Obrnice – Stollberg

Do saského Stollbergu přijela ve středu 19. 10. 2016 skupina 17 dětí z Obrnic ve věku 12 – 15 let s doprovodem ředitelky obrnické školy Mgr. Vladimírou Strolenou a její zástupkyní Mgr. Matuštíkovou, která je i učitelkou výtvarné výchovy. Jednalo se o další aktivitu projektu v rámci projektu Přátelství měst Obrnice – Stollberg ve Fondu malých projektů v programu Interreg V-A. Touto další aktivitou, po úspěšné společné městské slavnosti v Obrnicích, byla nyní výstava prací dětí z Obrnic ve Stollbergu, která bude pokračovat výstavou dětí ze Stollbergu v Obrnicích.  Děti byly uvedeny do budovy místního gymnázia, kde si je rozdělili po jednom studenti a jednotlivě je provedli školou.  Poté obrničtí žáci navštívili základní školu a po krátké exkurzi zhlédli dětské představení černého divadla na protidrogové téma. Společně s německými žáky a učiteli se odebrali do kulturního domu Bürgergarten, kde byla pro veřejnost uspořádána vernisáž výtvarných děl českých dětí a také jejich učitelky Mgr. Hany Matuštíkové. Po proslovech organizátorů výstavy, Mgr. Matuštíkové z Obrnic a zástupce Stollbergu Christiana Ahnera, následovala výměna zkušeností jak dospělých umělců, tak i dětí. Na závěr pobytu zorganizoval Christian Ahner působivou exkurzi v bývalém hradě Hoheneck, který byl v nedávné minulosti přestavěn na ženské vězení. Otřesné příběhy politických vězeňkyň v době NDR a nelidské podmínky věznice vyvolaly v dětech hluboký dojem a posílily jejich výchovu k demokracii.  Projekt měl velkou odezvu v saském tisku, velmi kladné hodnocení přinesl deník Freie Presse.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslední novinky

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně.
Členové pracovní skupiny pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli 14. září 2023 v „Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank“ státního podniku Sachsenforst.
Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.