Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO MUZEA A KULTURNÍ PAMÁTKY V ANNABERGU

Komisi bylo dne 6.3. 2023 představeno Kulturzentrum – HdG Erzhammer  http://aKI83lZW9e-N4k. Po informacích o aktuálním stavu zahájeného programu Interreg ČR-Sasko 2021-2027 komise diskutovala zejména o svých projektových záměrech, které budou realizovány pomocí Fondu malých projektů prostřednictvím Euroregionu Krušnohoří a Euroregionu Erzgebirge e.V.
Jak bývá zvykem, jednání bylo zakončeno společnou exkurzí, tentokrát v Krušnohorském muzeu se stříbrným dolem Im Gößner https://www.annaberg-buchholz.de/cs/Kultura/Muzea/kru-nohorsk-muzeum.phps odbornou přednáškou.
Příští jednání komise se uskuteční v Galerii Benedikta Rejta Louny https://www.gbr.cz/.
Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslední novinky

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně.
Členové pracovní skupiny pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli 14. září 2023 v „Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank“ státního podniku Sachsenforst.
Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.