ZÚČASTNILI JSME SE 1.SASKÉHO DNE EVROPY

13.5.2023 se konal 1.SASKÝ DEN EVROPY v GDZ Annabergu. Byli jsme u toho! U společné stánku s Europe Direct jsme informovali o činnosti euroregionu, o úspěšných projektech a o Programu přeshraniční spolupráce ČR-Sasko 2021-2027. Potkali jsme známé tváře a navázali nová partnerství. Zúčastnili se se panelové diskuze „Porozumět sousedovi“ a vyslechli jsme si zajímavé přednášky.
Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslední novinky

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně.
Členové pracovní skupiny pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli 14. září 2023 v „Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank“ státního podniku Sachsenforst.
Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.