Hornictví v euroregionu

Mezi nejaktivnější partnery přeshraniční spolupráce v našem euroregionu patří horníci. Společně realizovali nejen mnoho společných a prospěšných projektů zaměřených na rekultivace, zahlazování stop po důlní činnosti či na dopady vzestupu důlních vod, ale jsou to také projekty jejich vzájemné prezentace. Tak byla v Podkrušnohorském technickém muzeu na bývalém dole Julius III slavnostně otevřena jedinečná výstava o povrchovém dobývání hnědého uhlí na Mostecku, s rozměrným modelem povrchové šachty. Zahájil ji předseda správní rady Podkrušnohorského technického hornického muzea Ing. Vlastimil Vozka, který je novým předsedou Euroregionu Krušnohoří, dále primátor Mostu Mgr. Jan Paparega a ředitel tohoto muzea Zbyněk Jakš.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Poslední novinky

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně.
Členové pracovní skupiny pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli 14. září 2023 v „Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank“ státního podniku Sachsenforst.
Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.