Euroregion v Meziboří a v čističce

Jednání Rady Euroregionu Krušnohoří se konají zpravidla jednou za měsíc a na různých místech. Meziboří je vždycky oblíbeným místem jednání a konalo se zde opět 17. května 2019. Na radnici v Meziboří se rada seznámila s realizací Fondu malých projektů a s přípravou nového programového období. Opět vyjádřila nespokojenost s krácením dotací na opakované malé projekty a uložila jednateli jednat o nich se zástupci MMR ČR. Podrobně projednala pak 22 projektových žádostí do Lokálního řídícího výboru a na základě stanovisek odborných komisí je doporučila k přijetí. Za Fond malých projektů cítí rada velkou zodpovědnost, protože tento fond euroregion spravuje. Na jednání rady se představila nová zástupkyně členské společnosti ČEZ v Euroregionu Krušnohoří Soňa Holingerová. Členové předchozí rady euroregionu se 23. 10. 2015 seznámili na exkurzi s modernizovanou úpravnou vody v Meziboří a nyní měli možnost ji opět navštívit spolu s novými členy rady. Na podrobné exkurzi ocenili investici do její přestavby v celkovém finančním objemu 238,5 milionů Kč, s koncepcí dalšího rozvoje a seznámili se na místě i s provozem. Pitná voda z úpravny vod v Meziboří patří dlouhodobě k nejkvalitnějším v České republice. Jako představitelé samospráv jsou členové rady dobře obeznámeni s problematikou pitné vody a oceňují přínos této moderní čističky pitné vody. Občané pozitivně hodnotí, že obce převzaly Severočeskou vodárenskou společnost.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslední novinky

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně.
Členové pracovní skupiny pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli 14. září 2023 v „Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank“ státního podniku Sachsenforst.
Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.