Euroregion v Meziboří a v čističce

Jednání Rady Euroregionu Krušnohoří se konají zpravidla jednou za měsíc a na různých místech. Meziboří je vždycky oblíbeným místem jednání a konalo se zde opět 17. května 2019. Na radnici v Meziboří se rada seznámila s realizací Fondu malých projektů a s přípravou nového programového období. Opět vyjádřila nespokojenost s krácením dotací na opakované malé projekty a uložila jednateli jednat o nich se zástupci MMR ČR. Podrobně projednala pak 22 projektových žádostí do Lokálního řídícího výboru a na základě stanovisek odborných komisí je doporučila k přijetí. Za Fond malých projektů cítí rada velkou zodpovědnost, protože tento fond euroregion spravuje. Na jednání rady se představila nová zástupkyně členské společnosti ČEZ v Euroregionu Krušnohoří Soňa Holingerová. Členové předchozí rady euroregionu se 23. 10. 2015 seznámili na exkurzi s modernizovanou úpravnou vody v Meziboří a nyní měli možnost ji opět navštívit spolu s novými členy rady. Na podrobné exkurzi ocenili investici do její přestavby v celkovém finančním objemu 238,5 milionů Kč, s koncepcí dalšího rozvoje a seznámili se na místě i s provozem. Pitná voda z úpravny vod v Meziboří patří dlouhodobě k nejkvalitnějším v České republice. Jako představitelé samospráv jsou členové rady dobře obeznámeni s problematikou pitné vody a oceňují přínos této moderní čističky pitné vody. Občané pozitivně hodnotí, že obce převzaly Severočeskou vodárenskou společnost.

Facebook
Twitter
LinkedIn

ŠKOLSKÁ KOMISE S NOVÝMI ČLENY ZE SASKÉ STRANY: SPOJENÍ PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.

SPOJUJEME ŠKOLY A PŘEKRAČUJEME HRANICE

Jsme nadšeni, že se nám podařilo  navázat nové partnerství škol. Díky naší společné iniciativě a podpoře z Fondu malých projektů se otevírají nové možnosti pro žáky a pedagogy Základní školy Hornické v Chomutově  a základní školy Bildungszentrum Adam Ries v Annabergu.

SOCIÁLNÍ KOMISE NAVŠTÍVILA HOSPIC „Ellen Gorlow“ V OEDERANU

Dne 11. dubna se konalo v Hospiz- und Palliativdienst begleitende Hände e.V. v Oederanu v Německu zasedání sociální komise Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Téma hospicové péče navázalo na předešlé jednání komise v Hospici v Mostě. Tentokrát byly představeny klíčové aspekty hospicové péče ve okresu Střední Sasko. 

HOSPODÁŘSKÁ KOMISE A SMART RAIL CONNECTIVITY CAMPUS ANNABERG

9.4. 2024  se členové komise pro hospodářství a turistiku setkali v Annabergu. Jednání se odehrálo na Smart Rail Connectivity Campus, kde se stará nádražní budova proměnila v unikátní testovací dráhu, slibující nové příležitosti pro rozvoj regionu.

Poslední novinky

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.
Dnešní zasedání česko-saské komise životního prostředí bylo plné diskuzí a informací týkajících se ochrany přírody a udržitelného rozvoje. Hlavní téma komise se týkalo regionálního rozvoje a využití větrné energie.
Jsme nadšeni, že se nám podařilo  navázat nové partnerství škol. Díky naší společné iniciativě a podpoře z Fondu malých projektů se otevírají nové možnosti pro žáky a pedagogy Základní školy Hornické v Chomutově  a základní školy Bildungszentrum Adam Ries v Annabergu.