SOCIÁLNÍ KOMISE NAVŠTÍVILA HOSPIC V MOSTĚ

Sociální komise Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge navštívila dne 7.6. Hospic v Mostě https://www.hospic-most.cz/.
Prostřednictvím euroregionu se podařilo uskutečnit setkání odborníků u jednoho stolu z Ambulantní hospicové služby DOMUS e.v. v Mittweidě https://www.ahd-domus-ev.de/a Krušnohorského hospicu Erlabrunn gGmbH v Breitenbrunnu https://www.erzgebirgshospiz-erlabrunn.de/.
Paní ředitelka Blanka Števicová představila mostecký hospic a jeho činnost. Otázek a témat bylo mnoho a aktivní výměna zkušeností byla zakončena i prohlídkou zařízení. Na základě velkého zájmu o spolupráci a výměnu zkušeností, pozvala saská strana odborný personál z mosteckého hospicu na oplátku do zařízení hospicové péče v Sasku. Euroregion navrhl uskutečnit tato odborná výměnná setkání prostředním projektu z Fondu malých projektů Programu přeshraniční spolupráce ČR-Sasko 2021-2027.
V závěru jednání se komise rozloučila s paní Evou Čenkovičovou, ředitelkou mostecké Charity. Poděkovala jí za aktivní činnost v komisi a popřála v další životní etapě spokojenost, zdraví a plno energie. V komisi bude pokračovat její nástupkyně Světlana Nikolova.
Příští jednání komise se uskuteční v Sasku dne 11.10.2023 a nosným tématem bude systém a problematika sociálního bydlení.
Děkujeme všem členům komise za aktivní účast a paní ředitelce Blance Števicové za skvělou organizaci, prezentaci a zázemí pro jednání.

 

 

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

SOCIÁLNÍ KOMISE NAVŠTÍVILA HOSPIC „Ellen Gorlow“ V OEDERANU

Dne 11. dubna se konalo v Hospiz- und Palliativdienst begleitende Hände e.V. v Oederanu v Německu zasedání sociální komise Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Téma hospicové péče navázalo na předešlé jednání komise v Hospici v Mostě. Tentokrát byly představeny klíčové aspekty hospicové péče ve okresu Střední Sasko. 

HOSPODÁŘSKÁ KOMISE A SMART RAIL CONNECTIVITY CAMPUS ANNABERG

9.4. 2024  se členové komise pro hospodářství a turistiku setkali v Annabergu. Jednání se odehrálo na Smart Rail Connectivity Campus, kde se stará nádražní budova proměnila v unikátní testovací dráhu, slibující nové příležitosti pro rozvoj regionu.

DOPRAVNÍ KOMISE V DÖBELN: PŘESHRANIČNÍ DOPRAVA A SPOLUPRÁCE

Jednání dopravní komise dne 12.3. na zemském úřadě  v Döbeln, které zahájil pan  Dr. Lothar Beier, zástupce zemského rady okresu střední Sasko,  se zaměřilo na důležité aspekty přeshraniční dopravy a spolupráce mezi Českou republikou a Saskem.

Poslední novinky

Dne 11. dubna se konalo v Hospiz- und Palliativdienst begleitende Hände e.V. v Oederanu v Německu zasedání sociální komise Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Téma hospicové péče navázalo na předešlé jednání komise v Hospici v Mostě. Tentokrát byly představeny klíčové aspekty hospicové péče ve okresu Střední Sasko. 
9.4. 2024  se členové komise pro hospodářství a turistiku setkali v Annabergu. Jednání se odehrálo na Smart Rail Connectivity Campus, kde se stará nádražní budova proměnila v unikátní testovací dráhu, slibující nové příležitosti pro rozvoj regionu.
Zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, které se konalo dne 22.3.2024, bylo plné důležitých diskusí a informací. Členové rady se sešli v  Kulturním domě Stropník.