Euroregiony a Komise pro zahraniční vztahy

Zasedání Komise pro zahraniční vztahy Ústeckého kraje se 19. února 2018 zúčastnili zástupci obou euroregionů v Ústeckém kraji, Krušnohoří i Labe. Komise zhodnotila své dosavadní aktivity a projednala možnost spolupráce s některým francouzským regionem. Spolu se zástupci euroregionů se komise jednomyslně shodla na tom, že nejvhodnější by byl region na francouzsko-německé hranici s podobným průmyslem, kde by byla možná i výměna zkušeností z přeshraniční spolupráce. Komise se obrátí na velvyslanectví Francie s žádostí o pomoc při vyhledávání takovéhoto vhodného regionu. Po prezentaci Euroregionu Krušnohoří následovala prezentace Euroregionu Labe, kterou uvedl jeho ředitel Vladimír Lipský. V následné diskusi vyjádřili členové komise záměr užšího jednání obou euroregionů s představiteli Ústeckého kraje a příslušných saských okresů.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VIDEOKONFERENČNÍ SPRÁVNÍ RADY

Zasedání Správní Rady Euroregionu Krušnohoří se po letní přestávce uskutečnilo dne 15.9.2023 videokonferenčně. Přinášíme vám nejdůležitější informace, které byly v rámci jednání projednány: Euroregion byl

Poslední novinky

Předseda Euroregion Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, pozval zemského radu okresu Landkreis Mittelsachsen pana Dirka Neubauera na přátelské setkání k projednání přeshraniční spolupráce na území euroregionu.