Muzea a kulturní památky

Vznikne krušnohorský okruh zámků euroregionu?
Na jednání komise muzea a kulturní památky v muzeu na radnici v Chomutově 22. října 2018 bylo na programu hodnocení dosavadních četných projektů, ale i záměry nových projektů. Komise se seznámila s realizací dvou velkých projektů. První spočívá ve spolupráci archivů a druhý je zaměřen na tradiční hračkářskou výrobu na obou stranách Krušnohoří, který připravilo Oblastní muzeum Most se Spolkem Olbernhauského muzea. Nová vedoucí hornického muzea ve Freibergu Andrea Riedel, která je novou členkou komise, představila záměr projektu mapujícího problematiku těžby uranu. Komise projekt podaný ve Fondu malých projektů, který vyústí v putovní výstavu a dvojjazyčnou publikaci, doporučila ke schválení. Na jednání byly představeny současné aktivity komise, z nich zaujal např. propagační materiál kulturních památek města Olbernhau, který přednesl Frank Lehmann. Ten komisi ale také oznámil, že na jaře 2019 odejde do důchodu. V komisi pracoval od jejích počátků v roce 1993. Velká diskuse následovala o záměru prezentace zámků v euroregionu, kterou iniciuje jednatel euroregionu na základě podnětů obyvatel. Jak poznamenala ředitelka chomutovského muzea Mgr. Prontekerová, euroregion by si zasloužil obdobu „Zámků na Loiře“. Tento projektový záměr členové komise připraví na příští jednání. V následné prohlídce chomutovského muzea obdivovali nejen saští, ale i čeští členové komise poklady pozdně gotického sochařství, vnitřní areál muzea, restaurovaný kostel sv. Kateřiny, ale i Fialův pohyblivý betlém.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslední novinky

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně.
Členové pracovní skupiny pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli 14. září 2023 v „Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank“ státního podniku Sachsenforst.
Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.