rozšíření v dohledné době zřejmě nedojde, přestože o to obě strany euroregionu usilují – chybí řidiči. Dopravní komise euroregionu se zabývá již od svého založení možností dostavy chybějícího úseku železnice Moldava – Holzhau na saské straně. V poslední době se iniciativy ujal Českojiřetínský spolek a jeho předseda Ing. Fišer aktuální problematiku na jednání v Mostě představil. Paní generální konzulka je s tímto problémem detailně seznámena a podílí se na jednání s odpovědnými zástupci na saské straně. Vyčíslila náklady na nutnou studii a na vlastní investici na dostavbu. Její výše přítomné překvapila. Pro rozvoj našeho regionu je také nutná dostavba dálnice D7. O úspěšném postupu její výstavby podrobně informoval Radovan Šabata z Loun, který se za ni, jako starosta Loun, celou dobu zasazoval. Její úplné dokončení v roce 2024 je dobrá zpráva. Po jednání doprovodil primátor Mostu Mgr. Jan Paparega obě konzulky na hrad Hněvín, odkud je krásný výhled na město, a při té příležitosti je informoval o rozvoji tohoto, v současnosti tak sledovaného, města.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VIDEOKONFERENČNÍ SPRÁVNÍ RADY

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně. Přinášíme vám nejdůležitější informace, které byly v rámci jednání projednány: Euroregion byl

Poslední novinky

Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.