STATEK JEZERKA V KADANI PŘIVÍTAL ZEMĚDĚLSKOU KOMISI

Ve čtvrtek 6.4. 2023 navštívila Zemědělská komise Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge Statek Jezerka v Kadani. Statek je krajská majetková a  příspěvkové organizace Ústeckého kraje a provozuje živočišnou a rostlinnou výrobu. Nabízí  prodej pšenice, ovsa, ječmenu, slámy, sena a krmné směsi pro dojnice a  krmné směsi pro telata. Dále se zde může zakoupit stáčené mléko do vlastních nádob, sýry, domácí vejce, med, brojlery, slepice a skot. Po představení a prohlídce statku si členové komise vyměnili informace o situaci v českém a saském zemědělství s konkrétními čísly objemu živočišné a rostlinné výroby za rok 2022. Komise si vyslechla informace o Programu přeshraniční spolupráce ČR-Sasko 2021-2027 a navrhla realizovat projekt z Fondu malých projektů, který by byl zaměřen na prezentaci zemědělství formou interaktivních exkurzí na statku s českými a saskými dětmi a projekt na společnou propagaci českých a saských regionálních potravin. Z komise vzešel také námět na projekt technických zemědělských inkubátorů. Komise s tímto námětem osloví Ústecký kraj.
Předseda české části komisi Ing. Roman Honzík představil komisi projektové záměry pro velké projekty na téma pěstování meziplodin při změně klimatických podmínek a navazující projekt Enzedry, který se bude zabývat zaniklými obcemi v Krušnohoří, zejména zjišťováním informacích o obcích, jejich obyvatelstvu a plodinách, které zde byly pěstovány.
Příští jednání komise je naplánováno na podzim a uskuteční se na německé straně.

 

 

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

JAZYK SOUSEDŮ OD ZAČÁTKU

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina!
Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO.
Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY V MOSTĚ

Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.

PF 2024

Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci.
Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví!
Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.

PRVNÍ SETKÁVACÍ PŘESHRANIČNÍ PROJEKTY ZÍSKALY FINANČNÍ PODPORU

Dne 14.12. 2023 byly na 2. Lokálním řídícím výboru  Fondu malých projektů Euroregionu Erzgebirge  schváleny první 4 přeshraniční setkávací projekty, u nichž lze doložit počet účastníků a jsou financovány prostřednictvím jednotkovým nákladů s pevnou sazbou na osobu a den. Projekty budou podpořeny celkovou částkou 17 417,00 EUR

Poslední novinky

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina! Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO. Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.
Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.
Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci. Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví! Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.