JEDNÁNÍ RADY V PŘÍRODOVĚDNÉM CENTRU V ŽATCI

Radu Euroregionu Krušnohoří pozval na své jednání  RNDr. Pintr Pavel, Ph.D., místostarosta města Žatce dne 28.4. do  Přírodovědného centra v Žatci https://www.vedanakouli.cz/.
Rada zde projednala:
  zprávu o činnosti jednatelství za měsíc duben
  vzala na vědomí Zprávu z revizní komise za rok 2022, včetně plnění rozpočtu a návrh rozpočtu pro rok 2023
  doporučila valné hromadě schválit přistoupení do Asociace Euroregionů ČR https://asociaceeuroregionu.cz/, z.s.
  doporučila valné hromadě schválit revidované Stanovy Euroregionu Krušnohoří pro zapsání do spolkového rejstříku
  vzala na vědomí stav příprav organizace valné hromady dne 26.5. na Zámku Červený Hrádek
  zvolila novým členem hospodářské komise Mgr. Stanislavu Čapkovou, místostarostku Podbořan (za odstoupivšího Ing. Karla  Honzla)
Děkujeme za pozvání, zázemí a odbornou exkurzi v Přírodovědném centru.
Příští jednání rady se uskuteční  26.5.2023 před valnou hromadou na Zámku Červený Hrádek.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY DNE 31.5. 2024

Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

Poslední novinky

Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge vyhlašuje výzvu k podání návrhů na udělení prestižní Ceny Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge pro rok 2024. Toto ocenění je udělováno osobám, které se významným způsobem zasloužily o přeshraniční spolupráci v rámci Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge.
Vstoupili jsme do poslední fáze přípravy a testování pro podávání projektů z Fondu malých projektů pro širokou veřejnost.
Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.