Společné cvičení

Společné cvičení hasičských sborů v projektu Pomoc nezná hranic – spolupráce hasičů v hřebenových oblastech Krušných hor / Hilfe kennt keine Grenzen – Zusammenarbeit der Feuerwehren in der Kammregion des Erzgebirges

Námětem společného cvičeni byla dopravní nehoda s vyproštěním osob a následným požárem jednoho z vozů. Jako první přijíždí na místo jednotka dobrovolných hasičů Hora Svatého Šebestiána. Provádí průzkum a poskytuje první pomoc třem zraněným osobám (figuranti z fad hasičů Hora Svatého Šebestiána). Na místo postupně přijíždějí jednotky ze Satzungu, KaIku a Mostu. Velitel zásahu jim rozděluje úkoly a koordinuje zásah s veliteli jednotlivých sborů. Vyproštění se okamžitě zhostí dobrovolní hasiči z Hory Svatého Šebestiána a sousedního dobrovolného hasičského sboru ze saského Satzungu. Dobrovolní hasiči z Kalku a z jejich sousedního saského Rübenau natahují požární vedeni s lehkou pěnou a následně společně hasí vozy. Hasiči z Mostu mají na starost péči o zraněné osoby z obou havarovaných vozidel.
Po ukončeni zásahu následoval nástup hasičů a zásah byl společně vyhodnocen. Poděkování patří všem zasahujícím hasičům.

Kovařík Miroslav
Velitel JSDH Hora Sv.Sebestiana
místostarosta obce

Facebook
Twitter
LinkedIn

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

ŠKOLSKÁ KOMISE S NOVÝMI ČLENY ZE SASKÉ STRANY: SPOJENÍ PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.

Poslední novinky

Dne 26. dubna 2024 proběhla správní rada Euroregionu Krušnohoří, tentokrát formou videokonference. Na programu jednání bylo několik klíčových bodů, které byly projednány a diskutovány.
Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.
Lokální řídící výbor dne 30.4. 2024 zasedal v Mostě a schválil další malé projekty z Fondu malých projektů.