EUROREGION PŘISTOUPIL DO ASOCIACE EUROREGIONŮ ČR Z.S.

Aby asociace  do budoucna mohla rozšířit pole své působnosti transformovala se 22.3. 2023 do zapsaného spolku. K zajištění činnosti pak bude možné čerpat dotace prostřednictvím výzvy MMR na podporu nestátních neziskových organizací. Hlavním účelem AEČR je koordinace přeshraniční spolupráce v ČR, ochrana zájmů euroregionů ČR, předávání informací o procesu fungování a financování přeshraniční spolupráce, vytváření společných stanovisek využitelných pro řešení konkrétních problémů v oblasti přeshraniční spolupráce, koordinace činností euroregionů ve vztahu k Asociaci evropských hraničních regionů (AGEG) a všem třetím subjektům.

Euroregion Krušnohoří přistoupil jako 14 člen do zapsaného spolku po schválení vstupu valnou hromadou dne 26.5.2023 na prvním zasedání Rady Asociace Euroregionů ČR dne 8.6.2023, které se konalo online. Rada dle programu schválila činnost a rozpočet AEČR pro rok 2023, realizaci projektu Nastavení systému identifikace administrativních a právních překážek v rozvoji přeshraniční spolupráce. Cílem projektu je nastavení trvalého systému identifikace překážek rozvoje přeshraniční spolupráce na jednotlivých hranicích České republiky. V bodě různé si členové vyměnili zkušenosti s ukončením Programu Interreg 2014-2020 a spuštěním navazujícího Programu pro přeshraniční spolupráci 2021-2027 na všech hranicích ČR.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VIDEOKONFERENČNÍ SPRÁVNÍ RADY

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně. Přinášíme vám nejdůležitější informace, které byly v rámci jednání projednány: Euroregion byl

Poslední novinky

Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.