Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY NA ZÁMKU ČERVENÝ HRÁDEK

Valná hromada se konala dne 26.5. 2023 na  Zámku Červený Hrádek  a přilákala rekordní počet členů. Celkem bylo přítomno 43 členů s hlasovacím právem.
Předseda euroregionu Ing. Vlastimil Vozka jednání zahájil a řídil. V úvodu dostala slovo starostka města Jirkova paní Dana Havlátková Jurštaková, hostitelka valné hromady. Po představení města a jeho aktivit bylo jednání dle stanov řádně zahájeno schválením programu. Po volbě návrhové, volební a mandátové komise valná hromada:

  • vzala na vědomí výroční zprávu o činnosti Euroregionu Krušnohoří za rok 2022
    ke stažení: https://euroreg.cz.uvds381.active24.cz/wp-content/uploads/2023/05/Vyrocni-zprava-2022.pdf
  • schválila zprávu revizní komise o výsledku hospodaření Euroregionu Krušnohoří za rok 2022
  • schválila výsledek hospodaření Euroregionu Krušnohoří za rok 2022
  • schválila rozpočet na rok 2023
  • schválila revidované stanovy Euroregionu Krušnohoří k zápisu do spolkového rejstříku, včetně jednacího řádu
  • zvolila členy rady http://euroreg.cz/?page_id=4334
  • schválila přistoupení Euroregionu Krušnohoří do Asociace Euroregionů ČR, z.s.

V bodě různé byla valné hromadě představena Ing. Františkem Jochmanem Rozvojová společná strategie 2021+, včetně dvouletého akčního plánu a Ing. Petrou Konečnou, jednatelkou euroregionu aktuální informace k Programu přeshraniční spolupráce ČR-Sasko 2021-2027 se zaměřením na Fond malých projektů.

Jednání bylo ukončeno prohlídkou zámku. Všem členům děkujeme za vysokou účast a aktivní spolupráci! Městu Jirkov za zázemí, organizaci a pohoštění.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

ŠKOLSKÁ KOMISE S NOVÝMI ČLENY ZE SASKÉ STRANY: SPOJENÍ PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.

Poslední novinky

Dne 26. dubna 2024 proběhla správní rada Euroregionu Krušnohoří, tentokrát formou videokonference. Na programu jednání bylo několik klíčových bodů, které byly projednány a diskutovány.
Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.
Lokální řídící výbor dne 30.4. 2024 zasedal v Mostě a schválil další malé projekty z Fondu malých projektů.