RADA NAVŠTÍVILA ASTRONOMICKO PŘÍRODOVĚDNOU OBSERVATOŘ V KADANI

Do astronomicko přírodovědné observatoře pozval členy rady starosta města Kadaně Mgr. Jan Losenický v pátek 31.3.2023. Právě díky jeho aktivitě a oslovení astronoma RNDr. Pavla Pintra, začala astronomická pozorování v Kadani. Pan Pintr, člen rady a místostarosta města Žatce ve své odborné prezentaci představil radním činnost observatoře, jeho historii, aktivy a programy. Více o observatoři se dozvíte na https://tk.gymka.cz/.
Po prohlídce pokračovalo zasedání rady podle schváleného programu na kadaňské radnici. Na radu jsme pozvali ředitele nově vzniklé Destinační agentury Krušnohoří Štěpána Javůrka a jeho zástupce Ing. Jana Kernera, kteří radním představili spolek a jeho plány. Zakladatelé spolku, kterými jsou Ústecký kraj, Karlovarský kraj a Montanregion Krušné hory – Erzgebirge, o.p.s., deklarují společný zájem podporovat cestovní ruch na celém území Krušných hor. Děkujeme za představení a náměty projektů, které by mohl euroregion zprostředkovat prostřednictvím Fondu malých projektů z Programu přeshraniční spolupráce ČR-Sasko 2021-2027.
V závěru jednání rada vzala na vědomí zprávu o činnosti jednatelství za měsíc březen a stav přípravy organizace valné hromady, která se bude konat 26.5.2023 na Červeném Hrádku v Jirkově.
Děkujeme za zajímavou exkurzi, organizaci a zázemí pro jednání městu Kadaň. Příští jednání se uskuteční v Žatci dne 28.4. 2023.

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslední novinky

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně.
Členové pracovní skupiny pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli 14. září 2023 v „Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank“ státního podniku Sachsenforst.
Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.