ZASEDÁNÍ DOPRAVNÍ KOMISE V OLBERNHAU

Na radnici v Olbernhau přivítal dne 4.5. 2023 dopravní komisi starosta města Olbernhau pan Jörg Klaffenbach. Po aktuálních informacích ze společného sekretariátu k Programu Interreg Česko-Sasko 2021-2027 měli členové komise možnost seznámit se s projektem přestavby hraničního mostu  přes Načetínský potok/Natzschung mezi obcemi Brandov a Olbernhau. K jednání byl proto přizván starosta města Brandova pan Jiří Mooz. Tento velký projekt bude realizován městem Olbernhau v roce 2024. Prezentace nezahrnovala pouze technické paramenty, ale také plán a informace pro dotčené území na české straně. Jednání bylo rozšířeno dále o prezentaci ohledně dopravního značení a objízdné trasy v souvislosti s rekonstrukcí mostu v Hoře sv. Kateřiny. Vzhledem k termínu realizace rekonstrukcí obou mostů v roce 2024, bylo navrženo časové posunutí rekonstrukce mostu v Hoře sv. Kateřiny.

V závěru jednání  byly zástupcem Nadačního fondu „Moldavská dráha/Teplický Semmering“ představeny aktivity k propojení Moldavské a Freiberské dráhy, které budou realizovány i prostřednictvím Programu ČR-Sasko 21-2027. Tato iniciativa je dlouhodobě podporována euroregionem i odbornou komisí.
Odborníci z komise zakončili jednání tradičně, společnou exkurzí k mostu Althammer v Saigerhütte Grünthal.
Příští jednání komise se uskuteční v Mostě dne 5.10.2023.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

ŠKOLSKÁ KOMISE S NOVÝMI ČLENY ZE SASKÉ STRANY: SPOJENÍ PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.

SPOJUJEME ŠKOLY A PŘEKRAČUJEME HRANICE

Jsme nadšeni, že se nám podařilo  navázat nové partnerství škol. Díky naší společné iniciativě a podpoře z Fondu malých projektů se otevírají nové možnosti pro žáky a pedagogy Základní školy Hornické v Chomutově  a základní školy Bildungszentrum Adam Ries v Annabergu.

SOCIÁLNÍ KOMISE NAVŠTÍVILA HOSPIC „Ellen Gorlow“ V OEDERANU

Dne 11. dubna se konalo v Hospiz- und Palliativdienst begleitende Hände e.V. v Oederanu v Německu zasedání sociální komise Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Téma hospicové péče navázalo na předešlé jednání komise v Hospici v Mostě. Tentokrát byly představeny klíčové aspekty hospicové péče ve okresu Střední Sasko. 

HOSPODÁŘSKÁ KOMISE A SMART RAIL CONNECTIVITY CAMPUS ANNABERG

9.4. 2024  se členové komise pro hospodářství a turistiku setkali v Annabergu. Jednání se odehrálo na Smart Rail Connectivity Campus, kde se stará nádražní budova proměnila v unikátní testovací dráhu, slibující nové příležitosti pro rozvoj regionu.

Poslední novinky

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.
Dnešní zasedání česko-saské komise životního prostředí bylo plné diskuzí a informací týkajících se ochrany přírody a udržitelného rozvoje. Hlavní téma komise se týkalo regionálního rozvoje a využití větrné energie.
Jsme nadšeni, že se nám podařilo  navázat nové partnerství škol. Díky naší společné iniciativě a podpoře z Fondu malých projektů se otevírají nové možnosti pro žáky a pedagogy Základní školy Hornické v Chomutově  a základní školy Bildungszentrum Adam Ries v Annabergu.