STATEK JEZERKA V KADANI PŘIVÍTAL ZEMĚDĚLSKOU KOMISI

Ve čtvrtek 6.4. 2023 navštívila Zemědělská komise Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge Statek Jezerka v Kadani. Statek je krajská majetková a  příspěvkové organizace Ústeckého kraje a provozuje živočišnou a rostlinnou výrobu. Nabízí  prodej pšenice, ovsa, ječmenu, slámy, sena a krmné směsi pro dojnice a  krmné směsi pro telata. Dále se zde může zakoupit stáčené mléko do vlastních nádob, sýry, domácí vejce, med, brojlery, slepice a skot. Po představení a prohlídce statku si členové komise vyměnili informace o situaci v českém a saském zemědělství s konkrétními čísly objemu živočišné a rostlinné výroby za rok 2022. Komise si vyslechla informace o Programu přeshraniční spolupráce ČR-Sasko 2021-2027 a navrhla realizovat projekt z Fondu malých projektů, který by byl zaměřen na prezentaci zemědělství formou interaktivních exkurzí na statku s českými a saskými dětmi a projekt na společnou propagaci českých a saských regionálních potravin. Z komise vzešel také námět na projekt technických zemědělských inkubátorů. Komise s tímto námětem osloví Ústecký kraj.
Předseda české části komisi Ing. Roman Honzík představil komisi projektové záměry pro velké projekty na téma pěstování meziplodin při změně klimatických podmínek a navazující projekt Enzedry, který se bude zabývat zaniklými obcemi v Krušnohoří, zejména zjišťováním informacích o obcích, jejich obyvatelstvu a plodinách, které zde byly pěstovány.
Příští jednání komise je naplánováno na podzim a uskuteční se na německé straně.

 

 

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY DNE 31.5. 2024

Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

Poslední novinky

Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge vyhlašuje výzvu k podání návrhů na udělení prestižní Ceny Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge pro rok 2024. Toto ocenění je udělováno osobám, které se významným způsobem zasloužily o přeshraniční spolupráci v rámci Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge.
Vstoupili jsme do poslední fáze přípravy a testování pro podávání projektů z Fondu malých projektů pro širokou veřejnost.
Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.