JEDNÁNÍ RADY V PŘÍRODOVĚDNÉM CENTRU V ŽATCI

Radu Euroregionu Krušnohoří pozval na své jednání  RNDr. Pintr Pavel, Ph.D., místostarosta města Žatce dne 28.4. do  Přírodovědného centra v Žatci https://www.vedanakouli.cz/.
Rada zde projednala:
  zprávu o činnosti jednatelství za měsíc duben
  vzala na vědomí Zprávu z revizní komise za rok 2022, včetně plnění rozpočtu a návrh rozpočtu pro rok 2023
  doporučila valné hromadě schválit přistoupení do Asociace Euroregionů ČR https://asociaceeuroregionu.cz/, z.s.
  doporučila valné hromadě schválit revidované Stanovy Euroregionu Krušnohoří pro zapsání do spolkového rejstříku
  vzala na vědomí stav příprav organizace valné hromady dne 26.5. na Zámku Červený Hrádek
  zvolila novým členem hospodářské komise Mgr. Stanislavu Čapkovou, místostarostku Podbořan (za odstoupivšího Ing. Karla  Honzla)
Děkujeme za pozvání, zázemí a odbornou exkurzi v Přírodovědném centru.
Příští jednání rady se uskuteční  26.5.2023 před valnou hromadou na Zámku Červený Hrádek.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VIDEOKONFERENČNÍ SPRÁVNÍ RADY

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně. Přinášíme vám nejdůležitější informace, které byly v rámci jednání projednány: Euroregion byl

Poslední novinky

Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.