Komise po životní prostředí a regionální plán

Na svém jednání v sídle společnosti United Energy v Komořanech 20. února jednala komise pod vedením Ing. Moniky Zeman, MBA, z Krajského úřadu Ústeckého kraje, která je i zástupkyně ředitele KÚ pro výkon přenesené působnosti a vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství. Je také ale dlouholetou a aktivní členkou komise po životní prostředí a regionální plán Euroregionu Krušnohoří. Tentokrát zastoupila nemocného předsedu komise Dr. Rotha.

Jednání komise se soustředilo na problematiku ochrany ovzduší a přírody a pro vzájemnou informovanost doporučila využít Ekologické centrum Most pro Krušnohoří i na saské straně. Velká výměna informací a názorů proběhla na téma ekologická politika v obou zemích z regionálního pohledu.  Česká strana se seznámila s energetickým programem nové saské vlády, se zákazem výstavby větrných elektráren v chráněných územích v Sasku a s dalšími směry energetického využívání obnovitelných zdrojů. Česká strana představila svoji koncepci ochrany přírody a energetického využívání obnovitelných zdrojů, a rovněž systém informovanosti obyvatel v případě ohrožení životního prostředí.

Komise se poté shodla na společných projektových záměrech – bude to vzájemná informovanost o stavu životního prostředí na regionální úrovni, společná ochrana přírody a záchrana tetřívka v krušnohorských lesích. Ing. Hladová, ekoložka UE, představila záměr výstavby spalovny komunálního odpadu v tomto podniku. Dosud tomu brání nejasná legislativa na české straně, která neumožňuje podání velkého evropského projektu. Provoz spaloven je pro členy komise velmi živé téma, a proto v květnu navštíví spalovnu v Chotíkově u Plzně.

S velkým zájmem absolvovali všichni členové komise vysoce odbornou exkurzi v provozu teplárny s elektrárnou.

Na závěr předseda Euroregionu Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, který se zájmem navštěvuje všechny komise, představil novou jednatelku Euroregionu Krušnohoří Ing. Petru Konečnou, která od 1. 4. 2020 nahradí dosavadního jednatele Mgr. Františka Bínu.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY DNE 31.5. 2024

Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

Poslední novinky

Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge vyhlašuje výzvu k podání návrhů na udělení prestižní Ceny Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge pro rok 2024. Toto ocenění je udělováno osobám, které se významným způsobem zasloužily o přeshraniční spolupráci v rámci Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge.
Vstoupili jsme do poslední fáze přípravy a testování pro podávání projektů z Fondu malých projektů pro širokou veřejnost.
Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.