Euregio Egrensis

Na valnou hromadu Euregia Egrensis byl pozván jednatel našeho euroregionu. Oba euroregiony spolu dlouho úzce spolupracují a do budoucna plánují společné projekty, jako je např. společná rozvojová strategie, provázanost v projektu světového dědictví Montanregion a velké možnosti skýtá spolupráce v cestovním ruchu. Euregio Egrensis je jedním z prvních euroregionů v ČR, sestává z české, saské a bavorské části. Po jeho založení ale došlo k přerušení jeho činnosti, která se obnovila po nástupu nového jednatele Ing. Lubomíra Kováře a dosáhla pak i daleko vyšší úrovně. Na jednání valné hromady v Chodově 26. 10. 2018 byla projednána dosavadní činnost sdružení, zpráva kontrolní a revizní komise a projednáno bylo další zaměření a aktivity tohoto úspěšného euroregionu. Pro náš euroregion byl zajímavý způsob jeho hlasování. Hlasuje se podle počtu obyvatel města či obce, za každou tisícovku jeden hlas. Pro Egrensis byla zajímavá práce našich odborných komisí v posuzování projektů a v iniciaci projektových záměrů.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY DNE 31.5. 2024

Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

Poslední novinky

Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge vyhlašuje výzvu k podání návrhů na udělení prestižní Ceny Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge pro rok 2024. Toto ocenění je udělováno osobám, které se významným způsobem zasloužily o přeshraniční spolupráci v rámci Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge.
Vstoupili jsme do poslední fáze přípravy a testování pro podávání projektů z Fondu malých projektů pro širokou veřejnost.
Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.