Kraj a jeho euroregiony

Tradiční setkání hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka a jeho spolupracovníků se zástupci Euroregionu Krušnohoří a Euroregionu Labe se uskutečnilo v úterý 18. února 2020 v pracovně hejtmana. Hlavním bodem byla společná příprava na nové programové období v oblasti přeshraniční spolupráce. K tomu byla vytvořena pracovní skupina tvořená předsedy obou euroregionů, jejich zástupců a jednatelů. Za Ústecký kraj to budou zástupci odboru regionálního rozvoje. Zástupci euroregionů vysoce ocenili podporu kraje ve své práci a aktivní účast pracovníků Krajského úřadu v odborných komisích euroregionů. Na setkání se představila nová jednatelka Euroregionu Krušnohoří Ing. Petra Konečná, která od 1. 4. 2020 vystřídá dosavadního jednatele Mgr. Františka Bínu. S ním se za všechny rozloučil hejtman Bubeníček, poděkoval mu za dosavadní práci a předal mu medaili hejtmana Ústeckého kraje s pamětním listem.

Facebook
Twitter
LinkedIn

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

ŠKOLSKÁ KOMISE S NOVÝMI ČLENY ZE SASKÉ STRANY: SPOJENÍ PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.

Poslední novinky

Dne 26. dubna 2024 proběhla správní rada Euroregionu Krušnohoří, tentokrát formou videokonference. Na programu jednání bylo několik klíčových bodů, které byly projednány a diskutovány.
Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.
Lokální řídící výbor dne 30.4. 2024 zasedal v Mostě a schválil další malé projekty z Fondu malých projektů.