Komise pro kulturu a mládež

Jednání komise pro kulturu a mládež se konalo pod vedením předsedy PhDr. Václava Hofmana 9. listopadu 2016 v Chomutově, v kině Svět. V úvodu představila jednatelka Euroregionu Erzgebirge/Krušnohoří realizaci Fondu malých projektů, který euroregion spravuje. Konstatovala, že bylo dosud schváleno 22 saských projektů za 274.000 eur a 35 českých za 461.000 Eur. Vyčerpána je přibližně jedna třetina fondu. Předsedkyně německé části komise Constanze Ulbricht podala informace o realizovaném projektu výstavy saských umělců v Mostě, kterou komise iniciovala. Výstava je velmi kladně hodnocena. Dobrý ohlas má katalog výstavy, který byl předán na derniéře. Výstava byla rovněž spojena s předáním Ceny Euroregionu Krušnohoří, kterou komise organizuje. Nositelem této Ceny je za rok 2015 Wolfram Liebig, starosta Wolkensteinu. Důležitým bodem jednání bylo hodnocení předložených projektů, o kterých rozhodne Lokální řídící výbor 30. listopadu 2016 a stanoviska komise jsou velmi uznávaným vodítkem. Jako obvykle tato komise hodnotila nejvíce projektů ze všech komisí, tentokrát jich bylo šest. Po jejich velmi podrobném projednání je komise doporučila. Na komisi se obrátili zástupci Freibergu, kteří by rádi uspořádali setkání českých a saských hornických dechovek a rádi by také uspořádali adventní koncert euroregionu v roce 2017. Jaromír Vápeník informoval o letošním adventním koncertu euroregionu. Uskuteční se v Postoloprtech a bude spojen s návštěvou vánočních trhů. Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge připravuje svou rozvojovou strategii a jednatelka Beate Ebenhöh vyzvala členy komise, aby do příštího jednání navrhli 3 záměry, které by chtěli do roku 2020 realizovat. Nutná je také aktualizace interaktivní mapy euroregionu; členové komise se budou podílet na jejím doplnění. Jednání komise se zúčastnil Mgr. Lukáš Novotný z ústecké univerzity UJEP, který v ní projevil zájem pracovat.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslední novinky

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně.
Členové pracovní skupiny pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli 14. září 2023 v „Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank“ státního podniku Sachsenforst.
Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.