Euroregion – životní prostředí a regionální rozvoj

Povodí Ohře, státní podnik v Chomutově je partnerem našeho euroregionu v mnoha projektech a spolupráce s ním je dlouhodobá. Proto se také jednání komise pro životní prostředí a regionální plán uskutečnilo 16. května v jeho reprezentačním sále. Ing. Martin Motlík, metodik dotací, seznámil komisi s dalším úspěšně realizovaným přeshraničním projektem Informačního centra Fláje a pozval členy na slavnostní otevření 24. června. Zástupci euroregionu v Monitorovacím výboru, kde byl projekt schválen, vyzdvihli výborné zpracování tohoto projektu. Němečtí kolegové informovali o jeho obdobě na saské straně a o propojení obou informačních center.  Poté byly projednány projektové záměry komise a její návrhy do budoucího programového období z pohledu životního prostředí a regionálního rozvoje. Komise navrhuje podpořit ekologické vzdělávání, řešení dlouhodobého sucha, ochranu přírody a především lesa. Ing. Petr Svoboda, CSc., ředitel Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí, kam spadá i Ekologické centrum Most pro Krušnohoří, podrobně informoval o problematice rekultivací a o nutnosti výměny odborných informací a dat se saskou stranou. Na exkurzi v dispečinku mohli členové komise porovnat vybavení, které znali z poslední návštěvy v roce 2012, s jeho modernizací. Samozřejmě následovala vysoce odborná diskuse odborníků o problematice vodního hospodářství, které výborně tlumočila nová jednatelka německé části euroregionu, Veronika Jahn. Komise se na chomutovském jednání dojemně rozloučila po 26 letech s dosavadní jednatelkou Beate Ebenhöh, která odchází do důchodu.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslední novinky

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně.
Členové pracovní skupiny pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli 14. září 2023 v „Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank“ státního podniku Sachsenforst.
Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.