Lokální řídící výbor Euroregionu Krušnohoří schválil 22 projektů

Toto společné rozhodovací grémium pro Fond malých projektů v Kooperačním programu ČR-Sasko Interreg V-A na svém zasedání 22. května ve Freibergu obdrželo k rozhodování celkem 22 projektových žádostí. Schváleny byly tentokrát všechny. Svědčí to o výborné práci projektových a finančních manažerkách společného projektového sekretariátu euroregionu, které projektové žádosti prověřily a se žadateli je konzultovaly. Za Ministerstvo pro místní rozvoj ČR se jednání zúčastnil Ing. Karel Malát. Fond malých projektů, který spravuje a administruje Euroregion Krušnohoří, je projektem v Kooperačním programu ČR-Sasko Interreg V-A a podporuje přeshraniční spolupráci Saska a ČR do roku 2020. Ročně měla každá strana euroregionu k dispozici průměrně 230 000 EUR. V současném programovém období nezbývají již na české straně téměř žádné finanční prostředky. Více jich zbývá na saské straně (cca. 400 000 EUR). Čeští žadatelé by měli využít možnosti svých saských partnerů, aby se společné projekty podávaly na saské straně. O přidělení dotace rozhoduje společný česko – saský Lokální řídící výbor s celkovým počtem 16 hlasujících členů a 7 členů je s hlasem poradním. Projekty i tentokrát byly zodpovědně posouzeny v odborných komisích euroregionu a jejich názory byly plně zohledněny. Na závěr se všichni přítomní dojemně rozloučili s jednatelkou německé části euroregionu Beate Ebenhöh, která odchází po 26 letech svědomité práce v euroregionu na zasloužilý odpočinek. 

Schválené projekty

listina

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslední novinky

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně.
Členové pracovní skupiny pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli 14. září 2023 v „Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank“ státního podniku Sachsenforst.
Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.