Sportovní komise v Lounech

Ne každý předseda deseti odborných komisí našeho euroregionu dovede své členy nadchnout do takové aktivní činnosti, jako předseda sportovní komise Mgr. Zděnek Pištora. Po nácviku golfu v Bítozevsi následoval 13. února výcvik komise v bowlingu v Lounech, Restaurace & Bowling Nový Svět. Na výmluvy jako někdejší tělocvikář ohledy nebral. Ale hlavní náplní komise bylo hodnocení dvou sportovních projektů, příprava letních sportovních her a hodnocení realizovaných sportovních projektů. Obě projektové žádosti byly doporučeny pro schválení.  Sportovní hry dvou euroregionů, Krušnohoří/Erzgebirge a Elbe/ Labe, se budou letos konat v září v Bílině pod záštitou starostky Bíliny Mgr. Bařtipánové, aktivní členky sportovní komise.  Kladně byly na jednání v Lounech hodnoceny také dva realizované projekty, Lyžařský projekt Zimní hry Ore Mountan a hokejová utkání mládeže v Seiffenu. Předseda komise na závěr jednání informoval komisi o rozhodnutí jednatele Mgr. Františka Bíny odejít do důchodu a poděkoval mu za jeho práci ve sportovní komisi. Poté představil novou jednatelku Ing. Petru Konečnou, která nastoupí do této funkce od dubna letošního roku.

Facebook
Twitter
LinkedIn

ZASEDÁNÍ ČESKO-NĚMECKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMISE

Česko-německá odborná komise pro hospodářství a turistiku, se opět sešla, aby pokračovala v podpoře vzájemného  spolupráce. Dne 20.2. 2024 nám poskytla zázemí pro jednání Střední škola technická v Mostě.

JAZYK SOUSEDŮ OD ZAČÁTKU

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina!
Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO.
Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY V MOSTĚ

Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.

PF 2024

Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci.
Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví!
Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.

Poslední novinky

Dne 23. února 2024 se konalo pravidelné jednání Správní rady Euroregionu Krušnohoří videokonferenčně.  Zde je stručný souhrn jednání.
Česko-německá odborná komise pro hospodářství a turistiku, se opět sešla, aby pokračovala v podpoře vzájemného  spolupráce. Dne 20.2. 2024 nám poskytla zázemí pro jednání Střední škola technická v Mostě.
Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina! Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO. Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.