Krizový management

Komise pro krizový management se sešla na svém jednání 3. listopadu 2016 v Jahnsdorfu ve vzdělávacím a výcvikovém středisku FTZ Krušnohorského okresu. Z budov někdejšího starého letiště zde bylo v minulém roce vybudováno nejmodernější saské vzdělávací a tréninkové centrum, kde je možné nacvičovat všechny možné záchranářské a hasičské situace a zásahy, pořádat odborná školení a pro záchranářský dorost využívat důmyslně připravená zařízení pro odborná školení i pro volnočasové aktivity. Členové komise se s tímto moderním areálem seznámili na podrobné exkurzi, kterou pro ně připravil člen německé části komise Christoph Stahl.
Na svém vlastním jednání komise velmi pozitivně zhodnotila letošní soutěž mladých hasičů v Cítolibech a hned také připravila projektový záměr její inovace v příštím roce, tentokrát na saské straně u přehrady Kriebstein. Zodpovědně splnila komise i svůj stálý úkol – hodnocení navržených projektů ve své branži. Po projednání projektové žádosti Setkání mladých hasičů Lkáň, Beierfeld a Gauernitz – 2017 předává Lokálnímu řídícímu výboru pozitivní stanovisko. Tak jako každá komise, i tato by měla předat své náměty do připravované strategie rozvoje euroregionu v příštím období. Předběžně je pro ni prioritou práce s mladými hasiči, přeshraniční propojení záchranářů s jejich jazykovým tréninkem a prezentace projektů, které byly realizovány v oblasti krizového managementu. Jednání komise se zúčastnili 2 její noví členové. Mostecko zde nyní zastupuje Bc. Luboš Pros, vedoucí oddělení obrany a krizového řízení, odbor životního prostředí a mimořádných událostí Magistrátu města Mostu a Chomutovsko po odstoupení dlouholetého člena této komise Ing. Václava Fialy zastupuje Stanislav Hájek, tajemník bezpečnostní rady města Chomutova. Konstruktivní jednání v příjemné atmosféře je zásluhou obou spolupředsedů, Ing. Jiřího Hlinky a Steffena Krähera.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslední novinky

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně.
Členové pracovní skupiny pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli 14. září 2023 v „Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank“ státního podniku Sachsenforst.
Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.