Setkání předsedů ve Freibergu

Nový předseda Euroregionu Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka navštívil 27. května svého kolegu, předsedu německé části euroregionu zemského radu Matthiase Damma, v jeho působišti v Zemském okresním úřadě ve Freibergu. Oba předsedové se shodli na dalším prohlubování společné struktury euroregionu, ocenili především Fond malých projektů, který euroregion spravuje a společně budou prosazovat udržení jeho dosavadního osvědčeného způsobu rozhodování. Oba si také vyměnili informace o volbách do EU a na saské straně o komunálních volbách. Po jednání provedla dosavadní německá jednatelka Beate Ebenhöh spolu s její nástupkyní Veronikou Jahn českého předsedu s jeho jednatelem Freibergem. Vlastimil Vozka, který je také i předseda správní rady Podkrušnohorského technického hornického muzea, se zájmem zhlédl významné hornické památky, připomínající slávu těžby stříbra, ze kterého pochází bohatství nejen ve Freibergu, ale i v dalších saských městech. Četné zachovalé kulturní památky jsou toho dokladem. Rád také přijal návrh německé strany, aby se příští společné jednání představitelů obou částí euroregionu konalo ve freiberském zámku, ve výstavních prostorách Terra mineralia.  

Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslední novinky

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně.
Členové pracovní skupiny pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli 14. září 2023 v „Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank“ státního podniku Sachsenforst.
Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.