HOSPODÁŘSKÁ KOMISE JEDNALA V PIVOVARU

Komise pro hospodářství a cestovní ruch navštívila dne 24.4. Pivovar Republika v Chomutově https://www.restauracerepublika.cz/. Po krátké prohlídce členové projednali schválená témata jednání. Především aktuální stav Přeshraničního programu ČR-Sasko 2021-2027, podané projekty a projektové záměry v tomto dotačním období. Sekretariát pozval na jednání zástupce nové Destinační agentury Krušnohoří/Erzgebirge, pana Ing. Jana Kernera, který zde představil činnost agentury a plánované přeshraniční projekty v cestovním ruchu. Příští jednání se uskuteční na německé straně na podzim tohoto roku.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslední novinky

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně.
Členové pracovní skupiny pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli 14. září 2023 v „Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank“ státního podniku Sachsenforst.
Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.