Monitorovací výbor a nový program přeshraniční spolupráce

Ve středověkém hradu Mylau se dne 14. 5. 2019 sešel Monitorovací výbor na svém jarním zasedání. Jeho členové projednali stav realizace stávajícího programu se zprávou o vyplácení prostředků na realizované projekty, shodli se na změně jednacího řádu, posílili technickou pomoc vzhledem k přípravě nového programu a schválili roční prováděcí zprávu. Výboru byly předloženy dvě žádosti o navýšení prostředků, které ale nebyly schváleny a dvě projektové žádosti, které naopak schváleny byly. Důležitým bodem byla samozřejmě informace o přípravě nového programového období. Prezentovala je Dr. Egle Spudelite, zástupkyně Evropské komise. Nový program se urychleně připravuje. Redakční skupina, ve které jsou euroregiony zahrnuty, připravila vyhodnocení programu, dopadovou analýzu, probíhají diskuse o zaměření programu a do této diskuse jsou euroregiony opět zahrnuty. Pro každodenní přeshraniční práci je nejdůležitějším nástrojem Fond malých projektů a znovu bylo potvrzeno, že zůstává zachován.

Monitorovací výbor se na jednání rozloučil s jednatelkou německé části našeho euroregionu Beate Ebenhöh, která po 26 letech své aktivní práce v tomto grémiu odchází do důchodu.

Facebook
Twitter
LinkedIn

ŠKOLSKÁ KOMISE S NOVÝMI ČLENY ZE SASKÉ STRANY: SPOJENÍ PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.

SPOJUJEME ŠKOLY A PŘEKRAČUJEME HRANICE

Jsme nadšeni, že se nám podařilo  navázat nové partnerství škol. Díky naší společné iniciativě a podpoře z Fondu malých projektů se otevírají nové možnosti pro žáky a pedagogy Základní školy Hornické v Chomutově  a základní školy Bildungszentrum Adam Ries v Annabergu.

SOCIÁLNÍ KOMISE NAVŠTÍVILA HOSPIC „Ellen Gorlow“ V OEDERANU

Dne 11. dubna se konalo v Hospiz- und Palliativdienst begleitende Hände e.V. v Oederanu v Německu zasedání sociální komise Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Téma hospicové péče navázalo na předešlé jednání komise v Hospici v Mostě. Tentokrát byly představeny klíčové aspekty hospicové péče ve okresu Střední Sasko. 

HOSPODÁŘSKÁ KOMISE A SMART RAIL CONNECTIVITY CAMPUS ANNABERG

9.4. 2024  se členové komise pro hospodářství a turistiku setkali v Annabergu. Jednání se odehrálo na Smart Rail Connectivity Campus, kde se stará nádražní budova proměnila v unikátní testovací dráhu, slibující nové příležitosti pro rozvoj regionu.

Poslední novinky

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.
Dnešní zasedání česko-saské komise životního prostředí bylo plné diskuzí a informací týkajících se ochrany přírody a udržitelného rozvoje. Hlavní téma komise se týkalo regionálního rozvoje a využití větrné energie.
Jsme nadšeni, že se nám podařilo  navázat nové partnerství škol. Díky naší společné iniciativě a podpoře z Fondu malých projektů se otevírají nové možnosti pro žáky a pedagogy Základní školy Hornické v Chomutově  a základní školy Bildungszentrum Adam Ries v Annabergu.