Euroregion navázal spolupráci s Centrem EUROPE DIRECKT v Mostě

Dne 3. února 2022 proběhlo na studijním středisku  Vysoké školy finanční a správní v Mostě setkání s Centrem EUROPE DIRECT v Mostě. Cílem tohoto setkání bylo navázání systematické spolupráce při realizaci konkrétních aktivit v regionu, jejich koordinaci a vzájemnou prezentaci.
Centrum zastupoval jeho manažer PaedDr. Václav Netolický, který byl jako starosta Vejprt jedním z iniciátorů vzniku Euroregionu Krušnohoří a dlouhá léta byl i jeho aktivním členem. S odbornou asistentkou centra Soňou Tóthovou a členskou organizací zastoupenou Ing. Josefem Švecem, vedoucím studijního střediska VŠFS a předsedou školské komise euroregionu jsme se shodli, že v naprosté většině cílů a priorit Euroregionu Krušnohoří a Centra Europe Direct existuje mimořádná shoda, což se týká i jednotlivých činností realizovaných oběma subjekty. Euroregion představil přípravu nového dotačního období Programu spolupráce Česká republika – Sasko 2021-2027. Především prioritní osy a naalokavané prostředky, včetně Fondu malých projektů.
V průběhu setkání byla dohodnuta společná účast na některých konkrétních chystaných akcích.
Těšíme se na další spolupráci!
Facebook
Twitter
LinkedIn

ŠKOLSKÁ KOMISE S NOVÝMI ČLENY ZE SASKÉ STRANY: SPOJENÍ PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.

SPOJUJEME ŠKOLY A PŘEKRAČUJEME HRANICE

Jsme nadšeni, že se nám podařilo  navázat nové partnerství škol. Díky naší společné iniciativě a podpoře z Fondu malých projektů se otevírají nové možnosti pro žáky a pedagogy Základní školy Hornické v Chomutově  a základní školy Bildungszentrum Adam Ries v Annabergu.

SOCIÁLNÍ KOMISE NAVŠTÍVILA HOSPIC „Ellen Gorlow“ V OEDERANU

Dne 11. dubna se konalo v Hospiz- und Palliativdienst begleitende Hände e.V. v Oederanu v Německu zasedání sociální komise Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Téma hospicové péče navázalo na předešlé jednání komise v Hospici v Mostě. Tentokrát byly představeny klíčové aspekty hospicové péče ve okresu Střední Sasko. 

HOSPODÁŘSKÁ KOMISE A SMART RAIL CONNECTIVITY CAMPUS ANNABERG

9.4. 2024  se členové komise pro hospodářství a turistiku setkali v Annabergu. Jednání se odehrálo na Smart Rail Connectivity Campus, kde se stará nádražní budova proměnila v unikátní testovací dráhu, slibující nové příležitosti pro rozvoj regionu.

Poslední novinky

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.
Dnešní zasedání česko-saské komise životního prostředí bylo plné diskuzí a informací týkajících se ochrany přírody a udržitelného rozvoje. Hlavní téma komise se týkalo regionálního rozvoje a využití větrné energie.
Jsme nadšeni, že se nám podařilo  navázat nové partnerství škol. Díky naší společné iniciativě a podpoře z Fondu malých projektů se otevírají nové možnosti pro žáky a pedagogy Základní školy Hornické v Chomutově  a základní školy Bildungszentrum Adam Ries v Annabergu.