Obrnice – Stollberg

Do saského Stollbergu přijela ve středu 19. 10. 2016 skupina 17 dětí z Obrnic ve věku 12 – 15 let s doprovodem ředitelky obrnické školy Mgr. Vladimírou Strolenou a její zástupkyní Mgr. Matuštíkovou, která je i učitelkou výtvarné výchovy. Jednalo se o další aktivitu projektu v rámci projektu Přátelství měst Obrnice – Stollberg ve Fondu malých projektů v programu Interreg V-A. Touto další aktivitou, po úspěšné společné městské slavnosti v Obrnicích, byla nyní výstava prací dětí z Obrnic ve Stollbergu, která bude pokračovat výstavou dětí ze Stollbergu v Obrnicích.  Děti byly uvedeny do budovy místního gymnázia, kde si je rozdělili po jednom studenti a jednotlivě je provedli školou.  Poté obrničtí žáci navštívili základní školu a po krátké exkurzi zhlédli dětské představení černého divadla na protidrogové téma. Společně s německými žáky a učiteli se odebrali do kulturního domu Bürgergarten, kde byla pro veřejnost uspořádána vernisáž výtvarných děl českých dětí a také jejich učitelky Mgr. Hany Matuštíkové. Po proslovech organizátorů výstavy, Mgr. Matuštíkové z Obrnic a zástupce Stollbergu Christiana Ahnera, následovala výměna zkušeností jak dospělých umělců, tak i dětí. Na závěr pobytu zorganizoval Christian Ahner působivou exkurzi v bývalém hradě Hoheneck, který byl v nedávné minulosti přestavěn na ženské vězení. Otřesné příběhy politických vězeňkyň v době NDR a nelidské podmínky věznice vyvolaly v dětech hluboký dojem a posílily jejich výchovu k demokracii.  Projekt měl velkou odezvu v saském tisku, velmi kladné hodnocení přinesl deník Freie Presse.

Facebook
Twitter
LinkedIn

ŠKOLSKÁ KOMISE S NOVÝMI ČLENY ZE SASKÉ STRANY: SPOJENÍ PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.

SPOJUJEME ŠKOLY A PŘEKRAČUJEME HRANICE

Jsme nadšeni, že se nám podařilo  navázat nové partnerství škol. Díky naší společné iniciativě a podpoře z Fondu malých projektů se otevírají nové možnosti pro žáky a pedagogy Základní školy Hornické v Chomutově  a základní školy Bildungszentrum Adam Ries v Annabergu.

SOCIÁLNÍ KOMISE NAVŠTÍVILA HOSPIC „Ellen Gorlow“ V OEDERANU

Dne 11. dubna se konalo v Hospiz- und Palliativdienst begleitende Hände e.V. v Oederanu v Německu zasedání sociální komise Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Téma hospicové péče navázalo na předešlé jednání komise v Hospici v Mostě. Tentokrát byly představeny klíčové aspekty hospicové péče ve okresu Střední Sasko. 

HOSPODÁŘSKÁ KOMISE A SMART RAIL CONNECTIVITY CAMPUS ANNABERG

9.4. 2024  se členové komise pro hospodářství a turistiku setkali v Annabergu. Jednání se odehrálo na Smart Rail Connectivity Campus, kde se stará nádražní budova proměnila v unikátní testovací dráhu, slibující nové příležitosti pro rozvoj regionu.

Poslední novinky

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.
Dnešní zasedání česko-saské komise životního prostředí bylo plné diskuzí a informací týkajících se ochrany přírody a udržitelného rozvoje. Hlavní téma komise se týkalo regionálního rozvoje a využití větrné energie.
Jsme nadšeni, že se nám podařilo  navázat nové partnerství škol. Díky naší společné iniciativě a podpoře z Fondu malých projektů se otevírají nové možnosti pro žáky a pedagogy Základní školy Hornické v Chomutově  a základní školy Bildungszentrum Adam Ries v Annabergu.