Kraj a jeho euroregiony

Tradiční setkání hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka a jeho spolupracovníků se zástupci Euroregionu Krušnohoří a Euroregionu Labe se uskutečnilo v úterý 18. února 2020 v pracovně hejtmana. Hlavním bodem byla společná příprava na nové programové období v oblasti přeshraniční spolupráce. K tomu byla vytvořena pracovní skupina tvořená předsedy obou euroregionů, jejich zástupců a jednatelů. Za Ústecký kraj to budou zástupci odboru regionálního rozvoje. Zástupci euroregionů vysoce ocenili podporu kraje ve své práci a aktivní účast pracovníků Krajského úřadu v odborných komisích euroregionů. Na setkání se představila nová jednatelka Euroregionu Krušnohoří Ing. Petra Konečná, která od 1. 4. 2020 vystřídá dosavadního jednatele Mgr. Františka Bínu. S ním se za všechny rozloučil hejtman Bubeníček, poděkoval mu za dosavadní práci a předal mu medaili hejtmana Ústeckého kraje s pamětním listem.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslední novinky

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně.
Členové pracovní skupiny pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli 14. září 2023 v „Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank“ státního podniku Sachsenforst.
Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.