Sportovní komise v Lounech

Ne každý předseda deseti odborných komisí našeho euroregionu dovede své členy nadchnout do takové aktivní činnosti, jako předseda sportovní komise Mgr. Zděnek Pištora. Po nácviku golfu v Bítozevsi následoval 13. února výcvik komise v bowlingu v Lounech, Restaurace & Bowling Nový Svět. Na výmluvy jako někdejší tělocvikář ohledy nebral. Ale hlavní náplní komise bylo hodnocení dvou sportovních projektů, příprava letních sportovních her a hodnocení realizovaných sportovních projektů. Obě projektové žádosti byly doporučeny pro schválení.  Sportovní hry dvou euroregionů, Krušnohoří/Erzgebirge a Elbe/ Labe, se budou letos konat v září v Bílině pod záštitou starostky Bíliny Mgr. Bařtipánové, aktivní členky sportovní komise.  Kladně byly na jednání v Lounech hodnoceny také dva realizované projekty, Lyžařský projekt Zimní hry Ore Mountan a hokejová utkání mládeže v Seiffenu. Předseda komise na závěr jednání informoval komisi o rozhodnutí jednatele Mgr. Františka Bíny odejít do důchodu a poděkoval mu za jeho práci ve sportovní komisi. Poté představil novou jednatelku Ing. Petru Konečnou, která nastoupí do této funkce od dubna letošního roku.

Facebook
Twitter
LinkedIn

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

ŠKOLSKÁ KOMISE S NOVÝMI ČLENY ZE SASKÉ STRANY: SPOJENÍ PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.

Poslední novinky

Dne 26. dubna 2024 proběhla správní rada Euroregionu Krušnohoří, tentokrát formou videokonference. Na programu jednání bylo několik klíčových bodů, které byly projednány a diskutovány.
Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.
Lokální řídící výbor dne 30.4. 2024 zasedal v Mostě a schválil další malé projekty z Fondu malých projektů.