Komise po životní prostředí a regionální plán

Na svém jednání v sídle společnosti United Energy v Komořanech 20. února jednala komise pod vedením Ing. Moniky Zeman, MBA, z Krajského úřadu Ústeckého kraje, která je i zástupkyně ředitele KÚ pro výkon přenesené působnosti a vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství. Je také ale dlouholetou a aktivní členkou komise po životní prostředí a regionální plán Euroregionu Krušnohoří. Tentokrát zastoupila nemocného předsedu komise Dr. Rotha.

Jednání komise se soustředilo na problematiku ochrany ovzduší a přírody a pro vzájemnou informovanost doporučila využít Ekologické centrum Most pro Krušnohoří i na saské straně. Velká výměna informací a názorů proběhla na téma ekologická politika v obou zemích z regionálního pohledu.  Česká strana se seznámila s energetickým programem nové saské vlády, se zákazem výstavby větrných elektráren v chráněných územích v Sasku a s dalšími směry energetického využívání obnovitelných zdrojů. Česká strana představila svoji koncepci ochrany přírody a energetického využívání obnovitelných zdrojů, a rovněž systém informovanosti obyvatel v případě ohrožení životního prostředí.

Komise se poté shodla na společných projektových záměrech – bude to vzájemná informovanost o stavu životního prostředí na regionální úrovni, společná ochrana přírody a záchrana tetřívka v krušnohorských lesích. Ing. Hladová, ekoložka UE, představila záměr výstavby spalovny komunálního odpadu v tomto podniku. Dosud tomu brání nejasná legislativa na české straně, která neumožňuje podání velkého evropského projektu. Provoz spaloven je pro členy komise velmi živé téma, a proto v květnu navštíví spalovnu v Chotíkově u Plzně.

S velkým zájmem absolvovali všichni členové komise vysoce odbornou exkurzi v provozu teplárny s elektrárnou.

Na závěr předseda Euroregionu Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, který se zájmem navštěvuje všechny komise, představil novou jednatelku Euroregionu Krušnohoří Ing. Petru Konečnou, která od 1. 4. 2020 nahradí dosavadního jednatele Mgr. Františka Bínu.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VIDEOKONFERENČNÍ SPRÁVNÍ RADY

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně. Přinášíme vám nejdůležitější informace, které byly v rámci jednání projednány: Euroregion byl

Poslední novinky

Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.