EUROREGION PŘISTOUPIL DO ASOCIACE EUROREGIONŮ ČR Z.S.

Aby asociace  do budoucna mohla rozšířit pole své působnosti transformovala se 22.3. 2023 do zapsaného spolku. K zajištění činnosti pak bude možné čerpat dotace prostřednictvím výzvy MMR na podporu nestátních neziskových organizací. Hlavním účelem AEČR je koordinace přeshraniční spolupráce v ČR, ochrana zájmů euroregionů ČR, předávání informací o procesu fungování a financování přeshraniční spolupráce, vytváření společných stanovisek využitelných pro řešení konkrétních problémů v oblasti přeshraniční spolupráce, koordinace činností euroregionů ve vztahu k Asociaci evropských hraničních regionů (AGEG) a všem třetím subjektům.

Euroregion Krušnohoří přistoupil jako 14 člen do zapsaného spolku po schválení vstupu valnou hromadou dne 26.5.2023 na prvním zasedání Rady Asociace Euroregionů ČR dne 8.6.2023, které se konalo online. Rada dle programu schválila činnost a rozpočet AEČR pro rok 2023, realizaci projektu Nastavení systému identifikace administrativních a právních překážek v rozvoji přeshraniční spolupráce. Cílem projektu je nastavení trvalého systému identifikace překážek rozvoje přeshraniční spolupráce na jednotlivých hranicích České republiky. V bodě různé si členové vyměnili zkušenosti s ukončením Programu Interreg 2014-2020 a spuštěním navazujícího Programu pro přeshraniční spolupráci 2021-2027 na všech hranicích ČR.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

ŠKOLSKÁ KOMISE S NOVÝMI ČLENY ZE SASKÉ STRANY: SPOJENÍ PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.

SPOJUJEME ŠKOLY A PŘEKRAČUJEME HRANICE

Jsme nadšeni, že se nám podařilo  navázat nové partnerství škol. Díky naší společné iniciativě a podpoře z Fondu malých projektů se otevírají nové možnosti pro žáky a pedagogy Základní školy Hornické v Chomutově  a základní školy Bildungszentrum Adam Ries v Annabergu.

SOCIÁLNÍ KOMISE NAVŠTÍVILA HOSPIC „Ellen Gorlow“ V OEDERANU

Dne 11. dubna se konalo v Hospiz- und Palliativdienst begleitende Hände e.V. v Oederanu v Německu zasedání sociální komise Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Téma hospicové péče navázalo na předešlé jednání komise v Hospici v Mostě. Tentokrát byly představeny klíčové aspekty hospicové péče ve okresu Střední Sasko. 

HOSPODÁŘSKÁ KOMISE A SMART RAIL CONNECTIVITY CAMPUS ANNABERG

9.4. 2024  se členové komise pro hospodářství a turistiku setkali v Annabergu. Jednání se odehrálo na Smart Rail Connectivity Campus, kde se stará nádražní budova proměnila v unikátní testovací dráhu, slibující nové příležitosti pro rozvoj regionu.

Poslední novinky

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.
Dnešní zasedání česko-saské komise životního prostředí bylo plné diskuzí a informací týkajících se ochrany přírody a udržitelného rozvoje. Hlavní téma komise se týkalo regionálního rozvoje a využití větrné energie.
Jsme nadšeni, že se nám podařilo  navázat nové partnerství škol. Díky naší společné iniciativě a podpoře z Fondu malých projektů se otevírají nové možnosti pro žáky a pedagogy Základní školy Hornické v Chomutově  a základní školy Bildungszentrum Adam Ries v Annabergu.