SOCIÁLNÍ KOMISE NAVŠTÍVILA HOSPIC V MOSTĚ

Sociální komise Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge navštívila dne 7.6. Hospic v Mostě https://www.hospic-most.cz/.
Prostřednictvím euroregionu se podařilo uskutečnit setkání odborníků u jednoho stolu z Ambulantní hospicové služby DOMUS e.v. v Mittweidě https://www.ahd-domus-ev.de/a Krušnohorského hospicu Erlabrunn gGmbH v Breitenbrunnu https://www.erzgebirgshospiz-erlabrunn.de/.
Paní ředitelka Blanka Števicová představila mostecký hospic a jeho činnost. Otázek a témat bylo mnoho a aktivní výměna zkušeností byla zakončena i prohlídkou zařízení. Na základě velkého zájmu o spolupráci a výměnu zkušeností, pozvala saská strana odborný personál z mosteckého hospicu na oplátku do zařízení hospicové péče v Sasku. Euroregion navrhl uskutečnit tato odborná výměnná setkání prostředním projektu z Fondu malých projektů Programu přeshraniční spolupráce ČR-Sasko 2021-2027.
V závěru jednání se komise rozloučila s paní Evou Čenkovičovou, ředitelkou mostecké Charity. Poděkovala jí za aktivní činnost v komisi a popřála v další životní etapě spokojenost, zdraví a plno energie. V komisi bude pokračovat její nástupkyně Světlana Nikolova.
Příští jednání komise se uskuteční v Sasku dne 11.10.2023 a nosným tématem bude systém a problematika sociálního bydlení.
Děkujeme všem členům komise za aktivní účast a paní ředitelce Blance Števicové za skvělou organizaci, prezentaci a zázemí pro jednání.

 

 

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY DNE 31.5. 2024

Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

Poslední novinky

Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge vyhlašuje výzvu k podání návrhů na udělení prestižní Ceny Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge pro rok 2024. Toto ocenění je udělováno osobám, které se významným způsobem zasloužily o přeshraniční spolupráci v rámci Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge.
Vstoupili jsme do poslední fáze přípravy a testování pro podávání projektů z Fondu malých projektů pro širokou veřejnost.
Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.