Drážďanský generální konzulát v Euroregionu Krušnohoří

Na pozvání Rady Euroregionu Krušnohoří se generální konzulka JUDr. Markéta Meissnerová a konzulka Mgr. Lenka Konšelová sešly dne 22. 2. 2019 na přátelském setkání s jejími členy v Mostě na radnici. Obě konzulky kladně ocenily role euroregionů v každodenní přeshraniční spolupráci Sasko-Česká republika. Zástupci euroregionu projevili přání více se zapojit do akcí konzulátu v Drážďanech a prohloubit mediální spolupráci, především se více vzájemně prezentovat na webových stránkách a na facebooku. Pro Euroregion Krušnohoří je aktuální problematika znečištění ovzduší (zápach) na saské straně. Pro zjišťování příčin byl přijat velký projekt OdCom, který zjišťuje příčiny. Předseda komise pro životní prostředí Euroregionu Krušnohoří Dr. Jiří Roth o tom podal podrobnou zprávu. Nicméně se v poslední době stížnosti ze saské strany neobjevují. Pro náš společný euroregion jsou důležitá další dopravní propojení pomocí autobusových linek. Zatím je to jen spoj Olbernhau-Litvínov. Bohužel k dalšímu rozšíření v dohledné době zřejmě nedojde, přestože o to obě strany euroregionu usilují – chybí řidiči. Dopravní komise euroregionu se zabývá již od svého založení možností dostavy chybějícího úseku železnice Moldava – Holzhau na saské straně. V poslední době se iniciativy ujal Českojiřetínský spolek a jeho předseda Ing. Fišer aktuální problematiku na jednání v Mostě představil. Paní generální konzulka je s tímto problémem detailně seznámena a podílí se na jednání s odpovědnými zástupci na saské straně. Vyčíslila náklady na nutnou studii a na vlastní investici na dostavbu. Její výše přítomné překvapila. Pro rozvoj našeho regionu je také nutná dostavba dálnice D7. O úspěšném postupu její výstavby podrobně informoval Radovan Šabata z Loun, který se za ni, jako starosta Loun, celou dobu zasazoval. Její úplné dokončení v roce 2024 je dobrá zpráva. Po jednání doprovodil primátor Mostu Mgr. Jan Paparega obě konzulky na hrad Hněvín, odkud je krásný výhled na město, a při té příležitosti je informoval o rozvoji tohoto, v současnosti tak sledovaného, města.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY DNE 31.5. 2024

Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

Poslední novinky

Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge vyhlašuje výzvu k podání návrhů na udělení prestižní Ceny Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge pro rok 2024. Toto ocenění je udělováno osobám, které se významným způsobem zasloužily o přeshraniční spolupráci v rámci Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge.
Vstoupili jsme do poslední fáze přípravy a testování pro podávání projektů z Fondu malých projektů pro širokou veřejnost.
Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.