Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO MUZEA A KULTURNÍ PAMÁTKY V ANNABERGU

Komisi bylo dne 6.3. 2023 představeno Kulturzentrum – HdG Erzhammer  http://aKI83lZW9e-N4k. Po informacích o aktuálním stavu zahájeného programu Interreg ČR-Sasko 2021-2027 komise diskutovala zejména o svých projektových záměrech, které budou realizovány pomocí Fondu malých projektů prostřednictvím Euroregionu Krušnohoří a Euroregionu Erzgebirge e.V.
Jak bývá zvykem, jednání bylo zakončeno společnou exkurzí, tentokrát v Krušnohorském muzeu se stříbrným dolem Im Gößner https://www.annaberg-buchholz.de/cs/Kultura/Muzea/kru-nohorsk-muzeum.phps odbornou přednáškou.
Příští jednání komise se uskuteční v Galerii Benedikta Rejta Louny https://www.gbr.cz/.
Facebook
Twitter
LinkedIn

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

ŠKOLSKÁ KOMISE S NOVÝMI ČLENY ZE SASKÉ STRANY: SPOJENÍ PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.

Poslední novinky

Dne 26. dubna 2024 proběhla správní rada Euroregionu Krušnohoří, tentokrát formou videokonference. Na programu jednání bylo několik klíčových bodů, které byly projednány a diskutovány.
Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.
Lokální řídící výbor dne 30.4. 2024 zasedal v Mostě a schválil další malé projekty z Fondu malých projektů.