Rada v Třebívlicích

Oblíbený místem jednání Rady Euroregionu Krušnohoří jsou vždycky Třebívlice. Na jednání v pátek 11. listopadu 2016 sem byli pozváni i hosté z okolních obcí a zástupce Ústeckého kraje. Tentokrát pozvání přijaly starostky Libochovic Ing. Jana Holá a starostka Počedělic Eva Smetanová. Ústecký kraj zastupoval jako obvykle náměstek hejtmana Dr. Stanislav Rybák. Rada projednala přípravu společného grémia, změny v komisích, návrh na konání valné hromady a připravila jednání Lokálního řídícího výboru. Společné jednání obou částí euroregionu se uskuteční 25. listopadu 2016 v Krásném Dvoře a zaměřit by se mělo na realizaci Fondu malých projektů, který euroregion spravuje, na vypracování strategie rozvoje euroregionu v budoucím období a na Cenu Euroregionu Krušnohoří za vynikající přeshraniční spolupráci. Na vlastní žádost byl z krizového managementu odvolán dlouholetý člen Ing. Václav Fiala z Chomutova a na jeho místo byl zvolen Stanislav Hájek, tajemník bezpečnostní rady města Chomutova. Důležitým bodem byla příprava Lokálního řídícího výboru Fondu malých projektů, který se koná 30. 11. 2016 ve Freibergu. Rada se seznámila s projektovými záměry a pověřila odborné komise jejich hodnocením, a rovněž hodnocením velkých projektů pro rozhodování Monitorovacího výboru 5. a 6. prosince 2016. Konání valné hromady Euroregionu Krušnohoří bylo stanoveno na 31. 3. 2017. Na závěr rada stanovila plán svých zasedání v roce 2017 a v neformálních rozhovorech probrali členové a jejich hosté aktuální problémy samospráv.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VIDEOKONFERENČNÍ SPRÁVNÍ RADY

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně. Přinášíme vám nejdůležitější informace, které byly v rámci jednání projednány: Euroregion byl

Poslední novinky

Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.