Euroregion navázal spolupráci s Centrem EUROPE DIRECKT v Mostě

Dne 3. února 2022 proběhlo na studijním středisku  Vysoké školy finanční a správní v Mostě setkání s Centrem EUROPE DIRECT v Mostě. Cílem tohoto setkání bylo navázání systematické spolupráce při realizaci konkrétních aktivit v regionu, jejich koordinaci a vzájemnou prezentaci.
Centrum zastupoval jeho manažer PaedDr. Václav Netolický, který byl jako starosta Vejprt jedním z iniciátorů vzniku Euroregionu Krušnohoří a dlouhá léta byl i jeho aktivním členem. S odbornou asistentkou centra Soňou Tóthovou a členskou organizací zastoupenou Ing. Josefem Švecem, vedoucím studijního střediska VŠFS a předsedou školské komise euroregionu jsme se shodli, že v naprosté většině cílů a priorit Euroregionu Krušnohoří a Centra Europe Direct existuje mimořádná shoda, což se týká i jednotlivých činností realizovaných oběma subjekty. Euroregion představil přípravu nového dotačního období Programu spolupráce Česká republika – Sasko 2021-2027. Především prioritní osy a naalokavané prostředky, včetně Fondu malých projektů.
V průběhu setkání byla dohodnuta společná účast na některých konkrétních chystaných akcích.
Těšíme se na další spolupráci!
Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslední novinky

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně.
Členové pracovní skupiny pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli 14. září 2023 v „Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank“ státního podniku Sachsenforst.
Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.