PŘEDSEDOVÉ SOCIÁLNÍ KOMISE SE SEŠLI NA ZEMSKÉM ÚŘADĚ KRUŠNOHORSKÉHO OKRESU

Na pozvání předsedy německé části sociální komise pana Franka Reißmanna se uskutečnilo předjednání komise dne 28.3.2023 na Zemském okresním úřadě okresu Krušnohoří. Jednání se zúčastnil předseda české části komise Ing. Karel Giampaoli a obě jednatelky Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. V úvodu jednání si oba předsedové vyměnili zkušenosti s krizovým řízením v době pandemie nemoci Covid19 a válečného konfliktu na Ukrajině a s tím související  integrací uprchlíků z Ukrajiny v Sasku a v Ústeckém kraji. V následné diskusi byla pro komisi vybrána následující témata: 

♦Hospicová péče (paliativní péče)

♦Sociální bydlení a Housing first

Péče v náhradní rodině a pěstounství

♦Opatrovnictví

♦Práce s veřejností
Téma hospicové péče otevře jednání komise už tento rok. Členové komise navštíví Hospic v Mostě dne 7.6. 2023 za účasti zástupců hospiců okresu Krušnohoří.
Téma Housing first + sociální bydlení a dávkové systémy na bydlení bude hlavním bodem jednání  dne 11. 10. 2023. Komise se seznámí se systémem v Sasku  v Jobcentru okresu Krušnohoří v Annabergu.
Zbylá témata budou projednána v roce 2024. Po novelizaci zákona o sociálně-právní ochraně dětí, kdy se změní podmínky zprostředkování náhradní rodinné péče a omezení (zákaz) umístění nejmenších dětí do ústavní formy péče, proběhne česko-saské setkání ve větším formátu na německé straně za účasti zástupců příslušných úřadů.

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

ŠKOLSKÁ KOMISE S NOVÝMI ČLENY ZE SASKÉ STRANY: SPOJENÍ PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.

Poslední novinky

Dne 26. dubna 2024 proběhla správní rada Euroregionu Krušnohoří, tentokrát formou videokonference. Na programu jednání bylo několik klíčových bodů, které byly projednány a diskutovány.
Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.
Lokální řídící výbor dne 30.4. 2024 zasedal v Mostě a schválil další malé projekty z Fondu malých projektů.