Euroregion Krušnohoří – kultura a mládež

Komise pro mládež a kulturu se sešla na svém prvním jednání v letošním roce 12. února v Městském divadle v Mostě a zúčastnil se ho jako host předseda Euroregionu Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, který má o práci všech komisí velký zájem. Komise v úvodu zhodnotila své úspěšné letošní projekty, především tradiční adventní koncert celého euroregionu ve Freibergu, hudební cestu Krušnohořím Lieder Tour na hranici Vejprty-Bärenstein, dobovou inscenaci k významné osobnosti Krušnohoří Heinrichu Trebrovi. Cena Euroregionu Krušnohoří za vynikající přeshraniční spolupráci, kterou komise organizuje, byla slavnostně předána 28. 11. 2019 a komise se shodla na termínu podávání návrhů na její udělování vždy do 15. září. Také se podrobně zabývala přípravou nového programu, a pro Fond malých projektů bude prosazovat zjednodušení dotací na umělecké projekty. Jsou to především výdaje na umělce, které v současné době téměř znemožňují jejich přeshraniční vystupování. Tentokrát měla komise k hodnocení 4 projekty a po podrobném projednání je doporučila ke schválení. Projektovým záměrem komise zůstává nadále reciproční výstava českých výtvarných umělců na saské straně, předpokladem je ovšem získat tam vhodného žadatele projektu. Na závěr seznámil předseda Euroregionu Krušnohoří Ing. Vozka komisi s rezignací jednatele Mgr. Františka Bíny a s volbou Ing. Petry Konečné do funkce jednatelky Euroregionu Krušnohoří od dubna letošního roku.

Facebook
Twitter
LinkedIn

ZASEDÁNÍ ČESKO-NĚMECKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMISE

Česko-německá odborná komise pro hospodářství a turistiku, se opět sešla, aby pokračovala v podpoře vzájemného  spolupráce. Dne 20.2. 2024 nám poskytla zázemí pro jednání Střední škola technická v Mostě.

JAZYK SOUSEDŮ OD ZAČÁTKU

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina!
Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO.
Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY V MOSTĚ

Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.

PF 2024

Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci.
Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví!
Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.

Poslední novinky

Česko-německá odborná komise pro hospodářství a turistiku, se opět sešla, aby pokračovala v podpoře vzájemného  spolupráce. Dne 20.2. 2024 nám poskytla zázemí pro jednání Střední škola technická v Mostě.
Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina! Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO. Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.
Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.