HOSPODÁŘSKÁ KOMISE JEDNALA V PIVOVARU

Komise pro hospodářství a cestovní ruch navštívila dne 24.4. Pivovar Republika v Chomutově https://www.restauracerepublika.cz/. Po krátké prohlídce členové projednali schválená témata jednání. Především aktuální stav Přeshraničního programu ČR-Sasko 2021-2027, podané projekty a projektové záměry v tomto dotačním období. Sekretariát pozval na jednání zástupce nové Destinační agentury Krušnohoří/Erzgebirge, pana Ing. Jana Kernera, který zde představil činnost agentury a plánované přeshraniční projekty v cestovním ruchu. Příští jednání se uskuteční na německé straně na podzim tohoto roku.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY DNE 31.5. 2024

Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

Poslední novinky

Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge vyhlašuje výzvu k podání návrhů na udělení prestižní Ceny Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge pro rok 2024. Toto ocenění je udělováno osobám, které se významným způsobem zasloužily o přeshraniční spolupráci v rámci Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge.
Vstoupili jsme do poslední fáze přípravy a testování pro podávání projektů z Fondu malých projektů pro širokou veřejnost.
Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.