Euroregion a jeho nejbližší plány

Ve Freibergu se sešli 17. října 2016 členové společného českého a německého jednatelství euroregionu, aby připravili jeho činnost v příštím období. Shodli se na termínech a náplni zasedání odborných komisí, které projednají předložené projektové žádosti a předají pak svá stanoviska členům Lokálního řídícího výboru, který se uskuteční 30. listopadu. Stanoviska komisí k předkládaným projektům poskytují členům Lokálního řídícího výboru vždy velmi objektivní oporu, vodítko a pomoc v jejich rozhodování. Předjednání projektů bude pokračovat v radě euroregionu, která se sejde v Třebívlicích 11. 11. 2016. Podrobně se také zástupci obou jednatelství zabývali návrhem na zvýšení podílu investic ve Fondu malých projektů a rozhodli se tento návrh nepodpořit. Fond malých projektů slouží k setkávání lidí, nikoliv k investicím. Tato a další témata budou projednána na jednání společného česko-saského grémia euroregionu dne 25. listopadu 2016 na zámku Krásný Dvůr. Aktuální začíná být i blížící se 25. výročí založení euroregionu. Navrhována je lidová slavnost na společném náměstí Vejprty/Bärenstein 15. června 2017. Tradiční spolupráce divadel v euroregionu byla také tématem jednání ve Freibergu. Vysoce je ceněn divadelní festival euroregionu, který ředitel mosteckého divadla Dr. Václav Hofmann, který je i předsedou komise pro kulturu a mládež, inicioval, a dokázal realizovat i v době, kdy na něj nebylo možné získat dotaci. Stěžejní je spolupráce mosteckého a freiberského divadla. Na freiberském jednání o něm diskutovali ředitel mosteckého divadla Dr. Václav Hofmann a umělecký šéf Dr. Tomáš Alferi, freiberské divadlo zde zastoupila Evelin Riegel, tajemnice jednatelství a intendanta. Společně byly dohodnuty konkrétní projektové záměry malého projektu i dlouhodobé spolupráce. Účastníci jednání nezapomněli ale ani na narozeniny jednatelky německé části euroregionu Beate Ebenhöh.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY DNE 31.5. 2024

Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

Poslední novinky

Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge vyhlašuje výzvu k podání návrhů na udělení prestižní Ceny Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge pro rok 2024. Toto ocenění je udělováno osobám, které se významným způsobem zasloužily o přeshraniční spolupráci v rámci Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge.
Vstoupili jsme do poslední fáze přípravy a testování pro podávání projektů z Fondu malých projektů pro širokou veřejnost.
Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.