Komise pro kulturu a mládež v Mostě

Jedním z nejúspěšnějších projektů této aktivní komise byla výstava saských umělců v tehdejší mostecké galerii GVU a tento projekt by měl mít své pokračování. Vzhledem k tomu, že došlo ke spojení mostecké galerie s mosteckým muzeem, mělo by pokračování projektu nyní vést muzeum. Jednání komise se proto uskutečnilo v jeho zasedací místnosti. Komise ustavila užší pracovní skupinu pod vedením Constanze Ulbrichtové z Marienbergu, která projekt prezentace, tentokrát českých umělců v Sasku, připraví. Komise se seznámila s realizací Fondu malých projektů, ve kterém na české straně zbývá již jen velmi málo prostředků, na saské ale více. Projektová manažerka Elke Zepak seznámila českou stranu s novým ustanovením v realizaci projektů na saské straně. Místo dosavadní hranice 500 EUR pro výběrové řízení byla stanovena hranice ještě nižší, tentokrát 250 EUR. Komise považuje tento způsob výběrového řízení na kulturní aktivity za velmi nešťastný, a pověřila své zástupce, aby se dopisem obrátili na Správní orgán programu a na saské Ministerstvo financí. Poté by němečtí i čeští zástupci komise s těmito úřady měli jednat a pokusit se sladit předpisy v obou částech euroregionu tak, aby dosáhli rozumnějšího řešení, jaké máme na české straně. Komise poté velmi podrobně hodnotila čtyři předložené projekty. Byly konzultovány s projektovými a finančními manažerkami, byly dobře připraveny, a proto je komise doporučila ke schválení. V komisi došlo ke změnám. Po komunálních volbách byli do ní zvoleni dva noví členové – místostarostka Bíliny Ing. Marcela Dvořákovou a starosta Oseku Ing. Jiří Macháček. Vzhledem ke spojení galerie a muzea v Mostě komise navrhuje, aby byla komise posílena o zástupce muzea, protože galerie byla v komisi zastoupena. Ředitel Oblastního muzea v Mostě Mgr. Michal Soukup připravil pro členy komise na závěr jednání nesmírně zajímavou exkurzi. V muzeu je totiž nyní k vidění velkoformátové dílo proslulého českého malíře Alfonze Muchy. Obraz byl vytvořen počátkem třicátých let pro Českou záložnu v Mostě. Navazuje na Slovanskou epopej a představuje Boha Mamonu,  ale možná by měl být interpretován i jako slovanský bůh Veles. Obraz přestál okupaci, válku i zbourání starého Mostu. Po roce 1977 byl darován mosteckému muzeu a u příležitosti stého výročí vzniku Československa byl zpřístupněn veřejnosti.

Facebook
Twitter
LinkedIn

ZASEDÁNÍ ČESKO-NĚMECKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMISE

Česko-německá odborná komise pro hospodářství a turistiku, se opět sešla, aby pokračovala v podpoře vzájemného  spolupráce. Dne 20.2. 2024 nám poskytla zázemí pro jednání Střední škola technická v Mostě.

JAZYK SOUSEDŮ OD ZAČÁTKU

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina!
Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO.
Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY V MOSTĚ

Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.

PF 2024

Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci.
Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví!
Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.

Poslední novinky

Dne 23. února 2024 se konalo pravidelné jednání Správní rady Euroregionu Krušnohoří videokonferenčně.  Zde je stručný souhrn jednání.
Česko-německá odborná komise pro hospodářství a turistiku, se opět sešla, aby pokračovala v podpoře vzájemného  spolupráce. Dne 20.2. 2024 nám poskytla zázemí pro jednání Střední škola technická v Mostě.
Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina! Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO. Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.