PŘEDSEDOVÉ SOCIÁLNÍ KOMISE SE SEŠLI NA ZEMSKÉM ÚŘADĚ KRUŠNOHORSKÉHO OKRESU

Na pozvání předsedy německé části sociální komise pana Franka Reißmanna se uskutečnilo předjednání komise dne 28.3.2023 na Zemském okresním úřadě okresu Krušnohoří. Jednání se zúčastnil předseda české části komise Ing. Karel Giampaoli a obě jednatelky Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. V úvodu jednání si oba předsedové vyměnili zkušenosti s krizovým řízením v době pandemie nemoci Covid19 a válečného konfliktu na Ukrajině a s tím související  integrací uprchlíků z Ukrajiny v Sasku a v Ústeckém kraji. V následné diskusi byla pro komisi vybrána následující témata:
  Hospicová péče (paliativní péče)
  Sociální bydlení a Housing first
Péče v náhradní rodině a pěstounství
  Opatrovnictví
  Práce s veřejností
Téma hospicové péče otevře jednání komise už tento rok. Členové komise navštíví Hospic v Mostě dne 7.6. 2023 za účasti zástupců hospiců okresu Krušnohoří.
Téma Housing first + sociální bydlení a dávkové systémy na bydlení bude hlavním bodem jednání  dne 11. 10. 2023. Komise se seznámí se systémem v Sasku  v Jobcentru okresu Krušnohoří v Annabergu.
Zbylá témata budou projednána v roce 2024. Po novelizaci zákona o sociálně-právní ochraně dětí, kdy se změní podmínky zprostředkování náhradní rodinné péče a omezení (zákaz) umístění nejmenších dětí do ústavní formy péče, proběhne česko-saské setkání ve větším formátu na německé straně za účasti zástupců příslušných úřadů.

 

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

JAZYK SOUSEDŮ OD ZAČÁTKU

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina!
Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO.
Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY V MOSTĚ

Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.

PF 2024

Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci.
Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví!
Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.

PRVNÍ SETKÁVACÍ PŘESHRANIČNÍ PROJEKTY ZÍSKALY FINANČNÍ PODPORU

Dne 14.12. 2023 byly na 2. Lokálním řídícím výboru  Fondu malých projektů Euroregionu Erzgebirge  schváleny první 4 přeshraniční setkávací projekty, u nichž lze doložit počet účastníků a jsou financovány prostřednictvím jednotkovým nákladů s pevnou sazbou na osobu a den. Projekty budou podpořeny celkovou částkou 17 417,00 EUR

Poslední novinky

Od příštího roku budou v mateřských školách v sasko-českém pohraničí znít sousední jazyky čeština a němčina! Projekt je spolufinancován z dotačního programu INTERREG ČR-SASKO. Seznámení dětí v raném věku s jazykem sousedů je mimořádnou příležitostí pro celý příhraniční region.
Dne 26.1. 2024 se konalo  v Mostě, v hotelu Cascade zasedání Správní rady Euroregionu Krušnohoří, kde byly projednány klíčové body programu. V úvodu jednání předseda spolku Ing. Vlastimil Vozka uvítal čestného hosta, starostku města Litvínova, Mgr. Kamilu Bláhovou. Město Litvínov obnovilo členství v euroregionu k 1.1. 2024.
Dovolte nám v předvánočním čase vyjádřit všem členům, spolupracovníkům a příznivcům Euroregionu Krušnohoří vděčnost za vaši podporu a spolupráci. Za celý tým euroregionu přejeme klidné a radostné Vánoce Vám i vašim všem blízkým a v novém roce pevné zdraví! Těšíme se na další společné přeshraniční projekty a úspěchy v roce 2024.