Drážďanský generální konzulát v Euroregionu Krušnohoří

Na pozvání Rady Euroregionu Krušnohoří se generální konzulka JUDr. Markéta Meissnerová a konzulka Mgr. Lenka Konšelová sešly dne 22. 2. 2019 na přátelském setkání s jejími členy v Mostě na radnici. Obě konzulky kladně ocenily role euroregionů v každodenní přeshraniční spolupráci Sasko-Česká republika. Zástupci euroregionu projevili přání více se zapojit do akcí konzulátu v Drážďanech a prohloubit mediální spolupráci, především se více vzájemně prezentovat na webových stránkách a na facebooku. Pro Euroregion Krušnohoří je aktuální problematika znečištění ovzduší (zápach) na saské straně. Pro zjišťování příčin byl přijat velký projekt OdCom, který zjišťuje příčiny. Předseda komise pro životní prostředí Euroregionu Krušnohoří Dr. Jiří Roth o tom podal podrobnou zprávu. Nicméně se v poslední době stížnosti ze saské strany neobjevují. Pro náš společný euroregion jsou důležitá další dopravní propojení pomocí autobusových linek. Zatím je to jen spoj Olbernhau-Litvínov. Bohužel k dalšímu rozšíření v dohledné době zřejmě nedojde, přestože o to obě strany euroregionu usilují – chybí řidiči. Dopravní komise euroregionu se zabývá již od svého založení možností dostavy chybějícího úseku železnice Moldava – Holzhau na saské straně. V poslední době se iniciativy ujal Českojiřetínský spolek a jeho předseda Ing. Fišer aktuální problematiku na jednání v Mostě představil. Paní generální konzulka je s tímto problémem detailně seznámena a podílí se na jednání s odpovědnými zástupci na saské straně. Vyčíslila náklady na nutnou studii a na vlastní investici na dostavbu. Její výše přítomné překvapila. Pro rozvoj našeho regionu je také nutná dostavba dálnice D7. O úspěšném postupu její výstavby podrobně informoval Radovan Šabata z Loun, který se za ni, jako starosta Loun, celou dobu zasazoval. Její úplné dokončení v roce 2024 je dobrá zpráva. Po jednání doprovodil primátor Mostu Mgr. Jan Paparega obě konzulky na hrad Hněvín, odkud je krásný výhled na město, a při té příležitosti je informoval o rozvoji tohoto, v současnosti tak sledovaného, města.

Facebook
Twitter
LinkedIn

ŠKOLSKÁ KOMISE S NOVÝMI ČLENY ZE SASKÉ STRANY: SPOJENÍ PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.

SPOJUJEME ŠKOLY A PŘEKRAČUJEME HRANICE

Jsme nadšeni, že se nám podařilo  navázat nové partnerství škol. Díky naší společné iniciativě a podpoře z Fondu malých projektů se otevírají nové možnosti pro žáky a pedagogy Základní školy Hornické v Chomutově  a základní školy Bildungszentrum Adam Ries v Annabergu.

SOCIÁLNÍ KOMISE NAVŠTÍVILA HOSPIC „Ellen Gorlow“ V OEDERANU

Dne 11. dubna se konalo v Hospiz- und Palliativdienst begleitende Hände e.V. v Oederanu v Německu zasedání sociální komise Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Téma hospicové péče navázalo na předešlé jednání komise v Hospici v Mostě. Tentokrát byly představeny klíčové aspekty hospicové péče ve okresu Střední Sasko. 

HOSPODÁŘSKÁ KOMISE A SMART RAIL CONNECTIVITY CAMPUS ANNABERG

9.4. 2024  se členové komise pro hospodářství a turistiku setkali v Annabergu. Jednání se odehrálo na Smart Rail Connectivity Campus, kde se stará nádražní budova proměnila v unikátní testovací dráhu, slibující nové příležitosti pro rozvoj regionu.

Poslední novinky

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.
Dnešní zasedání česko-saské komise životního prostředí bylo plné diskuzí a informací týkajících se ochrany přírody a udržitelného rozvoje. Hlavní téma komise se týkalo regionálního rozvoje a využití větrné energie.
Jsme nadšeni, že se nám podařilo  navázat nové partnerství škol. Díky naší společné iniciativě a podpoře z Fondu malých projektů se otevírají nové možnosti pro žáky a pedagogy Základní školy Hornické v Chomutově  a základní školy Bildungszentrum Adam Ries v Annabergu.