Společné cvičení

Společné cvičení hasičských sborů v projektu Pomoc nezná hranic – spolupráce hasičů v hřebenových oblastech Krušných hor / Hilfe kennt keine Grenzen – Zusammenarbeit der Feuerwehren in der Kammregion des Erzgebirges

Námětem společného cvičeni byla dopravní nehoda s vyproštěním osob a následným požárem jednoho z vozů. Jako první přijíždí na místo jednotka dobrovolných hasičů Hora Svatého Šebestiána. Provádí průzkum a poskytuje první pomoc třem zraněným osobám (figuranti z fad hasičů Hora Svatého Šebestiána). Na místo postupně přijíždějí jednotky ze Satzungu, KaIku a Mostu. Velitel zásahu jim rozděluje úkoly a koordinuje zásah s veliteli jednotlivých sborů. Vyproštění se okamžitě zhostí dobrovolní hasiči z Hory Svatého Šebestiána a sousedního dobrovolného hasičského sboru ze saského Satzungu. Dobrovolní hasiči z Kalku a z jejich sousedního saského Rübenau natahují požární vedeni s lehkou pěnou a následně společně hasí vozy. Hasiči z Mostu mají na starost péči o zraněné osoby z obou havarovaných vozidel.
Po ukončeni zásahu následoval nástup hasičů a zásah byl společně vyhodnocen. Poděkování patří všem zasahujícím hasičům.

Kovařík Miroslav
Velitel JSDH Hora Sv.Sebestiana
místostarosta obce

Facebook
Twitter
LinkedIn

JAZYK SOUSEDŮ OD ZAČÁTKU

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina!
Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO.
Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY V MOSTĚ

Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.

PF 2024

Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci.
Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví!
Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.

PRVNÍ SETKÁVACÍ PŘESHRANIČNÍ PROJEKTY ZÍSKALY FINANČNÍ PODPORU

Dne 14.12. 2023 byly na 2. Lokálním řídícím výboru  Fondu malých projektů Euroregionu Erzgebirge  schváleny první 4 přeshraniční setkávací projekty, u nichž lze doložit počet účastníků a jsou financovány prostřednictvím jednotkovým nákladů s pevnou sazbou na osobu a den. Projekty budou podpořeny celkovou částkou 17 417,00 EUR

Poslední novinky

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina! Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO. Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.
Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.
Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci. Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví! Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.