Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO KULTURU A MLÁDEŽ

Zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří  a Euroregion Erzgebirge se konalo v Zooparku Chomutov https://zoopark.cz/. Členové v úvodu jednání navštívili zcela novou expozici mořských medúz a přestavěná venkovní terária.
Komise se zabývala následně projektovými záměry již v roce 2023, které budou podány prostřednictvím Fondu malých projektů. Plánuje se uspořádání tradičního Adventního koncertu Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge a divadelní projekt, který umožní výměnu divadelních představení pro děti.  Komise odsouhlasila vyhlášení VÝZVY NA UDĚLENÍ CENY🏆 🇨🇿🇩🇪 PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE. Společný sekretariát předal v závěru zasedání aktuální informace z Programu přeshraniční spolupráce ČR-Sasko 2021-2027.
Příští jednání komise se uskuteční 21.9. na Zámku Wolkenstein,

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY DNE 31.5. 2024

Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

Poslední novinky

Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge vyhlašuje výzvu k podání návrhů na udělení prestižní Ceny Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge pro rok 2024. Toto ocenění je udělováno osobám, které se významným způsobem zasloužily o přeshraniční spolupráci v rámci Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge.
Vstoupili jsme do poslední fáze přípravy a testování pro podávání projektů z Fondu malých projektů pro širokou veřejnost.
Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.