RADA NAVŠTÍVILA ASTRONOMICKO PŘÍRODOVĚDNOU OBSERVATOŘ V KADANI

Do astronomicko přírodovědné observatoře pozval členy rady starosta města Kadaně Mgr. Jan Losenický v pátek 31.3.2023. Právě díky jeho aktivitě a oslovení astronoma RNDr. Pavla Pintra, začala astronomická pozorování v Kadani. Pan Pintr, člen rady a místostarosta města Žatce ve své odborné prezentaci představil radním činnost observatoře, jeho historii, aktivy a programy. Více o observatoři se dozvíte na https://tk.gymka.cz/.
Po prohlídce pokračovalo zasedání rady podle schváleného programu na kadaňské radnici. Na radu jsme pozvali ředitele nově vzniklé Destinační agentury Krušnohoří Štěpána Javůrka a jeho zástupce Ing. Jana Kernera, kteří radním představili spolek a jeho plány. Zakladatelé spolku, kterými jsou Ústecký kraj, Karlovarský kraj a Montanregion Krušné hory – Erzgebirge, o.p.s., deklarují společný zájem podporovat cestovní ruch na celém území Krušných hor. Děkujeme za představení a náměty projektů, které by mohl euroregion zprostředkovat prostřednictvím Fondu malých projektů z Programu přeshraniční spolupráce ČR-Sasko 2021-2027.
V závěru jednání rada vzala na vědomí zprávu o činnosti jednatelství za měsíc březen a stav přípravy organizace valné hromady, která se bude konat 26.5.2023 na Červeném Hrádku v Jirkově.
Děkujeme za zajímavou exkurzi, organizaci a zázemí pro jednání městu Kadaň. Příští jednání se uskuteční v Žatci dne 28.4. 2023.

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

SOCIÁLNÍ KOMISE NAVŠTÍVILA HOSPIC „Ellen Gorlow“ V OEDERANU

Dne 11. dubna se konalo v Hospiz- und Palliativdienst begleitende Hände e.V. v Oederanu v Německu zasedání sociální komise Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Téma hospicové péče navázalo na předešlé jednání komise v Hospici v Mostě. Tentokrát byly představeny klíčové aspekty hospicové péče ve okresu Střední Sasko. 

HOSPODÁŘSKÁ KOMISE A SMART RAIL CONNECTIVITY CAMPUS ANNABERG

9.4. 2024  se členové komise pro hospodářství a turistiku setkali v Annabergu. Jednání se odehrálo na Smart Rail Connectivity Campus, kde se stará nádražní budova proměnila v unikátní testovací dráhu, slibující nové příležitosti pro rozvoj regionu.

DOPRAVNÍ KOMISE V DÖBELN: PŘESHRANIČNÍ DOPRAVA A SPOLUPRÁCE

Jednání dopravní komise dne 12.3. na zemském úřadě  v Döbeln, které zahájil pan  Dr. Lothar Beier, zástupce zemského rady okresu střední Sasko,  se zaměřilo na důležité aspekty přeshraniční dopravy a spolupráce mezi Českou republikou a Saskem.

Poslední novinky

Dne 11. dubna se konalo v Hospiz- und Palliativdienst begleitende Hände e.V. v Oederanu v Německu zasedání sociální komise Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Téma hospicové péče navázalo na předešlé jednání komise v Hospici v Mostě. Tentokrát byly představeny klíčové aspekty hospicové péče ve okresu Střední Sasko. 
9.4. 2024  se členové komise pro hospodářství a turistiku setkali v Annabergu. Jednání se odehrálo na Smart Rail Connectivity Campus, kde se stará nádražní budova proměnila v unikátní testovací dráhu, slibující nové příležitosti pro rozvoj regionu.
Zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, které se konalo dne 22.3.2024, bylo plné důležitých diskusí a informací. Členové rady se sešli v  Kulturním domě Stropník.