KOMISE PRO KRIZOVÝ MANAGEMENT OSLAVILA 30 LET SPOLEČNÉ PRÁCE

Jubilejní jednání Komise pro krizový management se konalo 19.4.2023 v Lichtenbergu. Přesně před 30 lety zasedala komise poprvé. Na programu tak bylo i krátké ohlédnutí za činností komise v předešlých letech. Společný sekretariát poté informoval členy o Programu spolupráce ČR-Sasko 2021-2027 a podrobněji představil modely vykazování zjednodušených paušálních výdajů pro tzv. malé projekty s maximální výší dotace 20.000 EUR z Fondu malých projektů, který by měl být odstartován nejpozději na podzim tohoto roku. I tato komise iniciuje projektové záměry v oblasti krizového řízení a proto se plánují opět společná česko-saská cvičení a tradiční hasičské soutěže.  Jednání bylo zakončeno odbornou exkurzí na přehradě Lichtenberg.
Příští jednání se uskuteční na podzim tohoto roku. Komise se sejde na stanici Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje v Mostě.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VIDEOKONFERENČNÍ SPRÁVNÍ RADY

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně. Přinášíme vám nejdůležitější informace, které byly v rámci jednání projednány: Euroregion byl

Poslední novinky

Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.