Sportovní komise

Místo jednání v Božím Daru zajistil pro jednání sportovní komise její významný člen Miroslav Schimmer ze sdružení Sport Club 2000 Chomutov, které je dlouholetým členem euroregionu.

V úvodu se komise s velkým zájmem seznámila s realizací a perspektivou Fondu malých projektů, protože zájem o sportovní projekty roste. Dokazují to i 3 podané projekty, o kterých se bude rozhodovat v Lokálním řídícím výboru. Komise je velmi podrobně projednala a zaujala k nim kladné stanovisko, které Lokálnímu řídícímu výboru předala. Komise kladně zhodnotila sportovní hry dvou euroregionů v Bílině, které iniciovala a shodla se na jejich pokračování. Měly by v příštím roce proběhnout v německé části Euroregionu Elbe/Labe a komise doporučuje, aby bylo více počítáno s volnočasovými aktivitami účastníků před vyhlášením výsledků, aby měli účastníci více možností se společensky sblížit. Záměrem komise je také zimní obdoba těchto sportovních her ve třech lyžařských disciplínách. Tyto aktivity by měly být součástí strategie euroregionu pro příští období z hlediska sportu. Závěr jednání patřil exkurzi po lyžařských areálech v Božím Daru, především na Klínovci

Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslední novinky

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně.
Členové pracovní skupiny pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli 14. září 2023 v „Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank“ státního podniku Sachsenforst.
Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.