RADA NAVŠTÍVILA ASTRONOMICKO PŘÍRODOVĚDNOU OBSERVATOŘ V KADANI

Do astronomicko přírodovědné observatoře pozval členy rady starosta města Kadaně Mgr. Jan Losenický v pátek 31.3.2023. Právě díky jeho aktivitě a oslovení astronoma RNDr. Pavla Pintra, začala astronomická pozorování v Kadani. Pan Pintr, člen rady a místostarosta města Žatce ve své odborné prezentaci představil radním činnost observatoře, jeho historii, aktivy a programy. Více o observatoři se dozvíte na https://tk.gymka.cz/.
Po prohlídce pokračovalo zasedání rady podle schváleného programu na kadaňské radnici. Na radu jsme pozvali ředitele nově vzniklé Destinační agentury Krušnohoří Štěpána Javůrka a jeho zástupce Ing. Jana Kernera, kteří radním představili spolek a jeho plány. Zakladatelé spolku, kterými jsou Ústecký kraj, Karlovarský kraj a Montanregion Krušné hory – Erzgebirge, o.p.s., deklarují společný zájem podporovat cestovní ruch na celém území Krušných hor. Děkujeme za představení a náměty projektů, které by mohl euroregion zprostředkovat prostřednictvím Fondu malých projektů z Programu přeshraniční spolupráce ČR-Sasko 2021-2027.
V závěru jednání rada vzala na vědomí zprávu o činnosti jednatelství za měsíc březen a stav přípravy organizace valné hromady, která se bude konat 26.5.2023 na Červeném Hrádku v Jirkově.
Děkujeme za zajímavou exkurzi, organizaci a zázemí pro jednání městu Kadaň. Příští jednání se uskuteční v Žatci dne 28.4. 2023.

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY DNE 31.5. 2024

Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

Poslední novinky

Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge vyhlašuje výzvu k podání návrhů na udělení prestižní Ceny Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge pro rok 2024. Toto ocenění je udělováno osobám, které se významným způsobem zasloužily o přeshraniční spolupráci v rámci Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge.
Vstoupili jsme do poslední fáze přípravy a testování pro podávání projektů z Fondu malých projektů pro širokou veřejnost.
Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.