Rada v Třebívlicích

Oblíbený místem jednání Rady Euroregionu Krušnohoří jsou vždycky Třebívlice. Na jednání v pátek 11. listopadu 2016 sem byli pozváni i hosté z okolních obcí a zástupce Ústeckého kraje. Tentokrát pozvání přijaly starostky Libochovic Ing. Jana Holá a starostka Počedělic Eva Smetanová. Ústecký kraj zastupoval jako obvykle náměstek hejtmana Dr. Stanislav Rybák. Rada projednala přípravu společného grémia, změny v komisích, návrh na konání valné hromady a připravila jednání Lokálního řídícího výboru. Společné jednání obou částí euroregionu se uskuteční 25. listopadu 2016 v Krásném Dvoře a zaměřit by se mělo na realizaci Fondu malých projektů, který euroregion spravuje, na vypracování strategie rozvoje euroregionu v budoucím období a na Cenu Euroregionu Krušnohoří za vynikající přeshraniční spolupráci. Na vlastní žádost byl z krizového managementu odvolán dlouholetý člen Ing. Václav Fiala z Chomutova a na jeho místo byl zvolen Stanislav Hájek, tajemník bezpečnostní rady města Chomutova. Důležitým bodem byla příprava Lokálního řídícího výboru Fondu malých projektů, který se koná 30. 11. 2016 ve Freibergu. Rada se seznámila s projektovými záměry a pověřila odborné komise jejich hodnocením, a rovněž hodnocením velkých projektů pro rozhodování Monitorovacího výboru 5. a 6. prosince 2016. Konání valné hromady Euroregionu Krušnohoří bylo stanoveno na 31. 3. 2017. Na závěr rada stanovila plán svých zasedání v roce 2017 a v neformálních rozhovorech probrali členové a jejich hosté aktuální problémy samospráv.

Facebook
Twitter
LinkedIn

ŠKOLSKÁ KOMISE S NOVÝMI ČLENY ZE SASKÉ STRANY: SPOJENÍ PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.

SPOJUJEME ŠKOLY A PŘEKRAČUJEME HRANICE

Jsme nadšeni, že se nám podařilo  navázat nové partnerství škol. Díky naší společné iniciativě a podpoře z Fondu malých projektů se otevírají nové možnosti pro žáky a pedagogy Základní školy Hornické v Chomutově  a základní školy Bildungszentrum Adam Ries v Annabergu.

SOCIÁLNÍ KOMISE NAVŠTÍVILA HOSPIC „Ellen Gorlow“ V OEDERANU

Dne 11. dubna se konalo v Hospiz- und Palliativdienst begleitende Hände e.V. v Oederanu v Německu zasedání sociální komise Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Téma hospicové péče navázalo na předešlé jednání komise v Hospici v Mostě. Tentokrát byly představeny klíčové aspekty hospicové péče ve okresu Střední Sasko. 

HOSPODÁŘSKÁ KOMISE A SMART RAIL CONNECTIVITY CAMPUS ANNABERG

9.4. 2024  se členové komise pro hospodářství a turistiku setkali v Annabergu. Jednání se odehrálo na Smart Rail Connectivity Campus, kde se stará nádražní budova proměnila v unikátní testovací dráhu, slibující nové příležitosti pro rozvoj regionu.

Poslední novinky

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.
Dnešní zasedání česko-saské komise životního prostředí bylo plné diskuzí a informací týkajících se ochrany přírody a udržitelného rozvoje. Hlavní téma komise se týkalo regionálního rozvoje a využití větrné energie.
Jsme nadšeni, že se nám podařilo  navázat nové partnerství škol. Díky naší společné iniciativě a podpoře z Fondu malých projektů se otevírají nové možnosti pro žáky a pedagogy Základní školy Hornické v Chomutově  a základní školy Bildungszentrum Adam Ries v Annabergu.