Komise pro kulturu a mládež

Jednání komise pro kulturu a mládež se konalo pod vedením předsedy PhDr. Václava Hofmana 9. listopadu 2016 v Chomutově, v kině Svět. V úvodu představila jednatelka Euroregionu Erzgebirge/Krušnohoří realizaci Fondu malých projektů, který euroregion spravuje. Konstatovala, že bylo dosud schváleno 22 saských projektů za 274.000 eur a 35 českých za 461.000 Eur. Vyčerpána je přibližně jedna třetina fondu. Předsedkyně německé části komise Constanze Ulbricht podala informace o realizovaném projektu výstavy saských umělců v Mostě, kterou komise iniciovala. Výstava je velmi kladně hodnocena. Dobrý ohlas má katalog výstavy, který byl předán na derniéře. Výstava byla rovněž spojena s předáním Ceny Euroregionu Krušnohoří, kterou komise organizuje. Nositelem této Ceny je za rok 2015 Wolfram Liebig, starosta Wolkensteinu. Důležitým bodem jednání bylo hodnocení předložených projektů, o kterých rozhodne Lokální řídící výbor 30. listopadu 2016 a stanoviska komise jsou velmi uznávaným vodítkem. Jako obvykle tato komise hodnotila nejvíce projektů ze všech komisí, tentokrát jich bylo šest. Po jejich velmi podrobném projednání je komise doporučila. Na komisi se obrátili zástupci Freibergu, kteří by rádi uspořádali setkání českých a saských hornických dechovek a rádi by také uspořádali adventní koncert euroregionu v roce 2017. Jaromír Vápeník informoval o letošním adventním koncertu euroregionu. Uskuteční se v Postoloprtech a bude spojen s návštěvou vánočních trhů. Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge připravuje svou rozvojovou strategii a jednatelka Beate Ebenhöh vyzvala členy komise, aby do příštího jednání navrhli 3 záměry, které by chtěli do roku 2020 realizovat. Nutná je také aktualizace interaktivní mapy euroregionu; členové komise se budou podílet na jejím doplnění. Jednání komise se zúčastnil Mgr. Lukáš Novotný z ústecké univerzity UJEP, který v ní projevil zájem pracovat.

Facebook
Twitter
LinkedIn

ŠKOLSKÁ KOMISE S NOVÝMI ČLENY ZE SASKÉ STRANY: SPOJENÍ PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.

SPOJUJEME ŠKOLY A PŘEKRAČUJEME HRANICE

Jsme nadšeni, že se nám podařilo  navázat nové partnerství škol. Díky naší společné iniciativě a podpoře z Fondu malých projektů se otevírají nové možnosti pro žáky a pedagogy Základní školy Hornické v Chomutově  a základní školy Bildungszentrum Adam Ries v Annabergu.

SOCIÁLNÍ KOMISE NAVŠTÍVILA HOSPIC „Ellen Gorlow“ V OEDERANU

Dne 11. dubna se konalo v Hospiz- und Palliativdienst begleitende Hände e.V. v Oederanu v Německu zasedání sociální komise Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Téma hospicové péče navázalo na předešlé jednání komise v Hospici v Mostě. Tentokrát byly představeny klíčové aspekty hospicové péče ve okresu Střední Sasko. 

HOSPODÁŘSKÁ KOMISE A SMART RAIL CONNECTIVITY CAMPUS ANNABERG

9.4. 2024  se členové komise pro hospodářství a turistiku setkali v Annabergu. Jednání se odehrálo na Smart Rail Connectivity Campus, kde se stará nádražní budova proměnila v unikátní testovací dráhu, slibující nové příležitosti pro rozvoj regionu.

Poslední novinky

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.
Dnešní zasedání česko-saské komise životního prostředí bylo plné diskuzí a informací týkajících se ochrany přírody a udržitelného rozvoje. Hlavní téma komise se týkalo regionálního rozvoje a využití větrné energie.
Jsme nadšeni, že se nám podařilo  navázat nové partnerství škol. Díky naší společné iniciativě a podpoře z Fondu malých projektů se otevírají nové možnosti pro žáky a pedagogy Základní školy Hornické v Chomutově  a základní školy Bildungszentrum Adam Ries v Annabergu.