Komise po životní prostředí a regionální plán

Na svém jednání v sídle společnosti United Energy v Komořanech 20. února jednala komise pod vedením Ing. Moniky Zeman, MBA, z Krajského úřadu Ústeckého kraje, která je i zástupkyně ředitele KÚ pro výkon přenesené působnosti a vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství. Je také ale dlouholetou a aktivní členkou komise po životní prostředí a regionální plán Euroregionu Krušnohoří. Tentokrát zastoupila nemocného předsedu komise Dr. Rotha.

Jednání komise se soustředilo na problematiku ochrany ovzduší a přírody a pro vzájemnou informovanost doporučila využít Ekologické centrum Most pro Krušnohoří i na saské straně. Velká výměna informací a názorů proběhla na téma ekologická politika v obou zemích z regionálního pohledu.  Česká strana se seznámila s energetickým programem nové saské vlády, se zákazem výstavby větrných elektráren v chráněných územích v Sasku a s dalšími směry energetického využívání obnovitelných zdrojů. Česká strana představila svoji koncepci ochrany přírody a energetického využívání obnovitelných zdrojů, a rovněž systém informovanosti obyvatel v případě ohrožení životního prostředí.

Komise se poté shodla na společných projektových záměrech – bude to vzájemná informovanost o stavu životního prostředí na regionální úrovni, společná ochrana přírody a záchrana tetřívka v krušnohorských lesích. Ing. Hladová, ekoložka UE, představila záměr výstavby spalovny komunálního odpadu v tomto podniku. Dosud tomu brání nejasná legislativa na české straně, která neumožňuje podání velkého evropského projektu. Provoz spaloven je pro členy komise velmi živé téma, a proto v květnu navštíví spalovnu v Chotíkově u Plzně.

S velkým zájmem absolvovali všichni členové komise vysoce odbornou exkurzi v provozu teplárny s elektrárnou.

Na závěr předseda Euroregionu Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, který se zájmem navštěvuje všechny komise, představil novou jednatelku Euroregionu Krušnohoří Ing. Petru Konečnou, která od 1. 4. 2020 nahradí dosavadního jednatele Mgr. Františka Bínu.

Facebook
Twitter
LinkedIn

ZASEDÁNÍ ČESKO-NĚMECKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMISE

Česko-německá odborná komise pro hospodářství a turistiku, se opět sešla, aby pokračovala v podpoře vzájemného  spolupráce. Dne 20.2. 2024 nám poskytla zázemí pro jednání Střední škola technická v Mostě.

JAZYK SOUSEDŮ OD ZAČÁTKU

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina!
Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO.
Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY V MOSTĚ

Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.

PF 2024

Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci.
Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví!
Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.

Poslední novinky

Dne 23. února 2024 se konalo pravidelné jednání Správní rady Euroregionu Krušnohoří videokonferenčně.  Zde je stručný souhrn jednání.
Česko-německá odborná komise pro hospodářství a turistiku, se opět sešla, aby pokračovala v podpoře vzájemného  spolupráce. Dne 20.2. 2024 nám poskytla zázemí pro jednání Střední škola technická v Mostě.
Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina! Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO. Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.