JEDNÁNÍ RADY V PŘÍRODOVĚDNÉM CENTRU V ŽATCI

Radu Euroregionu Krušnohoří pozval na své jednání  RNDr. Pintr Pavel, Ph.D., místostarosta města Žatce dne 28.4. do  Přírodovědného centra v Žatci https://www.vedanakouli.cz/.
Rada zde projednala:
  zprávu o činnosti jednatelství za měsíc duben
  vzala na vědomí Zprávu z revizní komise za rok 2022, včetně plnění rozpočtu a návrh rozpočtu pro rok 2023
  doporučila valné hromadě schválit přistoupení do Asociace Euroregionů ČR https://asociaceeuroregionu.cz/, z.s.
  doporučila valné hromadě schválit revidované Stanovy Euroregionu Krušnohoří pro zapsání do spolkového rejstříku
  vzala na vědomí stav příprav organizace valné hromady dne 26.5. na Zámku Červený Hrádek
  zvolila novým členem hospodářské komise Mgr. Stanislavu Čapkovou, místostarostku Podbořan (za odstoupivšího Ing. Karla  Honzla)
Děkujeme za pozvání, zázemí a odbornou exkurzi v Přírodovědném centru.
Příští jednání rady se uskuteční  26.5.2023 před valnou hromadou na Zámku Červený Hrádek.

Facebook
Twitter
LinkedIn

JAZYK SOUSEDŮ OD ZAČÁTKU

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina!
Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO.
Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY V MOSTĚ

Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.

PF 2024

Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci.
Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví!
Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.

PRVNÍ SETKÁVACÍ PŘESHRANIČNÍ PROJEKTY ZÍSKALY FINANČNÍ PODPORU

Dne 14.12. 2023 byly na 2. Lokálním řídícím výboru  Fondu malých projektů Euroregionu Erzgebirge  schváleny první 4 přeshraniční setkávací projekty, u nichž lze doložit počet účastníků a jsou financovány prostřednictvím jednotkovým nákladů s pevnou sazbou na osobu a den. Projekty budou podpořeny celkovou částkou 17 417,00 EUR

Poslední novinky

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina! Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO. Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.
Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.
Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci. Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví! Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.