Krizový management

Komise pro krizový management se sešla na svém jednání 3. listopadu 2016 v Jahnsdorfu ve vzdělávacím a výcvikovém středisku FTZ Krušnohorského okresu. Z budov někdejšího starého letiště zde bylo v minulém roce vybudováno nejmodernější saské vzdělávací a tréninkové centrum, kde je možné nacvičovat všechny možné záchranářské a hasičské situace a zásahy, pořádat odborná školení a pro záchranářský dorost využívat důmyslně připravená zařízení pro odborná školení i pro volnočasové aktivity. Členové komise se s tímto moderním areálem seznámili na podrobné exkurzi, kterou pro ně připravil člen německé části komise Christoph Stahl.
Na svém vlastním jednání komise velmi pozitivně zhodnotila letošní soutěž mladých hasičů v Cítolibech a hned také připravila projektový záměr její inovace v příštím roce, tentokrát na saské straně u přehrady Kriebstein. Zodpovědně splnila komise i svůj stálý úkol – hodnocení navržených projektů ve své branži. Po projednání projektové žádosti Setkání mladých hasičů Lkáň, Beierfeld a Gauernitz – 2017 předává Lokálnímu řídícímu výboru pozitivní stanovisko. Tak jako každá komise, i tato by měla předat své náměty do připravované strategie rozvoje euroregionu v příštím období. Předběžně je pro ni prioritou práce s mladými hasiči, přeshraniční propojení záchranářů s jejich jazykovým tréninkem a prezentace projektů, které byly realizovány v oblasti krizového managementu. Jednání komise se zúčastnili 2 její noví členové. Mostecko zde nyní zastupuje Bc. Luboš Pros, vedoucí oddělení obrany a krizového řízení, odbor životního prostředí a mimořádných událostí Magistrátu města Mostu a Chomutovsko po odstoupení dlouholetého člena této komise Ing. Václava Fialy zastupuje Stanislav Hájek, tajemník bezpečnostní rady města Chomutova. Konstruktivní jednání v příjemné atmosféře je zásluhou obou spolupředsedů, Ing. Jiřího Hlinky a Steffena Krähera.

Facebook
Twitter
LinkedIn

ŠKOLSKÁ KOMISE S NOVÝMI ČLENY ZE SASKÉ STRANY: SPOJENÍ PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.

SPOJUJEME ŠKOLY A PŘEKRAČUJEME HRANICE

Jsme nadšeni, že se nám podařilo  navázat nové partnerství škol. Díky naší společné iniciativě a podpoře z Fondu malých projektů se otevírají nové možnosti pro žáky a pedagogy Základní školy Hornické v Chomutově  a základní školy Bildungszentrum Adam Ries v Annabergu.

SOCIÁLNÍ KOMISE NAVŠTÍVILA HOSPIC „Ellen Gorlow“ V OEDERANU

Dne 11. dubna se konalo v Hospiz- und Palliativdienst begleitende Hände e.V. v Oederanu v Německu zasedání sociální komise Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Téma hospicové péče navázalo na předešlé jednání komise v Hospici v Mostě. Tentokrát byly představeny klíčové aspekty hospicové péče ve okresu Střední Sasko. 

HOSPODÁŘSKÁ KOMISE A SMART RAIL CONNECTIVITY CAMPUS ANNABERG

9.4. 2024  se členové komise pro hospodářství a turistiku setkali v Annabergu. Jednání se odehrálo na Smart Rail Connectivity Campus, kde se stará nádražní budova proměnila v unikátní testovací dráhu, slibující nové příležitosti pro rozvoj regionu.

Poslední novinky

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.
Dnešní zasedání česko-saské komise životního prostředí bylo plné diskuzí a informací týkajících se ochrany přírody a udržitelného rozvoje. Hlavní téma komise se týkalo regionálního rozvoje a využití větrné energie.
Jsme nadšeni, že se nám podařilo  navázat nové partnerství škol. Díky naší společné iniciativě a podpoře z Fondu malých projektů se otevírají nové možnosti pro žáky a pedagogy Základní školy Hornické v Chomutově  a základní školy Bildungszentrum Adam Ries v Annabergu.