STATEK JEZERKA V KADANI PŘIVÍTAL ZEMĚDĚLSKOU KOMISI

Ve čtvrtek 6.4. 2023 navštívila Zemědělská komise Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge Statek Jezerka v Kadani. Statek je krajská majetková a  příspěvkové organizace Ústeckého kraje a provozuje živočišnou a rostlinnou výrobu. Nabízí  prodej pšenice, ovsa, ječmenu, slámy, sena a krmné směsi pro dojnice a  krmné směsi pro telata. Dále se zde může zakoupit stáčené mléko do vlastních nádob, sýry, domácí vejce, med, brojlery, slepice a skot. Po představení a prohlídce statku si členové komise vyměnili informace o situaci v českém a saském zemědělství s konkrétními čísly objemu živočišné a rostlinné výroby za rok 2022. Komise si vyslechla informace o Programu přeshraniční spolupráce ČR-Sasko 2021-2027 a navrhla realizovat projekt z Fondu malých projektů, který by byl zaměřen na prezentaci zemědělství formou interaktivních exkurzí na statku s českými a saskými dětmi a projekt na společnou propagaci českých a saských regionálních potravin. Z komise vzešel také námět na projekt technických zemědělských inkubátorů. Komise s tímto námětem osloví Ústecký kraj.
Předseda české části komisi Ing. Roman Honzík představil komisi projektové záměry pro velké projekty na téma pěstování meziplodin při změně klimatických podmínek a navazující projekt Enzedry, který se bude zabývat zaniklými obcemi v Krušnohoří, zejména zjišťováním informacích o obcích, jejich obyvatelstvu a plodinách, které zde byly pěstovány.
Příští jednání komise je naplánováno na podzim a uskuteční se na německé straně.

 

 

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslední novinky

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně.
Členové pracovní skupiny pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli 14. září 2023 v „Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank“ státního podniku Sachsenforst.
Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.