KULTURNÍ KOMISE NAVŠTÍVILA NAHRÁVACÍ STUDIO PONTE RECORDS

První společné jednání v roce 2023 zahájila kulturní komise dne 14.3. v novém  multifunkčním sále studia Ponte Records  http://www.ponterecords.cz/#!/page_home. Studio kromě činnosti v oblasti audio a video produkce a komplexní reklamy, zde pořádá také úspěšně koncerty, divadla, přednášky a kvízy. Tímto děkujeme za organizaci a zázemí pro jednání.
Hned v úvodu jsme komisi představili aktuální informace k Programu Interreg ČR – Sasko 2021-2027 a podrobněji jsme se věnovali Fondu malých projektů, který bude startovat již v tomto roce. Kulturní projekty s přeshraničním dopadem lze podpořit dotací až do výše 20.000,00 EUR. Komisi byly představeny velmi zajímavé projektové záměry na téma divadelních her, tanečních soutěží, Land artu a spolupráce uměleckých škol. Hostem jednání byl zástupce regionální televize DAKR https://www.dakr-tv.cz/, jejímž prostřednictvím bychom v budoucnu prezentovali přeshraniční iniciativy ve spolupráci s regionální saskou televizí.
V závěru jednání byla diskutována výzva na Cenu Euroregionu/Erzgebirge za rok 2022, která bude vyhlášena v 2. pololetí 2023.
Příští jednání komise se uskuteční 6.6.2023 v Zooparku Chomutov.

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY DNE 31.5. 2024

Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

Poslední novinky

Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge vyhlašuje výzvu k podání návrhů na udělení prestižní Ceny Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge pro rok 2024. Toto ocenění je udělováno osobám, které se významným způsobem zasloužily o přeshraniční spolupráci v rámci Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge.
Vstoupili jsme do poslední fáze přípravy a testování pro podávání projektů z Fondu malých projektů pro širokou veřejnost.
Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.