ZASEDÁNÍ DOPRAVNÍ KOMISE V OLBERNHAU

Na radnici v Olbernhau přivítal dne 4.5. 2023 dopravní komisi starosta města Olbernhau pan Jörg Klaffenbach. Po aktuálních informacích ze společného sekretariátu k Programu Interreg Česko-Sasko 2021-2027 měli členové komise možnost seznámit se s projektem přestavby hraničního mostu  přes Načetínský potok/Natzschung mezi obcemi Brandov a Olbernhau. K jednání byl proto přizván starosta města Brandova pan Jiří Mooz. Tento velký projekt bude realizován městem Olbernhau v roce 2024. Prezentace nezahrnovala pouze technické paramenty, ale také plán a informace pro dotčené území na české straně. Jednání bylo rozšířeno dále o prezentaci ohledně dopravního značení a objízdné trasy v souvislosti s rekonstrukcí mostu v Hoře sv. Kateřiny. Vzhledem k termínu realizace rekonstrukcí obou mostů v roce 2024, bylo navrženo časové posunutí rekonstrukce mostu v Hoře sv. Kateřiny.

V závěru jednání  byly zástupcem Nadačního fondu „Moldavská dráha/Teplický Semmering“ představeny aktivity k propojení Moldavské a Freiberské dráhy, které budou realizovány i prostřednictvím Programu ČR-Sasko 21-2027. Tato iniciativa je dlouhodobě podporována euroregionem i odbornou komisí.
Odborníci z komise zakončili jednání tradičně, společnou exkurzí k mostu Althammer v Saigerhütte Grünthal.
Příští jednání komise se uskuteční v Mostě dne 5.10.2023.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY DNE 31.5. 2024

Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

Poslední novinky

Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge vyhlašuje výzvu k podání návrhů na udělení prestižní Ceny Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge pro rok 2024. Toto ocenění je udělováno osobám, které se významným způsobem zasloužily o přeshraniční spolupráci v rámci Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge.
Vstoupili jsme do poslední fáze přípravy a testování pro podávání projektů z Fondu malých projektů pro širokou veřejnost.
Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.