Sportovní komise v Lounech

Ne každý předseda deseti odborných komisí našeho euroregionu dovede své členy nadchnout do takové aktivní činnosti, jako předseda sportovní komise Mgr. Zděnek Pištora. Po nácviku golfu v Bítozevsi následoval 13. února výcvik komise v bowlingu v Lounech, Restaurace & Bowling Nový Svět. Na výmluvy jako někdejší tělocvikář ohledy nebral. Ale hlavní náplní komise bylo hodnocení dvou sportovních projektů, příprava letních sportovních her a hodnocení realizovaných sportovních projektů. Obě projektové žádosti byly doporučeny pro schválení.  Sportovní hry dvou euroregionů, Krušnohoří/Erzgebirge a Elbe/ Labe, se budou letos konat v září v Bílině pod záštitou starostky Bíliny Mgr. Bařtipánové, aktivní členky sportovní komise.  Kladně byly na jednání v Lounech hodnoceny také dva realizované projekty, Lyžařský projekt Zimní hry Ore Mountan a hokejová utkání mládeže v Seiffenu. Předseda komise na závěr jednání informoval komisi o rozhodnutí jednatele Mgr. Františka Bíny odejít do důchodu a poděkoval mu za jeho práci ve sportovní komisi. Poté představil novou jednatelku Ing. Petru Konečnou, která nastoupí do této funkce od dubna letošního roku.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VIDEOKONFERENČNÍ SPRÁVNÍ RADY

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně. Přinášíme vám nejdůležitější informace, které byly v rámci jednání projednány: Euroregion byl

Poslední novinky

Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.