Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY NA ZÁMKU ČERVENÝ HRÁDEK

Valná hromada se konala dne 26.5. 2023 na  Zámku Červený Hrádek  a přilákala rekordní počet členů. Celkem bylo přítomno 43 členů s hlasovacím právem.
Předseda euroregionu Ing. Vlastimil Vozka jednání zahájil a řídil. V úvodu dostala slovo starostka města Jirkova paní Dana Havlátková Jurštaková, hostitelka valné hromady. Po představení města a jeho aktivit bylo jednání dle stanov řádně zahájeno schválením programu. Po volbě návrhové, volební a mandátové komise valná hromada:

  • vzala na vědomí výroční zprávu o činnosti Euroregionu Krušnohoří za rok 2022
    ke stažení: https://euroreg.cz.uvds381.active24.cz/wp-content/uploads/2023/05/Vyrocni-zprava-2022.pdf
  • schválila zprávu revizní komise o výsledku hospodaření Euroregionu Krušnohoří za rok 2022
  • schválila výsledek hospodaření Euroregionu Krušnohoří za rok 2022
  • schválila rozpočet na rok 2023
  • schválila revidované stanovy Euroregionu Krušnohoří k zápisu do spolkového rejstříku, včetně jednacího řádu
  • zvolila členy rady http://euroreg.cz/?page_id=4334
  • schválila přistoupení Euroregionu Krušnohoří do Asociace Euroregionů ČR, z.s.

V bodě různé byla valné hromadě představena Ing. Františkem Jochmanem Rozvojová společná strategie 2021+, včetně dvouletého akčního plánu a Ing. Petrou Konečnou, jednatelkou euroregionu aktuální informace k Programu přeshraniční spolupráce ČR-Sasko 2021-2027 se zaměřením na Fond malých projektů.

Jednání bylo ukončeno prohlídkou zámku. Všem členům děkujeme za vysokou účast a aktivní spolupráci! Městu Jirkov za zázemí, organizaci a pohoštění.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

JAZYK SOUSEDŮ OD ZAČÁTKU

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina!
Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO.
Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY V MOSTĚ

Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.

PF 2024

Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci.
Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví!
Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.

PRVNÍ SETKÁVACÍ PŘESHRANIČNÍ PROJEKTY ZÍSKALY FINANČNÍ PODPORU

Dne 14.12. 2023 byly na 2. Lokálním řídícím výboru  Fondu malých projektů Euroregionu Erzgebirge  schváleny první 4 přeshraniční setkávací projekty, u nichž lze doložit počet účastníků a jsou financovány prostřednictvím jednotkovým nákladů s pevnou sazbou na osobu a den. Projekty budou podpořeny celkovou částkou 17 417,00 EUR

Poslední novinky

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina! Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO. Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.
Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.
Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci. Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví! Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.