Sportovní komise

Místo jednání v Božím Daru zajistil pro jednání sportovní komise její významný člen Miroslav Schimmer ze sdružení Sport Club 2000 Chomutov, které je dlouholetým členem euroregionu.

V úvodu se komise s velkým zájmem seznámila s realizací a perspektivou Fondu malých projektů, protože zájem o sportovní projekty roste. Dokazují to i 3 podané projekty, o kterých se bude rozhodovat v Lokálním řídícím výboru. Komise je velmi podrobně projednala a zaujala k nim kladné stanovisko, které Lokálnímu řídícímu výboru předala. Komise kladně zhodnotila sportovní hry dvou euroregionů v Bílině, které iniciovala a shodla se na jejich pokračování. Měly by v příštím roce proběhnout v německé části Euroregionu Elbe/Labe a komise doporučuje, aby bylo více počítáno s volnočasovými aktivitami účastníků před vyhlášením výsledků, aby měli účastníci více možností se společensky sblížit. Záměrem komise je také zimní obdoba těchto sportovních her ve třech lyžařských disciplínách. Tyto aktivity by měly být součástí strategie euroregionu pro příští období z hlediska sportu. Závěr jednání patřil exkurzi po lyžařských areálech v Božím Daru, především na Klínovci

Facebook
Twitter
LinkedIn

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

ŠKOLSKÁ KOMISE S NOVÝMI ČLENY ZE SASKÉ STRANY: SPOJENÍ PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.

Poslední novinky

Dne 26. dubna 2024 proběhla správní rada Euroregionu Krušnohoří, tentokrát formou videokonference. Na programu jednání bylo několik klíčových bodů, které byly projednány a diskutovány.
Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.
Lokální řídící výbor dne 30.4. 2024 zasedal v Mostě a schválil další malé projekty z Fondu malých projektů.