PŘEDSEDOVÉ SOCIÁLNÍ KOMISE SE SEŠLI NA ZEMSKÉM ÚŘADĚ KRUŠNOHORSKÉHO OKRESU

Na pozvání předsedy německé části sociální komise pana Franka Reißmanna se uskutečnilo předjednání komise dne 28.3.2023 na Zemském okresním úřadě okresu Krušnohoří. Jednání se zúčastnil předseda české části komise Ing. Karel Giampaoli a obě jednatelky Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. V úvodu jednání si oba předsedové vyměnili zkušenosti s krizovým řízením v době pandemie nemoci Covid19 a válečného konfliktu na Ukrajině a s tím související  integrací uprchlíků z Ukrajiny v Sasku a v Ústeckém kraji. V následné diskusi byla pro komisi vybrána následující témata:
  Hospicová péče (paliativní péče)
  Sociální bydlení a Housing first
Péče v náhradní rodině a pěstounství
  Opatrovnictví
  Práce s veřejností
Téma hospicové péče otevře jednání komise už tento rok. Členové komise navštíví Hospic v Mostě dne 7.6. 2023 za účasti zástupců hospiců okresu Krušnohoří.
Téma Housing first + sociální bydlení a dávkové systémy na bydlení bude hlavním bodem jednání  dne 11. 10. 2023. Komise se seznámí se systémem v Sasku  v Jobcentru okresu Krušnohoří v Annabergu.
Zbylá témata budou projednána v roce 2024. Po novelizaci zákona o sociálně-právní ochraně dětí, kdy se změní podmínky zprostředkování náhradní rodinné péče a omezení (zákaz) umístění nejmenších dětí do ústavní formy péče, proběhne česko-saské setkání ve větším formátu na německé straně za účasti zástupců příslušných úřadů.

 

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VIDEOKONFERENČNÍ SPRÁVNÍ RADY

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně. Přinášíme vám nejdůležitější informace, které byly v rámci jednání projednány: Euroregion byl

Poslední novinky

Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.