Euroregion a jeho nejbližší plány

Ve Freibergu se sešli 17. října 2016 členové společného českého a německého jednatelství euroregionu, aby připravili jeho činnost v příštím období. Shodli se na termínech a náplni zasedání odborných komisí, které projednají předložené projektové žádosti a předají pak svá stanoviska členům Lokálního řídícího výboru, který se uskuteční 30. listopadu. Stanoviska komisí k předkládaným projektům poskytují členům Lokálního řídícího výboru vždy velmi objektivní oporu, vodítko a pomoc v jejich rozhodování. Předjednání projektů bude pokračovat v radě euroregionu, která se sejde v Třebívlicích 11. 11. 2016. Podrobně se také zástupci obou jednatelství zabývali návrhem na zvýšení podílu investic ve Fondu malých projektů a rozhodli se tento návrh nepodpořit. Fond malých projektů slouží k setkávání lidí, nikoliv k investicím. Tato a další témata budou projednána na jednání společného česko-saského grémia euroregionu dne 25. listopadu 2016 na zámku Krásný Dvůr. Aktuální začíná být i blížící se 25. výročí založení euroregionu. Navrhována je lidová slavnost na společném náměstí Vejprty/Bärenstein 15. června 2017. Tradiční spolupráce divadel v euroregionu byla také tématem jednání ve Freibergu. Vysoce je ceněn divadelní festival euroregionu, který ředitel mosteckého divadla Dr. Václav Hofmann, který je i předsedou komise pro kulturu a mládež, inicioval, a dokázal realizovat i v době, kdy na něj nebylo možné získat dotaci. Stěžejní je spolupráce mosteckého a freiberského divadla. Na freiberském jednání o něm diskutovali ředitel mosteckého divadla Dr. Václav Hofmann a umělecký šéf Dr. Tomáš Alferi, freiberské divadlo zde zastoupila Evelin Riegel, tajemnice jednatelství a intendanta. Společně byly dohodnuty konkrétní projektové záměry malého projektu i dlouhodobé spolupráce. Účastníci jednání nezapomněli ale ani na narozeniny jednatelky německé části euroregionu Beate Ebenhöh.

Facebook
Twitter
LinkedIn

SOCIÁLNÍ KOMISE NAVŠTÍVILA HOSPIC „Ellen Gorlow“ V OEDERANU

Dne 11. dubna se konalo v Hospiz- und Palliativdienst begleitende Hände e.V. v Oederanu v Německu zasedání sociální komise Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Téma hospicové péče navázalo na předešlé jednání komise v Hospici v Mostě. Tentokrát byly představeny klíčové aspekty hospicové péče ve okresu Střední Sasko. 

HOSPODÁŘSKÁ KOMISE A SMART RAIL CONNECTIVITY CAMPUS ANNABERG

9.4. 2024  se členové komise pro hospodářství a turistiku setkali v Annabergu. Jednání se odehrálo na Smart Rail Connectivity Campus, kde se stará nádražní budova proměnila v unikátní testovací dráhu, slibující nové příležitosti pro rozvoj regionu.

DOPRAVNÍ KOMISE V DÖBELN: PŘESHRANIČNÍ DOPRAVA A SPOLUPRÁCE

Jednání dopravní komise dne 12.3. na zemském úřadě  v Döbeln, které zahájil pan  Dr. Lothar Beier, zástupce zemského rady okresu střední Sasko,  se zaměřilo na důležité aspekty přeshraniční dopravy a spolupráce mezi Českou republikou a Saskem.

Poslední novinky

Dne 11. dubna se konalo v Hospiz- und Palliativdienst begleitende Hände e.V. v Oederanu v Německu zasedání sociální komise Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Téma hospicové péče navázalo na předešlé jednání komise v Hospici v Mostě. Tentokrát byly představeny klíčové aspekty hospicové péče ve okresu Střední Sasko. 
9.4. 2024  se členové komise pro hospodářství a turistiku setkali v Annabergu. Jednání se odehrálo na Smart Rail Connectivity Campus, kde se stará nádražní budova proměnila v unikátní testovací dráhu, slibující nové příležitosti pro rozvoj regionu.
Zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, které se konalo dne 22.3.2024, bylo plné důležitých diskusí a informací. Členové rady se sešli v  Kulturním domě Stropník.