Monitorovací výbor a nový program přeshraniční spolupráce

Ve středověkém hradu Mylau se dne 14. 5. 2019 sešel Monitorovací výbor na svém jarním zasedání. Jeho členové projednali stav realizace stávajícího programu se zprávou o vyplácení prostředků na realizované projekty, shodli se na změně jednacího řádu, posílili technickou pomoc vzhledem k přípravě nového programu a schválili roční prováděcí zprávu. Výboru byly předloženy dvě žádosti o navýšení prostředků, které ale nebyly schváleny a dvě projektové žádosti, které naopak schváleny byly. Důležitým bodem byla samozřejmě informace o přípravě nového programového období. Prezentovala je Dr. Egle Spudelite, zástupkyně Evropské komise. Nový program se urychleně připravuje. Redakční skupina, ve které jsou euroregiony zahrnuty, připravila vyhodnocení programu, dopadovou analýzu, probíhají diskuse o zaměření programu a do této diskuse jsou euroregiony opět zahrnuty. Pro každodenní přeshraniční práci je nejdůležitějším nástrojem Fond malých projektů a znovu bylo potvrzeno, že zůstává zachován.

Monitorovací výbor se na jednání rozloučil s jednatelkou německé části našeho euroregionu Beate Ebenhöh, která po 26 letech své aktivní práce v tomto grémiu odchází do důchodu.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslední novinky

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně.
Členové pracovní skupiny pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli 14. září 2023 v „Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank“ státního podniku Sachsenforst.
Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.