Společné cvičení

Společné cvičení hasičských sborů v projektu Pomoc nezná hranic – spolupráce hasičů v hřebenových oblastech Krušných hor / Hilfe kennt keine Grenzen – Zusammenarbeit der Feuerwehren in der Kammregion des Erzgebirges

Námětem společného cvičeni byla dopravní nehoda s vyproštěním osob a následným požárem jednoho z vozů. Jako první přijíždí na místo jednotka dobrovolných hasičů Hora Svatého Šebestiána. Provádí průzkum a poskytuje první pomoc třem zraněným osobám (figuranti z fad hasičů Hora Svatého Šebestiána). Na místo postupně přijíždějí jednotky ze Satzungu, KaIku a Mostu. Velitel zásahu jim rozděluje úkoly a koordinuje zásah s veliteli jednotlivých sborů. Vyproštění se okamžitě zhostí dobrovolní hasiči z Hory Svatého Šebestiána a sousedního dobrovolného hasičského sboru ze saského Satzungu. Dobrovolní hasiči z Kalku a z jejich sousedního saského Rübenau natahují požární vedeni s lehkou pěnou a následně společně hasí vozy. Hasiči z Mostu mají na starost péči o zraněné osoby z obou havarovaných vozidel.
Po ukončeni zásahu následoval nástup hasičů a zásah byl společně vyhodnocen. Poděkování patří všem zasahujícím hasičům.

Kovařík Miroslav
Velitel JSDH Hora Sv.Sebestiana
místostarosta obce

Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslední novinky

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně.
Členové pracovní skupiny pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli 14. září 2023 v „Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank“ státního podniku Sachsenforst.
Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.