Komise pro kulturu a mládež v Mostě

Jedním z nejúspěšnějších projektů této aktivní komise byla výstava saských umělců v tehdejší mostecké galerii GVU a tento projekt by měl mít své pokračování. Vzhledem k tomu, že došlo ke spojení mostecké galerie s mosteckým muzeem, mělo by pokračování projektu nyní vést muzeum. Jednání komise se proto uskutečnilo v jeho zasedací místnosti. Komise ustavila užší pracovní skupinu pod vedením Constanze Ulbrichtové z Marienbergu, která projekt prezentace, tentokrát českých umělců v Sasku, připraví. Komise se seznámila s realizací Fondu malých projektů, ve kterém na české straně zbývá již jen velmi málo prostředků, na saské ale více. Projektová manažerka Elke Zepak seznámila českou stranu s novým ustanovením v realizaci projektů na saské straně. Místo dosavadní hranice 500 EUR pro výběrové řízení byla stanovena hranice ještě nižší, tentokrát 250 EUR. Komise považuje tento způsob výběrového řízení na kulturní aktivity za velmi nešťastný, a pověřila své zástupce, aby se dopisem obrátili na Správní orgán programu a na saské Ministerstvo financí. Poté by němečtí i čeští zástupci komise s těmito úřady měli jednat a pokusit se sladit předpisy v obou částech euroregionu tak, aby dosáhli rozumnějšího řešení, jaké máme na české straně. Komise poté velmi podrobně hodnotila čtyři předložené projekty. Byly konzultovány s projektovými a finančními manažerkami, byly dobře připraveny, a proto je komise doporučila ke schválení. V komisi došlo ke změnám. Po komunálních volbách byli do ní zvoleni dva noví členové – místostarostka Bíliny Ing. Marcela Dvořákovou a starosta Oseku Ing. Jiří Macháček. Vzhledem ke spojení galerie a muzea v Mostě komise navrhuje, aby byla komise posílena o zástupce muzea, protože galerie byla v komisi zastoupena. Ředitel Oblastního muzea v Mostě Mgr. Michal Soukup připravil pro členy komise na závěr jednání nesmírně zajímavou exkurzi. V muzeu je totiž nyní k vidění velkoformátové dílo proslulého českého malíře Alfonze Muchy. Obraz byl vytvořen počátkem třicátých let pro Českou záložnu v Mostě. Navazuje na Slovanskou epopej a představuje Boha Mamonu,  ale možná by měl být interpretován i jako slovanský bůh Veles. Obraz přestál okupaci, válku i zbourání starého Mostu. Po roce 1977 byl darován mosteckému muzeu a u příležitosti stého výročí vzniku Československa byl zpřístupněn veřejnosti.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslední novinky

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně.
Členové pracovní skupiny pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli 14. září 2023 v „Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank“ státního podniku Sachsenforst.
Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.