Senioři

Tradiční partnerství seniorů Bíliny a Dippoldiswalde bylo letos podpořeno projektem „Partnerství bez bariér věku i národnosti“ ve Fondu malých projektů programu Interreg V-A. V Bílině se 10. října 2016 na slavnostním zahájení a zahajovacím workshopu sešli němečtí senioři, zástupci města Dippoldiswalde, zástupci českých seniorů a zástupci města Bíliny. Přítomnost německých účastníků byla značná, protože do Bíliny jich přijel plný autobus. Město Bílina pro setkání připravila velmi dobré podmínky. Zástupci klubu důchodců a místostarostka Bíliny Veronika Horová workshop uvedli, za německou stranu vystoupili zástupci seniorů i města Dippoldiswalde. Ti vyjádřili přání, aby se podobných setkání příště zúčastnila také mládež. Poděkování za dobrou organizaci workshopu  si zaslouží místostarostky Bíliny, Mgr. Zuzana Bařtipánová a Mgr. Veronika Horová. Průběh workshopu pokračoval v neformálních rozhovorech ve veselé a přátelské náladě a přispěl tak k prohloubení dosavadní spolupráce seniorů obou měst. Setkání seniorů pokračovalo turnajem v pétanque, následovala exkurze do přesunutého kostela v Mostě, oseckého kláštera, elektrárny v Ledvicích a workshopem v klubu důchodců.

Facebook
Twitter
LinkedIn

JAZYK SOUSEDŮ OD ZAČÁTKU

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina!
Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO.
Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY V MOSTĚ

Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.

PF 2024

Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci.
Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví!
Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.

PRVNÍ SETKÁVACÍ PŘESHRANIČNÍ PROJEKTY ZÍSKALY FINANČNÍ PODPORU

Dne 14.12. 2023 byly na 2. Lokálním řídícím výboru  Fondu malých projektů Euroregionu Erzgebirge  schváleny první 4 přeshraniční setkávací projekty, u nichž lze doložit počet účastníků a jsou financovány prostřednictvím jednotkovým nákladů s pevnou sazbou na osobu a den. Projekty budou podpořeny celkovou částkou 17 417,00 EUR

Poslední novinky

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina! Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO. Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.
Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.
Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci. Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví! Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.