Euroregion – životní prostředí a regionální rozvoj

Povodí Ohře, státní podnik v Chomutově je partnerem našeho euroregionu v mnoha projektech a spolupráce s ním je dlouhodobá. Proto se také jednání komise pro životní prostředí a regionální plán uskutečnilo 16. května v jeho reprezentačním sále. Ing. Martin Motlík, metodik dotací, seznámil komisi s dalším úspěšně realizovaným přeshraničním projektem Informačního centra Fláje a pozval členy na slavnostní otevření 24. června. Zástupci euroregionu v Monitorovacím výboru, kde byl projekt schválen, vyzdvihli výborné zpracování tohoto projektu. Němečtí kolegové informovali o jeho obdobě na saské straně a o propojení obou informačních center.  Poté byly projednány projektové záměry komise a její návrhy do budoucího programového období z pohledu životního prostředí a regionálního rozvoje. Komise navrhuje podpořit ekologické vzdělávání, řešení dlouhodobého sucha, ochranu přírody a především lesa. Ing. Petr Svoboda, CSc., ředitel Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí, kam spadá i Ekologické centrum Most pro Krušnohoří, podrobně informoval o problematice rekultivací a o nutnosti výměny odborných informací a dat se saskou stranou. Na exkurzi v dispečinku mohli členové komise porovnat vybavení, které znali z poslední návštěvy v roce 2012, s jeho modernizací. Samozřejmě následovala vysoce odborná diskuse odborníků o problematice vodního hospodářství, které výborně tlumočila nová jednatelka německé části euroregionu, Veronika Jahn. Komise se na chomutovském jednání dojemně rozloučila po 26 letech s dosavadní jednatelkou Beate Ebenhöh, která odchází do důchodu.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

ŠKOLSKÁ KOMISE S NOVÝMI ČLENY ZE SASKÉ STRANY: SPOJENÍ PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.

Poslední novinky

Dne 26. dubna 2024 proběhla správní rada Euroregionu Krušnohoří, tentokrát formou videokonference. Na programu jednání bylo několik klíčových bodů, které byly projednány a diskutovány.
Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.
Lokální řídící výbor dne 30.4. 2024 zasedal v Mostě a schválil další malé projekty z Fondu malých projektů.