Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY NA ZÁMKU ČERVENÝ HRÁDEK

Valná hromada se konala dne 26.5. 2023 na  Zámku Červený Hrádek  a přilákala rekordní počet členů. Celkem bylo přítomno 43 členů s hlasovacím právem.
Předseda euroregionu Ing. Vlastimil Vozka jednání zahájil a řídil. V úvodu dostala slovo starostka města Jirkova paní Dana Havlátková Jurštaková, hostitelka valné hromady. Po představení města a jeho aktivit bylo jednání dle stanov řádně zahájeno schválením programu. Po volbě návrhové, volební a mandátové komise valná hromada:

  • vzala na vědomí výroční zprávu o činnosti Euroregionu Krušnohoří za rok 2022
    ke stažení: https://euroreg.cz.uvds381.active24.cz/wp-content/uploads/2023/05/Vyrocni-zprava-2022.pdf
  • schválila zprávu revizní komise o výsledku hospodaření Euroregionu Krušnohoří za rok 2022
  • schválila výsledek hospodaření Euroregionu Krušnohoří za rok 2022
  • schválila rozpočet na rok 2023
  • schválila revidované stanovy Euroregionu Krušnohoří k zápisu do spolkového rejstříku, včetně jednacího řádu
  • zvolila členy rady http://euroreg.cz/?page_id=4334
  • schválila přistoupení Euroregionu Krušnohoří do Asociace Euroregionů ČR, z.s.

V bodě různé byla valné hromadě představena Ing. Františkem Jochmanem Rozvojová společná strategie 2021+, včetně dvouletého akčního plánu a Ing. Petrou Konečnou, jednatelkou euroregionu aktuální informace k Programu přeshraniční spolupráce ČR-Sasko 2021-2027 se zaměřením na Fond malých projektů.

Jednání bylo ukončeno prohlídkou zámku. Všem členům děkujeme za vysokou účast a aktivní spolupráci! Městu Jirkov za zázemí, organizaci a pohoštění.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslední novinky

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně.
Členové pracovní skupiny pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli 14. září 2023 v „Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank“ státního podniku Sachsenforst.
Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.